Kommende arrangementer i Region Midtjylland

For at du kan oprette arrangementer, kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL

Generalforsamling i Danmarks Matematiklærerforening, kreds 4

Generalforsamling i Danmarks Matematiklærerforening kreds 4, Midt og Vestjylland Mandag den 4. marts kl. 16.00-18.30 afholder Danmarks Matematiklærerforenings Kreds 4 - Midt og Vestjylland generalforsamling. Sted: Hyldgårdsskolen, Hyldgårds Allé 9, 7430 Ikast Dagsorden iflg. vedtægter, som kan læses på www.dkmat.dk under kreds 4. Efterfølgende fagligt arrangement - Bevægelse i matematikundervisningen Med udgangspunkt i materialet ”Matematik i Bevægelse”, vil der blive afprøvet konkrete aktiviteter, som kan anvendes på mellemtrin og overbygning klassetrin. Med enkle materialer kan der laves et hav af aktiviteter på forskellige niveauer. Ud over fysisk aktivitet er der indbygget forskellige faglige områder, lige fra træning af de fire regningsarter til konstruktion af geometriske figurer, flytninger mm. Håber I er parat til at lege og konkurrere. Instruktør: Jørn Starcke-Jensen og Dorthe Thyde Inden det faglige input byder vi på pizza samt en vand/øl. Af hensyn til bestilling af mad bedes du tilmelde dig til næstformand Klaus Asbæk på mobil 2085 7727 senest torsdag den 28. februar 2019. Med venlig hilsen Bestyrelsen, kreds 4

Start dato: 4. marts 2019
Hjemmeside:
Pris: 0

Oprettet: 12. februar 2019

Generalforsamling 2019 Skiveegnens Lærerforening

Der indkaldes til ordinær generalforsamling torsdag den 7. marts 2019 kl. 17.00 i kantinen på Skive Seminarium. Generalforsamlingen starter med spisning kl. 17.00, og selve mødet starter kl. 18.15 Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent, herunder stemmetællere 2. Forretningsorden 3. Beretning 4. Regnskab 5. Indkomne forslag – herunder forslag til vedtægtsændringer. 6. Fastsættelse af ydelser/frikøb til kredsstyrelsesmedlemmer og størrelsen af vederlag til evt. lønnet medhjælp. 7. Budget og fastsættelse af kontingent 8. Valg 9. Eventuelt Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal foreligge skriftligt hos formanden senest mandag d. 25. februar kl. 12.00. Af hensyn til spisningen bedes man tilmelde sig hos tillidsrepræsentanten eller kredskontoret senest fredag den 1. marts kl. 10.

Start dato: 7. marts 2019
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 10. januar 2019

Østjysk H&D-fagcafé og GF: "Bliv klar til H&D-valgfaget og H&D-eksamen"

