Kommende arrangementer i Region Midtjylland

For at du kan oprette arrangementer, kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL

Vestjysk Lærerforening kreds 127, Pensionistforeningen

Tirsdag den 22. og onsdag den 30. august. Udflugt til Ålborg. I år går udflugten til Ålborg. Vanen tro starter bussen fra Lemvig og kører over Struer til Holstebro. Vi besøger først Folkekirkens Hus, hvor husets leder, Henrik Thorngaard, vil fortælle om stedet og forestå rundvisning. Dernæst vil vi spise en lækker frokost, hvorefter turen går videre til Budolfi kirke. Her bliver vi modtaget af Jørgen Orlin, som vil være vores guide og fortælle om kirken. Efter dette er re-sten af tiden indtil afgang fra Ålborg kl. 17.15 til fri disposition. Så går turen videre til St. Binderup Kro, hvor vi vil indtage vores aftensmad. Se den mere udførlige beskrivelse i følgebrevet eller på hjemmesiden www.dlf127.dk Pris: 400 kr. for medlemmer og 600 kr. for ikke medlemmer. Max. antal: 57 personer pr. tur. Tilmelding og betaling til kredskontoret fra 9. juni og senest 11. august. NB: Husk at angive påstigningssted. Kredskontoret er lukket fra 30. juni til og med 5. august!!

Start dato: 22. august 2017
Hjemmeside: http://www.dlf127.dk
Pris: 400 kr.

Oprettet: 14. juni 2017

Midtvestjysk H&D-kursus: "Øj, hvor det blæser - det kan vi li"

Midtvestjysk H&D-kursus: "Øj, hvor det blæser - det kan vi li" Vinden er med eller mod os overalt. Det gælder om at udnytte dens kraft til at sætte bevægelser i gang. Elever elsker vindeksperimenter både i N/T og H&D, for der er så megen leg og læring i at udnytte vinden. På kurset vil vi, med udgangspunkt i vinden, afprøve forskellige muligheder for at udnytte vinden i sammenhæng med håndværk og design. Vi skal blandt andet bygge drager, prøvevindmøller, vindposer og små sejl. Måske har du din egen idé med til at inspirere de andre deltagerne på kurset. Du kan sy i speilerdug, arbejde i plastik og tyvek, træ m.m. Så inviter din makker og måske også din N/T-kollega med på dette dragende og vindblæste kursus, og giv dine elever et fantastisk H&D-forløb fuld af leg og læring. Velmødt! Fakta: Tid: Lørdag den 26.august 2017 kl. 9.30 – 15.30 Sted: vindung Skole, Sørvad nær Holstebro. Instruktør: Lars Skibelund, tidligere lektor ved VIAUC, www.drageriet.dk Pris: 90.- kr. for medlemmer/skoleteammedlemmer, studerende medlemmer. Andre 540 kr. inkl. let forplejning. Tilmelding: Senest onsdag den 16. august 2017 Max.30 deltagere. Først til mølle. Spørgsmål til dette kursus kan stiles til Wisti e-mail: wp@foraeldreskolen.dk eller på tlf. 23677000

Start dato: 26. august 2017
Hjemmeside: http://sloejd.dk/aktivitet/midtvestjysk-hd-kursus-%C3%B8j-hvor-det-bl%C3%A6ser-det-kan-vi-li
Pris: Pris: 90 for medlemmer/skoleteammedlemmer, studerende medlemmer. Andre 540 kr. inkl. let forplejning.

Oprettet: 20. januar 2017

Kursus i Kærligt Talt - Respekt og konflikthåndtering i udskolingen

Taler dine elever pænt til hinanden og dig? Kan de skabe trygge relationer og sætte grænser? Ved de, hvordan de skal håndtere svære følelser som vrede og afmagt? Hvis ikke, så kom på kursus i Kærlig Talt. Kærlig Talt er et interaktivt undervisningsforløb, som sætter respektfuld kommunikation, følelser og trivsel på skemaet i udskolingen. De 995 kroner giver adgang til undervisningsmaterialet og dette lærerkursus, hvor du bliver klædt på til at anvende materialet og teorierne bag, samt det færdige undervisningsforløb på i alt 16 lektioner. Læs mere om materialet her: http://www.projektkaerligtalt.dk/hvad

Start dato: 28. august 2017
Hjemmeside: http://www.projektkaerligtalt.dk/bestil-0
Pris: 995 kroner (eks. moms) - Giver fri adgang til al onlinemateriale

Oprettet: 3. april 2017

Udlandskursus Berlin 2017

TYSKlærerforeningen for Grundskolen arrangerer en pædagogisk udviklingstur til Berlin. Rejseledere: Flemming Nygaard og Peter Bruhn Jepsen. Hent det spændende kursusprogram og meld dig til på www. tysklaerer.dk. Deadline for tilmelding den 15. marts 2017.

