Kommende arrangementer i Region Midtjylland

For at du kan oprette arrangementer, kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL

Vestjysk Lærerforening, kreds 127, Pensionistforeningen

Mandag den 22. januar kl. 13.30 - 15.30 Jysk lune & lune jyder. Foredrag ved Leif Fabricius i Gudum Sognehus (tidligere Gudum Skole) Toftevej 19, 7620 Lemvig Leif er tidligere skolelærer. Stoppede dog i 1991, men nåede, som han selv skriver: “Gudskelov at få titel af overlærer.” Leif Fabricius kommer på en ganske underholdende måde godt omkring i det vestjyske landskab og besøger specielt den egn, der hedder vestjysk humor. Han betragter altid tilværelsen fra vest mod øst, og det bliver den bestemt ikke kedeligere af. Han skriver mange af sine tekster på vestjysk og forsøger, ud fra det gamle mundheld om, at vi alle er jyder for Vorherre, at føre bevis for, at det nok er jyderne, der er Guds udvalgte folk. Max. 60 personer Undervejs serveres kaffe/the med brød. Pris 75 kr. per person Tilmelding til kredskontoret fra 3. januar og senest 15. januar 2018. Betaling via netbank.

Start dato: 22. januar 2018
Hjemmeside: http://www.dlf127.dk
Pris: 75 kr.

Oprettet: 2. januar 2018

Du bliver køn af at læse. Oplæg Med Anders Simmelkiær i Århus

DU BLIVER KØN AF AT LÆSE! Vær med når Foreningen for Pædagogisk Sociologi inviterer til oplæg om, hvordan drenge og piger skitseres i folkeskolens lærebøger, og hvilken betydning det kan have for deres personlige udvikling. Oplægget er baseret på specialet ”Skrubtudser, TIE fightere & guldglimmer: En undersøgelse af kønskonstruktioner i danskfagets litteraturarbejde”. Tilmelding pr. SMS til 60 16 13 94 senest d. 2/2-2018. Deltagelse er gratis for medlemmer: Send en SMS med dit fulde navn Ikke-medlem: Mobile-pay 30 kr. For mere information om Foreningen for Pædagogisk Sociologi og medlemskab, find os på Facebook eller besøg vores hjemmeside. Pædagogisk Sociologi Aarhus | www.paed-soc.dk

Start dato: 7. februar 2018
Hjemmeside: http://www.facebook.com/events/302289876959428/
Pris: 30

Oprettet: 11. januar 2018

Generalforsamling i Fjordkredsens Pensionistforening, kreds 122

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Fjordkredsens Pensionistforening, kreds 122 tirsdag den 20. februar 2018 kl. 12.00 i Højmark Forsamlingshus. Dagsorden iflg. vedtægterne. Forslag der ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftligt foreligge på kredskontoret, Nørregade 22 A, 6950 Ringkøbing eller 122@dlf.org senest torsdag den 1. februar 2018 kl. 12.00.

Start dato: 20. februar 2018
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 15. januar 2018

Skiveegnens Lærerforening kreds 143

Skiveegnens Lærerforening Der indkaldes til ordinær generalforsamling torsdag den 1. marts 2018 kl. 17.00 i kantinen på Skive Seminarium. Generalforsamlingen starter med spisning kl. 17.00, og selve mødet starter kl. 18.15 Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent, herunder stemmetællere 2. Forretningsorden 3. Beretning 4. Regnskab 5. Indkomne forslag – herunder forslag til vedtægtsændringer. 6. Fastsættelse af ydelser/frikøb til kredsstyrelsesmedlemmer og størrelsen af vederlag til evt. lønnet medhjælp. 7. Budget og fastsættelse af kontingent 8. Valg 9. Eventuelt Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal foreligge skriftligt hos formanden senest mandag d. 19. februar kl. 12.00. Af hensyn til spisningen bedes man tilmelde sig hos tillidsrepræsentanten eller kredskontoret senest fredag den 23. februar kl. 10.