Den faglige forening Håndværk og design - Østjylland Tilbyder alle skoleledelser og H&D-fagteams gratis deltagelse på H&D-fagcaféen med miniforedraget: ”Bliv klar til H&D-valgfaget og H&D-eksamen” /ved Heidi Bruus Hvad er op og ned med det politiske udspil om mere praksisfaglighed i udskolingen, H&D som obligatorisk valgfag og H&D-valgfagseksamen? Disse spørgsmål optager for tiden de fleste skoleledelser og H&D-fagteams, men hvordan bliver vi klar til implementering af disse nye tiltag? Det har oplægsholderen, tidligere læringskonsulent Heidi Bruus, et bud på i dette miniforedrag. Som læringskonsulent i UVM, har hun været tæt på udviklingen af aftale-teksten og overværet flere eksaminer i H&D-valgfaget i praksis. Med denne viden samt og Heidi Bruus’ praksiserfaring som fungerende H&D-lærer gør, at vi her kan møde en af landet mest vidende personer på området. Hun har stor forståelse for implementeringens kompleksitet og skolernes udfordringer, men er også fuld af fortrøstning og konstruktive løsningsforslag. Deltag derfor i dette inspirerende og opklarende foredrag sammen med andre i dit lokale H&D-netværk og bliv klogere på, hvordan I på jeres skole bedst tackler implementeringerne i udskolingen. I den efterfølgende H&D-café, vil foredragsholderen svare på spørgsmål og der vil blive serveres et lille traktement. Herunder vil Linå-butikken ogaå være åben med særlige tilbud på udvalgte varer til H&D-valgfaget. Fagcaféens program er: Kl. 16.00: Åben butik med særligt gode tilbud! Kl. 17.00: Miniforedrag ved Heidi Bruus; ”Bliv klar til H&D-valgfaget og H&D-eksamen” Kl. 18.00: Spørgerunde og efterfølgende let traktement Kl. 18.45: Generalforsamling i lokaleforeningen efter vedtægterne. Sidste del af fagcaféen frem til kl. 20.15 vil foregå som en rundvisning i Linås fantastiske butik med præsentation af nyeste H&D-varer og valgfagsspecialiteter. Der er denne aften mulighed for gode tilbud og rabatter på udvalgte varer. Vel mødt! Fakta: Tid: Tirsdag d. 12. marts 2019 kl. 17.00 - 20.15 - Åben butik og kaffe fra kl. 16.00 Sted: Linå A/S Bergsøesvej 11 - 8600 Silkeborg Oplægsholdere: Heidi Bruus - tidligere læringskonsulent og bestyrelsen. Pris: Gratis ved tilmelding og deltagelse - inklusiv et let traktement. Tilmelding senest: Fredag den 1. marts 2019 : www.håndværkogdesign.dk/kaleneder

Start dato: 12. marts 2019
Hjemmeside: http://sloejd.dk/aktivitet/%C3%B8stjysk-hd-fagcaf%C3%A9-og-gf-bliv-klar-til-hd-valgfaget-og-hd-eksamen
Pris: Gratis

Oprettet: 9. november 2018

Generalforsamling 2019 Vestjysk Lærerforening

GENERALFORSAMLING Vestjysk Lærerforening, kreds 127 ONSDAG DEN 13. MARTS 2019 KL. 18.30 i Harboøre Centret, Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Forretningsorden 3. Beretning 4. Regnskab 2018 5. Indkomne forslag 6. Fastsættelse af ydelser til kredsstyrelsesmedlemmer og størrelsen af vederlag for lønnet medhjælp 7. Budget 2019 og fastsættelse af kredskontingent for 2019 8. Eventuelt Forslag der ønskes sat på dagsordenen skal foreligge på kredskontoret senest 10 skoledage før generalforsamlingen – altså senest den 27.2.2019. Før generalforsamlingen er foreningen vært ved et mindre traktement kl. 17.30. Tilmelding til traktementet og buskørsel senest den 6. marts 2019 kl. 12.00 til tillidsrepræsentanten eller kredskontoret tlf. 9610 2800, E-mail 127@dlf.org

Start dato: 13. marts 2019
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 11. januar 2019

Generalforsamling Hedensted Lærerkreds

Hedensted Lærerkreds indkalder til generalforsamling den 13. marts 2019 kl. 17.30 på Hedensted Sognegård. Dagsorden ifølge vedtægterne. Den foreløbige dagsorden udsendes i kredsens nyhedsbrev i uge 6, 2019. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være kredsformanden i hænde senest onsdag den 27. februar 2019 pr. mail til 116@dlf.org

Start dato: 13. marts 2019
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 6. februar 2019