Start dato: 7. september 2017
Slut dato: 10. september 2017
Hjemmeside: http://www.tysklaerer.dk
Pris: 3.500

Oprettet: 3. januar 2017

Skoleudvikling i praksis - PLC er med hele vejen

Temadag afholdt af Skolelederforeningen, Danmarks it- og medievejlederforening og Pædagogisk LæringsCenterForening om Skoleudvikling i praksis - og PLCs rolle - Se mere i linket

Start dato: 13. september 2017
Hjemmeside: http://www.tilmeld.dk/PLC1703
Pris: 750

Oprettet: 12. juni 2017

Lad ikke fordommene styre hvor meget du forstår!

Kom til GRATIS paneldebat i Århus d. 18. september 2017 kl. 16-18. Debatten vil have et nordisk perspektiv, men man kan også drage paralleller til mødet med andre sprog, fx sammenhængen mellem holdninger til sproget og integration. // I mødet med børn og unge kan man som voksen stå i situationer hvor man skal forstå hvad disse børn og unge siger. Det kan sommetider være svært, især hvis dansk ikke er deres modersmål. Her har det en betydning hvordan man forholder sig til det sprog, man bliver mødt med. Har man på forhånd besluttet sig for at forstå den unge? Eller har man ubevidst ladet sine fordomme styre hvor meget man forstår? Paneldebatten giver indsigt i hvad det betyder for sprogforståelsen om vi på forhånd har besluttet os for at forstå hinanden eller ej. // Målgruppen er personer der møder børn og unge i deres arbejde, fx folkeskolelærere, gymnasielærere, bibliotekarer, pædagoger osv. Paneldebatten er d. 18. september 2017 kl. 16.-18.00. Godsbanen (vogn 2), Skovgaardsgade 3, 8000 Århus C. Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig. Man tilmelder sig ved at sende en mail til sprogfest@fnfnorden.org. // LÆS MERE OM ARRANGEMENTET PÅ SPROGNÆVNETS HJEMMESIDE.

Start dato: 18. september 2017
Hjemmeside: http://dsn.dk/arrangementer/lad-ikke-fordommene-styre-hvor-meget-du-forstar
Pris: Gratis

Oprettet: 22. juni 2017

Gå-hjem-møde: Hvordan får man succes med mere sundhed og bevægelse på skoleskemaet?

Otte skoler i Lolland og Guldborgsund har haft succes med Projekt Sund Uddannelse, hvor kost, motion, mental sundhed og rygeforebyggende indsatser har været på skoleskemaet. Projektet har spændt fra frisk frugt og motion til røgfrie kontrakter, hjernemad og meditation i skoletiden. VIVEs evaluering af projektet viser, at det har haft en række positive effekter. Eleverne har fået større viden om sundhed og har lært at træffe de sunde valg. Ikke mindst er det lykkedes at engagere eleverne i de ældste klasser. Kom til gå-hjem-møde i Aarhus og hør mere om erfaringerne fra projektet.

Start dato: 19. september 2017
Hjemmeside: http://kora.dk/aktuelt/arrangementer/2017/hvordan-faar-man-succes-med-mere-sundhed-og-bevaegelse-paa-skoleskemaet-(aarhus)/
Pris: Gratis - men tilmelding er påkrævet

Oprettet: 17. august 2017

Tysklærerdag 2017

TLFG – Tysklærerforeningen for Grundskolen er stolt af igen i år at kunne invitere til en spændende og indholdsrig dag, hvor tysklærere bliver opdaterede, finder ny inspiration, netværker, udveksler erfaringer og fester sammen. Mulighed for tilkøb af overnatning. Program og tilmelding på www.tysklaerer.dk

Start dato: 22. september 2017
Hjemmeside: http://www.tysklaerer.dk
Pris: 1.180 kr. -1.980 kr.

Oprettet: 6. april 2017

Generalforsamling 2017 TLFG

Varsling af Generalforsamling for TYSKlærerforeningen for Grundskolen i henhold til vedtægterne. Afholdes 22. september 2017 på Sinatur Hotel Storebælt, Østerøvej 121, 5800 Nyborg, kl. 16.45 – 17.30. Indkaldelse med angivelse af dagsorden sker med mindst 5 ugers varsel ved direkte henvendelse via mail til hvert enkelt medlem – samt på websiden og i medlemskonferencen. Den årlige TYSKLÆRERDAG foregår samme dag og sted.

