Kommende arrangementer i Region Midtjylland

For at du kan oprette arrangementer, kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL

Fang din by-fotokonkurrence

Landsdækkende fotokonkurrence for mellemtrinnet med tilkoblet undervisningsmateriale. Er du dansk- eller billedkunstlærer og interesseret i at arbejde med arkitektur og fotografi? Så tilmeld dig fotokonkurrencen Fang din by, som Dansk Arkitektur Center står bag. Hvordan er arkitektur en del af vores hverdag og det liv, vi lever? Dét er temaet for fotokonkurrencen ’Fang din by’ i 2020. Med udgangspunkt i hverdagen – cykelturen til skole, boldspil i skolegården eller lektielæsning i køkkenet – skal eleverne arbejde med fotografi koblet til arkitekturen i deres egen hverdag. Hvilken rolle spiller arkitekturen i elevernes hverdag, og hvordan kan man med kameraet indfange arkitekturen i de små dagligdagsoplevelser? Tilmeldte lærere får undervisningsmateriale tilsendt. Læs mere under linket.

Start dato: 20. februar 2020
Slut dato: 19. april 2020
Hjemmeside: http://dac.dk/fang-din-by-fotokonkurrence/
Pris: 0

Oprettet: 16. januar 2020

Generalforsamling 2020 Skiveegnens Lærerforening

Generalforsamling i Skiveegnens Lærerforening kreds 143 Der indkaldes til ordinær generalforsamling torsdag den 5. marts 2020 kl. 17.00 i kantinen på Skive Seminarium. Generalforsamlingen starter med spisning kl. 17.00, og selve mødet starter kl. 18.15 Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent, herunder stemmetællere 2. Forretningsorden 3. Beretning 4. Regnskab 5. Indkomne forslag 6. Fastsættelse af ydelser/frikøb til kredsstyrelsesmedlemmer og størrelsen af vederlag til evt. lønnet medhjælp. 7. Budget og fastsættelse af kontingent 8. Valg 9. Eventuelt Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal foreligge skriftligt hos formanden senest mandag d. 24. februar kl. 12.00. Af hensyn til spisningen bedes man tilmelde sig hos tillidsrepræsentanten eller kredskontoret senest fredag den 28. februar kl. 10.

Start dato: 5. marts 2020
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 14. januar 2020

Østjysk H&D-kursus: "Det er ikke Så svært - samleteknikker"

Mangler du rutine i arbejdet med hammer og søm? Er du lidt usikker i træafdelingen? Er du i tvivl, om du skal bruge søm, skruer eller dyvler? Her får du muligheden for at arbejde med nogle grundlæggende teknikker i samling af træ. Vi arbejder frem ud fra netop søm, skruer, lim og dyvler. Undervejs kommer vi ind på sikkerhed og materialer, samt gode håndværktøjer. Alle får chancen for at arbejde på en elevvenlig skammel med hårde og bløde materialer, design og overfladebehandling. Og et færdigt oplæg til din undervisning, lige til at gå i gang med. Alle får noget med hjem. 6. marts kl. 16-19 og 7. marts kl. 9-14 på på Mølleskolen, Skanderborgvej 50, 8680 Ry Instruktører: Knud Nissen 42737328 og Kent Bjørnholt 20283928 Medlemmer 750,- kr. Studerende 450,- kr. Ikke-medlemmer 950,- kr. Tilmelding senest 26.2.20

Start dato: 6. marts 2020
Slut dato: 7. marts 2020
Hjemmeside: http://xn--hndvrkogdesign-libt.dk/kurser/ikke-saa-svaert/
Pris: Medlemmer 750,- kr. Studerende 450,- kr. Ikke-medlemmer 950,- kr.