Optimer dit stemmebrug

Optimer dit stemmebrug En indføring i korrekt brug af talestemmen – Et uundværligt værktøj på jobbet. Dette kursus henvender sig til dig, der aktivt bruger din stemme, som værktøj i din dagligdag på skole eller institution i vores abonnements kommuner, eksempelvis lærer, pædagog, pædagogmedhjælper med flere. Indhold: • På kurset vil du få indblik i stemmeapparatets opbygning og få en viden om at bruge din stemme rigtigt. • Kurset er sammensat af en blanding af teori og praktiske øvelser. Du vil få brugbare tips og ideer til at vedligeholde en sund og stærk stemme. Du vil få viden om stemmen, og hvordan personlighed og stemme kan hænge sammen. Du vil lære at pleje din stemme, således at den kan være et stærkt og brugbart værktøj i din dagligdag. Der lægges op til, at du selv kan arbejde aktivt med din stemme under vejledning af logopæder. Tid: Kurset afholdes over 2 dage. Torsdag den 14. marts kl. 15.30-17.45 og Torsdag den 21. marts kl. 15.30-17.45 på Center for Kommunikation, Herning. Undervisere: Logopæd Elena Kirkegaard Logopæd Susanne Boilesen Pris: 100,- kr. incl. Kaffe/the og frugt. Antal: Max. antal på kurset er 20 deltagere. (Ansatte på skoler eller institutioner i vores abonnements kommuner – Holstebro, Struer, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Herning.) Tilmelding: Senest d. 25. februar 2019. Tilmelding skal ske via vores hjemmeside www.cfk-herning.dk – vælg blanketter på forsiden og derefter Taleafdelingen.

Start dato: 14. marts 2019
Hjemmeside:
Pris: 100,-

Oprettet: 8. januar 2019

Generalforsamling i Viborg Lærerkreds

Viborg Lærerkreds afholder generalforsamling i BDO-loungen, Tingvej 7, 8800 Viborg torsdag d. 14. marts 2019. Program: Kl. 16.00: Dørene åbnes Kl. 17.00 – 17.30: Mød Viborg Kommunes nye skolechef Claus Drachmann Kaasby-Wang (gæst) 17.30 – 19.15: Spisning Kl. 19.15 - ca. 21.30: Generalforsamling med dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde på jewi@dlf.org senest søndag d. 3. marts 2019. Tilmelding til spisning gennem din TR eller direkte til kredskontoret (140@dlf.org eller 8662 9300) senest tirsdag d. 26. februar 2019. Endelig dagsorden vil fremgå af kredsens hjemmeside og nyhedsbrev, som udsendes til alle medlemmer. Vel mødt! Venlig hilsen Kredsstyrelsen, Viborg Lærerkreds

Start dato: 14. marts 2019
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 14. januar 2019

Ordinær generalforsamling i Horsens Lærerforening

Horsens Lærerforening indkalder hermed til ordinær generalforsamling, torsdag den 14. marts, klokken 17.30 på Bygholm Landbrugsskole,Hattingvej 49, Horsens. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest mandag den 4. marts. Forslag sendes til 110@dlf.org. Tilmelding til din TR eller kredskontoret senest fredag den 8. marts.

Start dato: 14. marts 2019
Hjemmeside: http://dlfhorsens.dk
Pris: 0

Oprettet: 22. januar 2019

Silkeborg Lærerforening afholder generalforsamling

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling fredag den 15. marts 2019 på VIA Læreruddannelsen i Silkeborg - Sal 1 kl. 17.00. Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af mødets forretningsorden 3. Beretning 4. Regnskabsaflæggelse 5. Indkomne forslag 6. Budget og fastsættelse af kontingent 7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 8. Eventuelt Forslag, der ønskes sat på dagsordenen, skal foreligge hos kredsformanden (Silkeborg Lærerforening, Hostrupsgade 39, 3., Silkeborg) senest den 1. marts 2019.

Start dato: 15. marts 2019
Hjemmeside: http://www.silkeborglaererforening.dk
Pris:

Oprettet: 21. januar 2019

Generalforsamling i Herningegnens Lærerforening

Herningegnens Lærerforening indkalder til ordinær generalforsamling i MCH-Herning Kongrescenter, Østergade i Herning. Fredag d. 15. marts 2019 kl. 17.00. Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Kredsstyrelsens beretning. 3. Regnskab.4. Indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer. 5. Fastsættelse af medlemsbidrag. Herunder fastsættelse af ydelser til kredsstyrelsen m.fl... 6. Evt. Forslag der ønskes på dagsordenen, skal være kredsformanden i hænde senest 10 dage før general-forsamlingens afholdelse. Endelig dagsorden udsendes 5 dage før generalforsamlingen