Start dato: 1. marts 2018
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 15. januar 2018

Generalforsamling

Generalforsamling i Randers Lærerforening Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Randers Lærerforening, Kreds 130 Torsdag den 8. marts 2018 kl. 17.30 på Tradium, Vester Alle 26, Randers C. Foreløbig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Beretning 4. Regnskab 5. Indkomne forslag 6. Fastsættelse af ydelser til styrelsesmedlemmer, tillidsrepræsentanter, samt økonomisk ramme til aflønning af ansat personale 7. Budget for det følgende kalenderår og kredskontingent for det nærmest følgende skoleår 8. Valg jf. §8 i vedtægterne 9. Eventuelt Forslag, der ønskes sat på dagsordenen, skal foreligge skriftligt hos kredsformanden, Randers Lærerforening, Niels Ebbesens Gade 24, 8900 Randers C senest den 22. februar 2018. I løbet af generalforsamlingen vil der være en pause med spisning. Tilmelding via tillidsrepræsentanten eller til Kredskontoret senest tirsdag den 27. februar 2018. Kredsstyrelsen

Start dato: 8. marts 2018
Hjemmeside: http://www.dlfranders.dk
Pris:

Oprettet: 12. januar 2018

Generalforsamling i Viborg Lærerkreds

Viborg Lærerkreds afholder torsdag d. 8. marts 2018 ordinær generalforsamling i Loungen, Tingvej 7, 8800 Viborg. BEMÆRK NY LOKALITET! Program: Kl. 16.30 : Dørene åbnes Kl. 17.15 – 19.00: Spisning Kl. 19.00- ca. 21.30: Generalforsamling med valg til kredsstyrelsen. Dagsorden iflg. vedtægterne. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde på jewi@dlf.org senest søndag d. 25. februar 2018. Tilmelding til spisning gennem din TR eller direkte til kredskontoret (140@dlf.org eller 8662 9300) senest tirsdag d. 27. februar 2018. Endelig dagsorden vil fremgå af kredsens hjemmeside og nyhedsbrev til alle medlemmer. Vel mødt! Venlig hilsen Kredsstyrelsen, Viborg Lærerkreds

Start dato: 8. marts 2018
Hjemmeside: http://www.dlfviborg.dk
Pris: 0,-

Oprettet: 14. januar 2018

Generalforsamling Kreds 116 (Hedensted Lærerkreds)

Kredsgeneralforsamling Hedensted Lærerkreds kreds 116 onsdag den 14. marts 2018 kl. 17.30 Hedensted Sognegård, Hedensted Foreløbig dagsorden. 1. Valg af dirigent samt vedtagelse af forretningsorden. 2. Beretning. 3. Regnskaber. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af eventuel ydelse til kredsstyrelsesmedlemmer og størrelsen af vederlag til ansatte i kredsen. 6. Budget og fastsættelse af kredskontingent for det følgende år. 7. Valg jævnfør §9 8. Eventuelt. Kredsformand Ole Bjerre Martinussen Forslag, der ønskes behandlet under dagsordenens punkt 4, skal foreligge skriftligt hos Kredsformanden, Niels Espesvej 10, 8722 Hedensted senest onsdag den 28. februar 2018 – 14 dage før generalforsamlingen afholdes.

Start dato: 14. marts 2018
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 11. januar 2018

Ordinær generalforsamling i Horsens Lærerforening

Horsens Lærerforening indkalder hermed til ordinær generalforsamling, torsdag den 15. marts, klokken 17.30 i Håndværkerforeningen, Allégade 16, Horsens. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest mandag den 5. marts. Tilmelding til din TR eller til kredskontoret senest fredag den 9. marts.

Start dato: 15. marts 2018
Hjemmeside: http://dlfhorsens.dk
Pris: 0

Oprettet: 18. januar 2018

Generalforsamling i Silkeborg Lærerforening

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2018 på VIA Læreruddannelsen i Silkeborg - Sal 1 kl. 17.00. Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af mødets forretningsorden 3. Beretning 4. Regnskabsaflæggelse 5. Vedtægtsændringer 6. Indkomne forslag 7. Budget og fastsættelse af kontingent 8. Valg til kredsstyrelsen 9. Eventuelt Forslag, der ønskes sat på dagsordenen, skal foreligge hos kredsformanden (Silkeborg Lærerforening, Hostrupsgade 39, 3., Silkeborg) senest den 7. marts 2018.

Start dato: 22. marts 2018
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 9. januar 2018

Ordinær generalforsamling, Fjordkredsen, kreds 122

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2018 kl. 17.00 i Højmark Forsamlingshus. Dagsorden iflg. vedtægterne. Forslag der ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftligt foreligge på kredskontoret, Nørregade 22 A, 6950 Ringkøbing eller 122@dlf.org senest mandag den 12. marts 2018 kl. 12.00

Start dato: 22. marts 2018
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 15. januar 2018