Oprettet: 19. februar 2020

Generalforsamling i Vestjysk Lærerforening - kreds 127

Der indkaldes til ordinær generalforsamling onsdag den 11. marts 2020 kl. 18.30 på Limfjordsskolen, Drøwten 1, 7600 Struer. Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Forretningsorden 3. Beretning 4. Regnskab 2019 5. Indkomne forslag 6. Fastsættelse af ydelser til kredsstyrelsesmedlemmer og størrelsen af vederlag for lønnet medhjælp 7. Budget 2020 og fastsættelse af kredskontingent for 2020 8. Valg efter § 8 i vedtægterne for kreds 127 9. Eventuelt Forslag der ønskes sat på dagsordenen skal foreligge på kredskontoret senest 10 skoledage før generalforsamlingen – altså senest den 27.2.2020. Før generalforsamlingen er foreningen vært ved et mindre traktement kl. 17.30. Tilmelding til traktementet og buskørsel senest den 4. marts 2020 kl. 12.00 til tillidsrepræsentanten, kredskontoret tlf. 9610 2800 eller E-mail 127@dlf.org

Start dato: 11. marts 2020
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 9. januar 2020

Generalforsamling 2020 i Viborg Lærerkreds

Viborg Lærerkreds afholder generalforsamling i BDO-loungen, Tingvej 7, 8800 Viborg torsdag d. 12. marts 2020. Program: Kl. 16.00: Dørene åbnes Kl. 17.00 – 17.45: Medlemsmøde med Viborg Kommunes borgmester Ulrik Wilbek (gæst) 17.45 – 19.15: Spisning Kl. 19.15- ca. 22.00: Generalforsamling med dagsorden ifølge vedtægterne Ønsker man at kandidere til kredsstyrelsen indsendes senest den 2. marts 2020 kandidatindlæg, der ønskes bekendtgjort sammen med udsendelse af generalforsamlingsmaterialet. For nærmere info vedr. kredsstyrelsesarbejdet kan formanden eller næstformanden kontaktes på 8662 9300. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være kredsstyrelsen i hænde på 140@dlf.org senest mandag d. 2. marts 2020 kl. 08.00. Tilmelding til spisning gennem din TR. Hvis du ikke har en TR kan du tilmelde direkte til kredskontoret (140@dlf.org eller 8662 9300) senest mandag d. 2. marts 2020. Endelig dagsorden vil fremgå af kredsens hjemmeside og nyhedsbrev, som udsendes til alle medlemmer. Vel mødt! Venlig hilsen kredsstyrelsen i Viborg Lærerkreds

Start dato: 12. marts 2020
Hjemmeside: http://www.dlfviborg.dk
Pris:

Oprettet: 22. januar 2020

Silkeborg Lærerforening afholder generalforsamling

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling fredag den 13. marts 2020 på VIA Læreruddannelsen i Silkeborg - Sal 1 kl. 17.00. Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af mødets forretningsorden 3. Beretning 4. Regnskabsaflæggelse 5. Vedtægtsændringer 6. Indkomne forslag 7. Budget og fastsættelse af kontingent 8. Valg til kredsstyrelsen 9. Eventuelt Forslag, der ønskes sat på dagsordenen, skal foreligge hos kredsformanden (Silkeborg Lærerforening, Hostrupsgade 39, 3., Silkeborg) senest den 28. februar 2020.

Start dato: 13. marts 2020
Hjemmeside: http://www.silkeborglaererforening.dk
Pris:

Oprettet: 10. januar 2020

Generalforsamling - Århus Lærerforening, kreds 133

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Århus Lærerforening, kreds 133, fredag den 13. marts 2020 kl. 16.30 - ca. 20.00 på Centralværkstedet, Værkmestergade 9, 8000 Aarhus C. Dagsorden i henhold til vedtægternes § 12 og § 13. Endelig dagsorden opslås på arbejdspladserne og foreningens hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag, der ønskes sat på dagsordenen, skal være formanden i hænde senest 28. februar 2020 kl. 10.00. Med venlig hilsen Dorthe Ryom Fisker

Start dato: 13. marts 2020
Hjemmeside: http://aalf.dk
Pris:

Oprettet: 21. januar 2020

Generalforsamling i Herningegnens Lærerforening

Herningegnens Lærerforening indkalder til ordinær generalforsamling fredag den 13. marts 2020, kl. 17.00, i MCH Herning Kongrescenter, Østergade 37, Herning. Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Kredsstyrelsens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer 5. Fastsættelse af medlemsbidrag. Herunder fastsættelse af ydelser til kredsstyrelsen m.fl. 6. Valg af: a) Formand b) Næstformand c) Øvrige kongresdelegerede og suppleanter for disse, jf. § 10 i Danmarks Lærerforenings vedtægter d) Øvrige kredsstyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse e) Revisorer og 2 suppleanter for disse f) Fanebærer og suppleant for denne 7. Evt. Forslag der ønskes på dagsordenen, skal være kredsformanden i hænde senest 10 dage før general-forsamlingens afholdelse. Endelig dagsorden udsendes 5 dage før generalforsamlingen.