Start dato: 15. marts 2019
Hjemmeside: http://www.dlf121.dk
Pris:

Oprettet: 21. januar 2019

Generalforsamling Djurs Lærerforening

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING KREDS 134 Djurs Lærerforening Tirsdag den 19. marts 2019 klokken 17.30 I Kolind+, Bugtrupvej 33, 8560 Kolind NYT sted – NY struktur – NY start 17.45 – 18.15: Satirisk indspark fra Torben Chris 18.15 – 19.00: Spisning 19.00 – 20.30 Generalforsamling Foreløbig dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Beretning 3 Regnskab 4 Indkomne forslag 5 Fastsættelse af ydelser til styrelsesmedlemmer 6 Budget og fastsættelse af kredskontingent for 2020 7 Eventuelt Forslag, der ønskes optaget på den endelige dagsorden, skal i skriftlig form være kredsformanden i hænde senest kl. 10.00 den 9. marts 2019. Endelig dagsorden samt forslag til budget og kontingent fremsendes, så det er på skolerne senest den 14. marts 2019. Det kan ligeledes findes på kredsens hjemmeside. Tilmelding til spisning via din TR, for medlemmer, som ikke er tilknyttet en skole til 134@dlf.org / 86325766, senest 14. marts 2019 kl.10.00

Start dato: 19. marts 2019
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 18. februar 2019

Generalforsamling Skanderborg-Odder Lærerkreds

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Skanderborg-Odder Lærerkreds onsdag den 20. marts kl. 17.00 på Niels Ebbesenskolen, Højvangens Torv 4, Skanderborg. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes på dagsordenen, skal skriftligt foreligge kredskontoret senest 10 dage før generalforsamlingen.

Start dato: 20. marts 2019
Hjemmeside: http://131@dlf.org
Pris:

Oprettet: 18. januar 2019

Generalforsamling 2019

Randers Lærerforening indkalder til ordinær generalforsamling torsdag den 21. marts kl. 17.30 2019 på Tradium, Vester Alle 26, Randers. Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Beretning 4. Regnskab 5. Indkomne forslag 6. Fastsættelse af ydelser til styrelsesmedlemmer, tillidsrepræsentanter, samt økonomisk ramme til aflønning af ansat personale 7. Budget for det følgende kalenderår og kredskontingent for det nærmest følgende skoleår 8. Eventuelt Efter generalforsamlingen vil der være foredrag om "Verdens bedste lærere/verdens bedste danske skole" ved Casper Rongsted, Kasper Myding & Rasmus Schiellerup. Forslag til generalforsamlingen skal være kredsformanden skriftligt i hænde senest den 7. marts 2019. Tilmelding til din TR (hvis du har en sådan), ellers til kredskontoret senest den 11. marts 2019. Vel mødt Kredsstyrelsen

Start dato: 21. marts 2019
Hjemmeside: http://www.dlfranders.dk
Pris:

Oprettet: 16. januar 2019

Østjysk H&D-kursus: "”Designprocesser i H&D - Evaluering” ved Mette Volf

Denne Caféaften i dit lokale H&D-faglige netværk, er en forlængelse af H&D-kurset den 8. januar 2019 ”Designprocesser i H&D - Skitsering” men er også åben for dig der ikke deltog, men gerne vil have lidt mere konkret indsigt i begrebet evaluering i designprocesser. Caféen vil indledningsvis bestå af et teoretisk oplæg, hvor designprocessen kort vil blive gennemgået igen, efterfulgt af fordybelse i begrebet Evaluering i alle dets former. Det er igen arkitekt og designer Mette Volf - forfatteren bag bogen ”Design - proces og metode” der vil forestå forløbet af aftenen. Caféaftenen bliver ganske særlig derved, at Mette Volf på eksemplarisk vis, sammen med cafégæsterne vil forestå evalueringen af de produkter/designløsninger, som de H&D-studerende og evt. kursister fra kurset den 8. januar vil præsentere for dig og fagfællesskabet. Velmødt ! Bestyrelsen og H&D-Læreruddannerne ved VIA Fakte: Tid: Torsdag d. 21. marts 2019 kl. kl. 15.00 - 18.30 (kaffe på vogn fra 14.30 i trapperum) Sted: H&D-lokaliteterne på VIA, Campus Aarhus C, Ceresbyen 24, 8000 Aarhus C Instruktør: Mette Volf Cand. Arch. Ph.D. Inst. For Æstetik og Kommunikation, AU - Arkitektskolen Aarhus. Pris: 25 kr. for medlemmer andre 50 kr. Kursister fra 8. januar og H&D-Studerende: Gratis - Øl, vin og vand kan købes. Tilmelding: Fredag den 8. marts 2019

