Kommende arrangementer i Region Midtjylland

For at du kan oprette arrangementer, kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL

Generalforsamling i Vestjysk Lærerforening - kreds 127

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Vestjysk Lærerforening, kreds 127 den 2. juni 2021 kl. 17.00. Dagsorden i henhold til vedtægternes § 5 og 6. Endelig dagsorden opslås på arbejdspladserne og foreningens hjemmeside senest 6 dage før generalforsamlingen. Forslag, der ønskes sat på dagsordenen, skal være formanden i hænde senest den 18. maj 2021. Hvorvidt generalforsamlingen afholdes fysisk eller virtuelt, vil der blive sendt yderligere information om senere. På kredsstyrelsens vegne Torben Voss, kredsformand.

Start dato: 2. juni 2021
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 4. marts 2021

Generalforsamling i Herningegnens Lærerforening

Ordinær generalforsamling i Herningegnens Lærerforening. Fredag den 4. juni 2021, kl. 17.00 i MCH Herning Kongrescenter, Østergade 37, Herning. Coronapas skal fremvises ved indgangen. Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Kredsstyrelsens beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af medlemsbidrag. Herunder fastsættelse af ydelser til kredsstyrelsen m.fl. 6. Eventuelt. Forslag, der ønskes på dagsordenen, skal være kredsformanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse. Endelig dagsorden udsendes 5 dage før generalforsamlingen. Efter generalforsamlingen er der traditionen tro socialt samvær med middag. Bindende tilmelding til mail 121@dlf.org senest 26. maj 2021. Middagen koster symbolsk betaling på 100 kr.

Start dato: 4. juni 2021
Hjemmeside: http://www.dlf121.dk/
Pris: 100

Oprettet: 11. maj 2021

Ordinær generalforsamling, Fjordkredsen, kreds 22

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling torsdag den 10. juni 2021 kl. 17.00 i Højmark Forsamlingshus. Dagsorden iflg. vedtægterne. Forslag der ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftligt foreligge på kredskontoret, Nørregade 22A, 6950 Ringkøbing eller 122@dlf.org senest mandag den 31. maj 2021 kl. 12.00.

Start dato: 10. juni 2021
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 27. april 2021

Generalforsamling - Århus Lærerforening, kreds 133

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Århus Lærerforening, kreds 133, torsdag den 10. juni 2021 kl. 16.30. Dagsorden i henhold til vedtægternes § 9. Generalforsamlingen afvikles virtuelt via Teams som følge af covid-19. Der vil i løbet af maj måned blive udsendt nærmere information herom. Endelig dagsorden opslås på arbejdspladserne senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag, der ønskes sat på dagsordenen, skal foreligge skriftligt hos formanden senest den 27. maj kl. 10.00. På kredsstyrelsens vegne Dorthe Ryom Fisker

Start dato: 10. juni 2021
Hjemmeside: http://aalf.dk
Pris:

Oprettet: 28. april 2021

DET ØSTJYSKE H&D-SOMMERSTÆVNE i Hadsten

Det er med stor fornøjelse – trods de pandemiske udfordringer – at din faglige H&D-forening igen kan invitere dig og dit fagteam til Sommer H&D-stævne sammen med dit faglige netværk fra hele landet. Sommerstævnet i Østjylland afholdes igen i år på Østervangskolen Hadsten, som endnu engang stiller deres flotte H&D-lokaliteter til rådighed for to dages fordybelse i håndværk. Stævnet vil naturligvis, lige som sidste år, blive afholdt i forhold til gældende covid-regler og anvisninger. Igen i år udbydes hele 9 vidt forskellige workshops, alle med 11 undervisningstimer. Alle workshops har fokus på håndværket, men også fagmetodik, og de stiller alle med klare H&D-forløb, lige til at sætte i gang i det nye skoleår. Igen i år, er der én workshop som udelukkende fokuserer på et trin, denne gang: ”Start af valghold” som en håndsrækning til de der for første gang skal undervise i valgfaget, eller til de der ønsker ny inspiration. Kig de 9 workshopmuligheder igennem, og vælg to i prioriteret rækkefølge ved tilmelding, men vær opmærksom på at der kun arbejdes i een workshop over begge stævnedage. Tøv ikke med snarlig tilmelding da der er ”først til mølle princip” på de begrænsede pladser på de enkelte workshops. Stævnet henvender sig også til H&D-studerende – bemærk den lave studiepris – og for alle håndværks interesserede. Hent hele det udførlige program med workshop beskrivelser her: H&D sommerstævne Fakta: Pris: 1.400,- kr. Medlemmer: kr. 950,- kr. Studerende medlemmer: 400,- kr. – inkl. fortæring og for 100 kr. grundmaterialer for alle – Evt. ekstra materialer afregnes efter forbrug til de enkelte instruktører. Tid: Fredag den 11. juni 2021 kl. 13.00 – 21.00 og lørdag den 12. juni 2021 kl. 8.00 – 14.30 Sted: Østervangskolen; Hammelvej 9, 8370 Hadsten. Overnatning er ikke med i prisen. Dog er gratis overnatning mulig på feltvis i klasselokale eller i eget telt/campingvogn efter aftale. Der kan anvises BB/hostel/hotel på egen regning ved forespørgsel. Tilmeldingsfrist: Mandag d. 3. maj 2021 på formularen herunder Spørgsmål vedr. tilmelding og betaling: Anette Juhler – juhleranette@gmail.com Spørgsmål vedr. sommerstævnet i øvrigt: Wisti Pedersen: 23677000 – wp@foraeldreskolen.dk

Start dato: 11. juni 2021
Slut dato: 12. juni 2021
Hjemmeside: http://xn--hndvrkogdesign-libt.dk/kurser/2021-sommerstaevne-oestjylland/
Pris: Pris: 1.400,- kr. Medlemmer: kr. 950,- kr. Studerende medlemmer: 400,- kr.

Oprettet: 21. februar 2021

Børnenes Klimamøde 2021: Gratis undervisningsmateriale og event

Sæt klima på skemaet med gratis undervisningsmaterialer og digital event. Fredag den 20. august slår Klimatorium i Lemvig igen dørene op for en dag i klimaets tegn og helt i børnehøjde. Denne gang er der fokus på de gode ideer og løsninger, der kan sikre os mod klima-forandringerne. Du kan tage hul på forløbet allerede fra 1. april. Sidste års digitale klimamøde for børn i 4. og 5. klasse blev en stor succes med deltagelse af mere end 4.000 børn fra skoler over hele landet. I år bliver der både et fysisk møde og live-streaming ud på skolerne. Børnene skal selv være med til at skabe klimamødet, og der bliver plads til deres helt egne, gode klimaideer. Derfor skal elevernes arbejde med klima og klimaløsninger starte allerede fra 1. april, hvor Klimatoriums undervisningsforløb bliver tilgængeligt. Og så skal eleverne udvikle deres egne bud på løsninger. Du bliver som lærer guidet igennem metoder i samskabelse, der hjælper eleverne til at udvikle de bedste og vildeste ideer, der kan være fremtidens bud på klimaløsninger. På den måde bliver børnenes egne ideer udgangspunktet for årets klimamøde. Gennem forløbet præsenteres eleverne præsenteres for gode eksempler på klimaløsninger, der både beskytter mod klimaforandringerne og kan være med til at mindske dem. Undervisningsmaterialet fokuserer på projekter, der viser at vi ikke skal frygte konsekvenserne af storme og oversvømmelser, men i stedet fokusere på at finde løsninger for at undgå skader. Selve mødet den 20. august bliver en festlig og underholdende event med Sofie Østergaard som vært. Der livestreames til skoler over hele landet, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål undervejs. På mødet vises klip fra de indsendte videoer, og der uddeles priser til de bedste ideer indenfor flere kategorier.

Start dato: 20. august 2021
Hjemmeside: http://klimatorium.dk/boernenes-klimamoede-2021/
Pris: 0 kr.

Oprettet: 12. februar 2021