Start dato: 22. september 2017
Hjemmeside: http://www.tysklaerer.dk
Pris:

Oprettet: 8. juni 2017

Lokal Vidensdag om Skoleskak, Silkeborg

Der afholdes vidensdage med fokus på netværksdannelse og vidensdeling mellem de deltagende skoler. Dansk Skoleskaks læringskonsulenter vil være til stede og bidrage med inspiration til det videre arbejde på egen skole. Alle interessede er velkomne til at deltage med en eller flere lærere og ledere. Lokal Vidensdag om skoleskak i Silkeborg afholdes på Langsøskolen, Hejrevej 25, 8600 Silkeborg. PROGRAM 13:00 Velkomst 13:10 Skoleskak i et udviklingsperspektiv 13:30 Netværk: Speed-dating om legeaftaler med dine naboskoler 14:15 Brain break og forfriskninger 14:45 Det bedste fra KAS-opgaverne 2015-2017 15:30 Idéudvikling: Hvad mangler Dansk Skoleskak på hylderne? 15:50 Tak for i dag Spørgsmål? Kontakt kas@skoleskak.dk / 3049 0580.

Start dato: 25. september 2017
Hjemmeside: http://skakshoppen.dk/shop/lokal-vidensdag-om-539p.html
Pris: Gratis

Oprettet: 9. august 2017

Lokal Vidensdag om Skoleskak, Randers

Der afholdes vidensdage med fokus på netværksdannelse og vidensdeling mellem de deltagende skoler. Dansk Skoleskaks læringskonsulenter vil være til stede og bidrage med inspiration til det videre arbejde på egen skole. Alle interesserede skoler er velkomne til at deltage med en eller flere lærere og ledere. Lokal Vidensdag om skoleskak i Randers på Læringscenter Randers, Slyngborggade 21, 8900 Randers C. PROGRAM 13:00 Velkomst 13:10 Skoleskak i et udviklingsperspektiv 13:30 Netværk: Speed-dating om legeaftaler med dine naboskoler 14:15 Brain break og forfriskninger 14:45 Det bedste fra KAS-opgaverne 2015-2017 15:30 Idéudvikling: Hvad mangler Dansk Skoleskak på hylderne? 15:50 Tak for i dag Spørgsmål? Kontakt kas@skoleskak.dk / 3049 0580.

Start dato: 26. september 2017
Hjemmeside: http://skakshoppen.dk/shop/lokal-vidensdag-om-543p.html
Pris: Gratis

Oprettet: 9. august 2017

Lokal Vidensdag om Skoleskak, Horsens

Der afholdes vidensdage med fokus på netværksdannelse og vidensdeling mellem de deltagende skoler. Dansk Skoleskaks læringskonsulenter vil være til stede og bidrage med inspiration til det videre arbejde på egen skole. Alle interesserede skoler er velkomne til at deltage med en eller flere lærere og ledere. PROGRAM 13:00 Velkomst 13:10 Skoleskak i et udviklingsperspektiv 13:30 Netværk: Speed-dating om legeaftaler med dine naboskoler 14:15 Brain break og forfriskninger 14:45 Det bedste fra KAS-opgaverne 2015-2017 15:30 Idéudvikling: Hvad mangler Dansk Skoleskak på hylderne? 15:50 Tak for i dag Spørgsmål? Kontakt kas@skoleskak.dk / 3049 0580.

Start dato: 27. september 2017
Hjemmeside: http://skakshoppen.dk/shop/lokal-vidensdag-om-542p.html
Pris: Gratis

Oprettet: 9. august 2017

Lokal Vidensdag om Skoleskak, Skanderborg

Der afholdes vidensdage med fokus på netværksdannelse og vidensdeling mellem de deltagende skoler. Dansk Skoleskaks læringskonsulenter vil være til stede og bidrage med inspiration til det videre arbejde på egen skole. Alle interesserede skoler er velkomne til at deltage med en eller flere lærere og ledere. PROGRAM 13:00 Velkomst 13:10 Skoleskak i et udviklingsperspektiv 13:30 Netværk: Speed-dating om legeaftaler med dine naboskoler 14:15 Brain break og forfriskninger 14:45 Det bedste fra KAS-opgaverne 2015-2017 15:30 Idéudvikling: Hvad mangler Dansk Skoleskak på hylderne? 15:50 Tak for i dag Spørgsmål? Kontakt kas@skoleskak.dk / 3049 0580.

Start dato: 3. oktober 2017
Hjemmeside: http://skakshoppen.dk/shop/lokal-vidensdag-om-544p.html
Pris: Gratis

Oprettet: 9. august 2017