Start dato: 21. marts 2019
Hjemmeside: http://sloejd.dk/aktivitet/%C3%B8stjysk-hd-kursus-l%C3%A6kkert-l%C3%A6derdesign
Pris: 25 kr. for medlemmer andre 50 kr. Kursister fra 8. januar og H&D-Studerende: Gratis - Øl, vin og vand kan købes.

Oprettet: 16. september 2018

Ordinær generalforsamling, Fjordkredsen, kreds 122

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling torsdag den 21. marts 2019 kl. 17.00 i Højmark Forsamlingshus. Dagsorden iflg. vedtægterne. Forslag der ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftligt foreligge på kredskontoret, Nørregade 22 A, 6950 Ringkøbing eller 122@dlf.org senest mandag den 11. marts 2019 kl. 12.00

Start dato: 21. marts 2019
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 22. januar 2019

Generalforsamling - Århus Lærerforening, kreds 133

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Århus Lærerforening, kreds 133, fredag den 22. marts 2019 klokken 16.30 - cirka 19.30 på Centralværkstedet, Værkmestergade 9, 8000 Aarhus C. Dagsorden i henhold til vedtægternes § 9. Endelig dagsorden opslås på arbejdspladserne og foreningens hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag, der ønskes sat på dagsordenen, skal være formanden i hænde senest fredag den 8. marts 2019 kl. 10.00. Med venlig hilsen Dorthe Ryom Fisker

Start dato: 22. marts 2019
Hjemmeside: http://www.aalf.dk
Pris:

Oprettet: 8. februar 2019

Kreds 134, Seniorklub Djursland: Årsmøde

28. marts kl. 11 afholder Seniorklub Djursland årsmøde på Pindstrup Centret, Johs. La. Cours Alle, 8550 Ryomgård. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Orientering v. kredsformand Lisbeth Bøwes, 3.Formandens beretning, 4. Orientering om klubbens udadrettede arbejde, 5. Orientering om årets forbrug, 6. Indkomne forslag, 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Knud Erik Jensen, Erik Petersen og Jørn Madsen. Hans Græsborg Pedersen og Lilian Melchiorsen er på valg som suppleanter. 8. Forslag og ideer til arrangementer. 9. Eventuelt. NB: Forslag der behandles under punkt 6 skal være bestyrelsen in hænde senest den 18. marts. Mødet er forbeholdt medlemmer. Efter at dagsordenen er behandlet byder klubben på en ret mad og socialt samvær. Med venlig hilsen Jørn Madsen, telefon: 29885768. Mail: joernlambertmadsen@gmail.com

Start dato: 28. marts 2019
Hjemmeside:
Pris: 0

Oprettet: 6. februar 2019

Østjysk H&D-kursus: "Bliv tryg i rammetryks-teknik"

