Exo generalforsamling Djurs Lærerforening

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING KREDS 134 Djurs Lærerforening Torsdag den 7. oktober 2021 klokken 17.30 – 18 Rønde Idrætscenter, Skrejrupvej 9B, 8410 Rønde Endelig dagsorden: 1 Valg af dirigent. 2 Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingens afvikling. 3 Forslag til vedtægtsændringer jvnf. seneste ordinære generalforsamlingsindstilling, punkt 4, forslag B: Kredsstyrelsen indstiller hermed, at der tages stilling til følgende tre vedtægtsændringer, oplistet efter mest indgribende ændring først: Djurs Lærerforenings vedtægter: A. § 8: ’Kredsstyrelsen består af 6 medlemmer’ Forslås ændret til: ’Kredsstyrelsen består af 5 medlemmer’ B. §8 anden spalte, afsnit tre: ’Dog skal der indtræde mindst to kandidater ansat i hver kommune. Forslås ændret til: ’Der skal indtræde mindst to kandidater ansat i hver kommune.’ C. §8, stk. 2 - anden spalte, afsnit fire: ’Der vælges mindst 2 suppleanter til kredsstyrelsen. Forslås ændret til: ’Til kredsstyrelsen vælges mindst 1 suppleant ansat i hver kommune.’ 4 Eventuelt.

Start dato: 7. oktober 2021
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 10. september 2021