Generalforsamling 2019 Vestjysk Lærerforening

GENERALFORSAMLING Vestjysk Lærerforening, kreds 127 ONSDAG DEN 13. MARTS 2019 KL. 18.30 i Harboøre Centret, Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Forretningsorden 3. Beretning 4. Regnskab 2018 5. Indkomne forslag 6. Fastsættelse af ydelser til kredsstyrelsesmedlemmer og størrelsen af vederlag for lønnet medhjælp 7. Budget 2019 og fastsættelse af kredskontingent for 2019 8. Eventuelt Forslag der ønskes sat på dagsordenen skal foreligge på kredskontoret senest 10 skoledage før generalforsamlingen – altså senest den 27.2.2019. Før generalforsamlingen er foreningen vært ved et mindre traktement kl. 17.30. Tilmelding til traktementet og buskørsel senest den 6. marts 2019 kl. 12.00 til tillidsrepræsentanten eller kredskontoret tlf. 9610 2800, E-mail 127@dlf.org

Start dato: 13. marts 2019
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 11. januar 2019