Start dato: 13. marts 2020
Hjemmeside: http://www.dlf121.dk
Pris: 0

Oprettet: 21. januar 2020

Generalforsamling Djurs Lærerforening

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING KREDS 134 Djurs Lærerforening Tirsdag den 17. marts 2020 klokken kl. 18.00 i Kolind+, Bugtrupvej 33, 8560 Kolind - der serveres mad fra 17.20 – 17.50 Foreløbig dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Beretning 3 Regnskab 4 Indkomne forslag 5 Fastsættelse af ydelser til styrelsesmedlemmer 6 Budget og fastsættelse af kredskontingent for 2021 7 Valg jvnf. § 8 i vedtægterne 8 Eventuelt Forslag, der ønskes optaget på den endelige dagsorden, skal i skriftlig form være kredsformanden i hænde senest kl. 10 den 7. marts 2020. Overvejer du at stille op til kredsstyrelsesvalget, kan informationsfolder fås hos din TR eller ved henvendelse til Kredsen. Endelig dagsorden fremsendes i henhold til vedtægterne, så den er på skolerne senest den 9. marts 2020. Tilmelding til spisning via din TR, og for medlemmer, som ikke er tilknyttet en skole til 134@dlf.org / 86325766, senest 10. marts 2020 kl.10.00.

Start dato: 17. marts 2020
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 19. februar 2020

Generalforsamling Hedensted Lærerkreds, Kreds 116

Der afholdes generalforsamling i Hedensted Lærerkreds onsdag den 18. marts 2020 kl. 17.30 på Hedensted Sognegård. Dagsorden ifølge vedtægternes § 7. Punkter der ønskes behandlet under punktet "indkomne forslag" skal være indsendt til Kredsformanden (116@dlf.org) senest onsdag den 4. marts 2020.

Start dato: 18. marts 2020
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 14. januar 2020

Generalforsamling i Randers Lærerforening

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Randers Lærerforening, Kreds 130 Torsdag den 19. marts 2020 kl. 17.30 på Tradium, Vester Alle 26, Randers C. Foreløbig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Beretning 4. Regnskab 5. Indkomne forslag 6. Fastsættelse af ydelser til styrelsesmedlemmer, tillidsrepræsentanter, samt økonomisk ramme til aflønning af ansat personale 7. Budget for det følgende kalenderår og kredskontingent for det nærmest følgende skoleår 8. Valg jf. §8 i vedtægterne 9. Eventuelt Forslag, der ønskes sat på dagsordenen, skal foreligge skriftligt hos kredsformanden, Randers Lærerforening, Niels Ebbesens Gade 24, 8900 Randers C senest den 5. marts 2020. I løbet af generalforsamlingen vil der være en pause med spisning. Tilmelding via tillidsrepræsentanten eller til Kredskontoret senest mandag den 9. marts 2020. Kredsstyrelsen

Start dato: 19. marts 2020
Hjemmeside: http://www.dlfranders.dk
Pris: 0

Oprettet: 10. januar 2020

Årsmøde i Seniorklub Djursland

Alle medlemmer af Seniorklub Djursland indbyder hermed til Årsmøde i Birkehuset i Tirstrup, tirsdag d. 19. marts kl. 11.00. Dagsorden i følge vedtægternes §6. Forslag, der ønskes på dagsordenen, skal være formanden i hænde senest d. 10. marts. Efter årsmødet er der frokost. Med venlig hilsen og vel mødt Bestyrelsen

Start dato: 19. marts 2020
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 17. februar 2020