Rammetryk er et spændende håndværk som er fantastisk at arbejde med, både som privatperson og navligt i H&D-faget lige fra 5. klasse helt og helt op til valgfagets eksamen. Deltag derfor på dette spændende 2-dages kursus, og få en grundig introduktion til rammetrykkets forunderlige univers. Her prøver du det hele, lige fra at lave og klargøre en træramme med væv og emulsion, over at udvælge og klargøre et motiv med kontraster på computer, til at overføre motivet det til rammen. Selve trykningen kan laves på alt fra stof, akryldug til evt. lærred lige efter dit eget design og ønsker. Du lærer altså på dette 12-timers grundkursus, hele processen fra motiv til færdigt tryk. Der i vil løbet af kurset blive præsenteret flere gennemprøvede undervisningsforløb, lige fra 5. klasses projekter med logotryk på muleposer til valgfagsmuligheder. Vel mødt! Fakta: Tid: fredag d. 29. marts 2019 kl. 16.00 - 21.00 og lørdag d. 30. marts kl. 9.00 - 16.00 Sted: Mølleskolen i RY, Skanderborgvej 50, 8680 Ry Instruktører: Anette Juhler – H&D-lærer på Mølleskolen. Pris: 1200,- kr. Medlemspris: 800,- kr. H&D-studerende medlemmer: 550,- kr. Inkl. 2 stk. rammer og 1 rakel. Tilmelding senest fredag den 22. marts 2019 lige herunder - Max 14 deltagere - først til mølle princip Spørgsmål til dette kursus kan stiles til Anette Juhler: Anette.Juhler@skolekom.dk eller på 21121118 . Afholdelses dato : Fredag, 29 marts, 2019 - 16:00 til Lørdag, 30 marts, 2019 - 16:00 Lukket: Nej Tilmelding nødvendig: ja Tilmeldingsfrist: Fredag, 22 marts, 2019 (Hele dagen) Tilmelding til: Anette Juhler Tilmeldings kontakt email: Anette.Juhler@skolekom.dk

Start dato: 29. marts 2019
Slut dato: 30. marts 2019
Hjemmeside: http://sloejd.dk/aktivitet/%C3%B8stjysk-hd-kursus-bliv-tryg-i-rammetryks-teknikken
Pris: 1200 kr. Medlemmer: 800 kr. H&D-Studerende: 550 kr.

Oprettet: 28. oktober 2018

Det Østjyske Sommer H&D-Stævne

Fredag d. 14. juni 2019 kl. 14.00 - 21.30 og lørdag d. 15. juni 2019 kl. 8.00 -16.30 På Haldum-Hinnerup Skolen - nordvest for Aarhus. Så er tilmeldingen åben - og allerede godt i gang - til årets største H&D-begivenhed i Østjylland. Det er med stor fornøjelse at Den faglige forening Håndværk&Design, igen kan invitere dig og dit fagteam til Sommerstævne sammen med dit faglige netværk i Østjylland. Sommerstævnet udbyder igen i år hele 8 vidt forskellige workshops alle med hele 12 undervisningstimer, og alle med fokus på håndværk og forløb til hele H&D-faget, men specielt i år også til H&D-valgfaget i udskolingen”. Der vil både være traditionelle H&D-workshops men også nye, der kan hjælpe os til at navigere i fagets yderzoner, der hvor nye muligheder og idéer opstår. Kig derfor ind på: http://xn--hndvrkogdesign-libt.dk/aktivitet/det-%C3%B8stjyske-hd-sommerst%C3%A6vne og se beskrivelserne af de 8 alsidige workshops. På hjemmesiden finder du også tilmeldingsblanketten og tøv ikke med snarlig tilmeldingen, da der er ”først til mølle princip” på de begrænsede pladser på de enkelte workshops. Da det er obligatorisk fra august 2019 at udbyde H&D-valgfaget i udskolingen som to-årigt prøvefag, vil lørdagen begynde med et mini foredrag med tidl. Læringskonsulent Heidi Bruus om ”H&D-valgfaget og den obligatoriske prøve”. Godt Nytår til alle Bestyrelsen For den faglige forening H&D-Østjylland Lidt af det nye på sommerstævnet i år: https://www.youtube.com/watch?v=TZvqO14D8FI https://www.makemake.dk/elefant-i-makemake-dekorationsbeton/ http://www.sorenlyngbye.dk/arhus-festuge/

Start dato: 14. juni 2019
Slut dato: 15. juni 2019
Hjemmeside: http://håndværkogdesign.dk/aktivitet/det-østjyske-hd-sommerstævne
Pris: Pris: Kr. 1.250,-, Medlemmer: kr. 950,-, H&D-studerende medlemmer: kr. 250,-

Oprettet: 16. januar 2019