Østjysk H&D-Café: "Åben H&D-café og GF -hos Linå A/S"

”Fokus på H&D-undervisningen i 3. klasse - materialer og værktøj til indskolingselever” hos Linå A/S - H&D materialer og værktøj - Hermed indkaldes alle personlige medlemmer, skole-medlemmer og skoleteam-medlemmer af Den faglige forening Håndværk & Design - Østjylland til den årlige ordinære generalforsamling; Torsdag den 19. marts 2020 kl. 18.45 Bergsøesvej 11, 8600 Silkeborg. Foreningen afholder forinden åben og gratis H&D-fagcafé for alle, med følgende program: Kl. 16.00: Åben butik med særligt gode tilbud - nu også på de tekstile materialer! Kl. 17.00: H&D-tryllerier i 3. klasse - prøv 1-3 små H&D-workshops og med indskolings værktøj. Kl. 18.15: Let traktement (gratis for medlemmer). Kl. 18.45: Afholdelse af ordinær generalforsamling efter vedtægterne. (Indsendelse af forslag til dagsorden for GF senest d. 3. marts til formanden wp@foraeldreskolen.dk) Sidste del af fagcaféen frem til kl. 20.15 vil foregå som en rundvisning i Linås velassorterede butik med præsentation af nyeste H&D-varer til arbejde i metal, tekstil, træ og mange andre, heriblandt også til naturfagene. Der er denne aften mulighed for gode tilbud og rabatter på udvalgte varer. Vel mødt! Tilmelding senest: fredag den 13. marts 2020 til skolekom22@hotmail.com eller via hjemmesiden håndværkogdesign.dk Spørgsmål til H&D-caféen og GF kan stiles til formand Wisti Pedersen wp@foraeldreskolen.dk eller på tlf. 2367 7000

Start dato: 19. marts 2020
Hjemmeside: http://xn--hndvrkogdesign-libt.dk/kurser/generalforsamling-2020-oestjylland/
Pris: Gratis

Oprettet: 19. februar 2020

Fransklærerforeningen udbyder kursus om ’Lær eleverne fransk ved at spille teater’

Kom og oplev Jan Nowak, som Fransklærerforeningen har inviteret til Danmark. Jan Nowak som er både er uddannet skuespiller og fransklærer, har stor succes i hele verden med teaterkurser. Han modtog i 2018 le prix Richelieu Senghor for sin fantastiske undervisningsmetode til at lære fransk gennem teater. Indhold: Le principe de cette Journée-découverte est de présenter les grands axes du programme 10 SUR 10 et notamment sa méthode d’apprentissage du français par le théâtre. Nous y abordons rapidement la genèse du projet et les réflexions et constats ayant mené à la réalisation de ce programme original, la place des ateliers de théâtre en classe dans le cadre plus large de 10 SUR 10 qui comprend une maison d’édition (qui vous sera présentée) ainsi que l’organisation de festival de théâtre francophone pour lycéens Nous passerons ensuite aux ateliers pratiques avec le cours "faire d’une pièce de théâtre un manuel de FLE", puis aux exercices du corps (étirements, relaxation, appréhension de l’espace...), de la voix (phonétique, prononciation, diction, placement de la voix). Seront ensuite appréhendés – et mis en pratique - le jeu d’acteur et la mise en scène. Kursets mål: - connaître le programme 10 SUR 10 et sa méthode d’apprentissage du français par le théâtre - utiliser un texte de théâtre comme livre de français - introduire la lecture et le théâtre dans une séquence pédagogique - acquérir les outils d’animation d’un ateliers de théâtre en français - découvrir une collection de textes de théâtre dédiés à cet apprentissage Målgruppe Fransklærere der underviser på stx, hf, vuc, hhx, grundskolen og universitet Tid og sted København d. 19. marts, 2020 kl. 09.30 – 15.30 Aarhus d. 20. marts, 2020 kl. 09.30 – 15.30 Pris Pris pr. deltager: 650 kr. Prisen dækker undervisning samt morgenmad, frokost og tilhørende drikkevarer Tilmelding Senest 1. marts 2020 til uppedersen@gmail.com tlf 29868143 Ved tilmelding opgives: Navn, fag, ansættelsessted + ansættelsesstedets adresse samt ean-nummer.

Start dato: 20. marts 2020
Hjemmeside: http://drive.google.com/file/d/1pcULgonWc4ZS85G8-SX75r1H54-tcgwI/view?usp=sharing
Pris: 650 kr.

Oprettet: 4. februar 2020

Generalforsamling Skanderborg-Odder Lærerkreds

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Skanderborg-Odder Lærerkreds onsdag den 25. marts kl 17.00 på Parkvejens Skole, Nølevvej 4, 8300 Odder. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes på dagsordenen, skal skriftligt foreligge kredskontoret senest 10 dage før generalforsamlingen.

Start dato: 25. marts 2020
Hjemmeside: http://www.kreds131.dk
Pris:

Oprettet: 14. januar 2020

Ordinær generalforsamling, Fjordkredsen, kreds 122

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling torsdag den 26. marts 2020 kl. 17.00 i Højmark Forsamlingshus. Dagsorden iflg. vedtægterne. Forslag der ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftligt foreligge på kredskontoret, Nørregade 22A, 6950 Ringkøbing eller 122@dlf.org senest mandag den 16. marts 2020 kl. 12.00

Start dato: 26. marts 2020
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 15. januar 2020

Ordinær generalforsamling i Horsens Lærerforening

Horsens Lærerforening indkalder hermed til ordinær generalforsamling, torsdag den 26. marts, klokken 17.30 på Bygholm Landbrugsskole, Hattingvej 49, Horsens. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest mandag den 16. marts. Tilmelding til din TR eller til kredskontoret senest fredag den 20. marts

Start dato: 26. marts 2020
Hjemmeside: http://dlfhorsens.dk
Pris:

Oprettet: 22. januar 2020

Østjysk H&D-kursus: "LUFT OG VIND At presse "stormen" ind i H&D"

Luft og vind er inden for alles erfaringsområde. Vi bruger 6 timer at presse ”stormen” ind i rammerne for HÅNDVÆRK OG DESIGN. Med udgangspunkt i bl.a. propeller, møller, drager og i metal, træ, bløde dele (evt. bløddele), genbrug, tværfagligt. Medbring gerne høje dåser – plastikflasker, – plastikdunke. Tag gerne egne ”modeller” med, så laver vi en fælles samling evt. til udgivelse af foreningen. Vi arbejder med f.eks. snittepropel, affyringsrampe, papir, modstandsmølle, vindhjul, vindfløj. Og er vejret med os med ild. For de større elever cykelvindmølle mm. Oplagt i så godt som hele forløbet i skolen samt også for lærere i n/t. 22. april kl. 15 – 21 på Tranbjergskolen, Kirketorvet 24, 8310 Tranbjerg J Instruktører: Jørn Ulrich Nielsen 29217301 og Knud Nissen 42737328 Studerende 325,- kr. Ikke-medlemmer 750,- kr. Inkl. Pizza/bålmad. Tilmelding senest 3.april 2020.

Start dato: 22. april 2020
Hjemmeside: http://xn--hndvrkogdesign-libt.dk/kurser/luft-og-vind/
Pris: Medlemmer 550,- kr.

Oprettet: 19. februar 2020

Konference. Den faglige forening Håndværk og design

Få ny inspiration til din håndværk- og designundervisning gennem foredrag, workshops i meget inspirerende faglokaler og designarena. Få samtidig sparring med kolleger fra andre egne og skoler. Landsarrangement.

Start dato: 24. april 2020
Slut dato: 25. april 2020
Hjemmeside: http://xn--hndvrkogdesign-libt.dk/kurser/2020-skjern-konferencen/
Pris: 2045 kr

Oprettet: 13. februar 2020

Generalforsamling: Den faglige forening Håndværk og Design

Dagsorden ifølge vedtægterne

Start dato: 25. april 2020
Hjemmeside: http://xn--hndvrkogdesign-libt.dk/2020-generalforsamling/
Pris:

Oprettet: 13. februar 2020