Kommende arrangementer i Region Midtjylland

For at du kan oprette arrangementer, kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL

Østjysk H&D-kursus: "Lækkert læderdesign"

Vil du lære grundlæggende teknikker inden for læderarbejde og mønsterkonstruktion med to dygtige instruktører, så er dete kursus lige noget for dig. Her får Du nemlig hele 12 timers undervisning/arbejdstid, hvor du har mulighed for selv at designe, mønstersætte og sy en pung, kurv, taske eller noget helt andet efter egen idé. Du får hjælp til at konstruere dit eget mønster ud fra din egen ide, og derefter hjælp til materialevalg og selve syningen. Som deltager må man gerne medbringe egne materialer og værktøj, men der er også mulighed for at låne eller købe det på kurset. Sted: Mølleskolen i Ry; Skanderborgvej 50, 8680 Ry Tidsrum: Fredag den 26. oktober kl. 16-21 og lørdag den 27. oktober kl 9-16 Antal deltagere: 22 efter først til mølleprincip. Instruktører: Henning Andersen og Ester K. Kristensen. Pris: 1100 kr. Medlemmer: 800 kr. H&D-Studerende: 700 kr. Bemærk: Kursusgebyret inkluderer IKKE materialer. Grundmaterialer koster 200 kr. som afregnes direkte med instruktøren (kontant eller mobilepay). Desuden er det muligt at tilkøbe materialer, hvis I har brug for at lave større ting. Afholdelses dato : Fredag, 26 oktober, 2018 - 16:00 til Lørdag, 27 oktober, 2018 - 16:00

Start dato: 26. oktober 2018
Slut dato: 27. oktober 2018
Hjemmeside: http://sloejd.dk/aktivitet/%C3%B8stjysk-hd-kursus-l%C3%A6kkert-l%C3%A6derdesign
Pris: 1100 kr. Medlemmer: 800 kr. H&D-Studerende: 700 kr.

Oprettet: 16. september 2018

Østjysk H&D-kursus: "Skål for Julen" Trædrejning af skåle

… Og skål for at det nu er blevet obligatorisk at udbyde H&D valgfaget på alle landets skoler og endda som et prøvefag. Da faglig progression er grundlæggende i H&D, kommer vi ikke uden om, at gentænke trædrejning som færdighed med elever fra 6. klasse til og med prøven i 8. klasse. Langs-drejning som teknik, kan være det nye og inspirerende element for elevers videre læring og virkelyst i sidste fase af faget og i begyndelsen af H&D-valgfaget. Tværs-drejning, eksempelvis af træskåle, kan dertil udvide elevernes ”palet af skills” til udtænkning af nye løsninger i de mere og mere udfordrende designopgaver. Derfor tilbydes du dette grund/genoptræningskursus i tværs-drejning. Der vil også blive tid til drøftelser om drejeteknik/ metodik, samt om hvordan vi rent fyssisk bliver klar til trædrejningen i valgfaget. Udover at Du her kan få opøvet dine egne drejefærdigheder, kan Du også få lavet årets flotteste julegaver i form af fade og skåle. Velmødt! Den faglige forening H&D- Østjylland Fakta: Tid: Fredag den 16. nov. kl. 16.30 - 21.00 og lørdag den 17. november kl. 8.30 - 15.00 . (samlet 12 timer) deltagerbevis udstedes sidst på kurset. Sted: Trædrejeværkstedet. Gl. hovedvej 17. 8410 Rønde. Instruktør: Trædrejer og ungdomsskolelærer Finn Lading. www.traesplint.dk Pris: Medlemmer: 700 kr. andre: 900 Kr. H&D-studerende medlemmer: 450,- kr. incl. Forplejning. Tilmelding. lige herunder senest mandag den 5. november 2018 via: www.håndværkogdesign.dk/kalender Max 11 deltagere efter først til mølleprincip Spørgsmål til dette kursus kan stiles til Wisti Pedersen - mail: wp@foraeldreskolen.dk eller på tlf. 23677000 Afholdelses dato : Fredag, 16 november, 2018 - 16:30 til Lørdag, 17 november, 2018 - 15:00 Lukket: Nej Tilmelding nødvendig: ja Tilmeldingsfrist: Mandag, 5 november, 2018 (Hele dagen)

Start dato: 16. november 2018
Slut dato: 17. november 2018
Hjemmeside: http://sloejd.dk/aktivitet/%C3%B8stjysk-hd-kursus-sk%C3%A5l-julen-tr%C3%A6drejning-af-sk%C3%A5le
Pris: Medlemmer: 700 kr. andre: 900 Kr. H&D-studerende medlemmer: 450,- kr. incl. Forplejning.

Oprettet: 16. september 2018

Generalforsamling TLFG TYSKlærerforeningen for Grundskolen

23. november 2018 kl. 17:00 Flensborghus, Norderstraße 76, 24939 Flensburg, Tyskland. Tilmelding info@tysklaerer.dk Dagsorden iflg. vedtægterne § 4. Læs nærmere på hjemmesiden.

Start dato: 23. november 2018
Hjemmeside: http://www. tysklaerer.dk
Pris: Fri adgang for medlemmer

Oprettet: 3. juli 2018

TYSKLÆRERDAG 2018

TYSKærerforeningen for Grundskolens Tysklærerdag 2018. TLFG – Tysklærerforeningen for grundskolen er stolt af igen i år at kunne invitere til en spændende og indholdsrig dag, hvor tysklærere bliver opdaterede, finder ny inspiration, netværker, udveksler erfaringer og fester sammen. Mulighed for tilkøb af overnatning. Kontakt foreningen, hvis du vil dele et dobbeltværelse på tysklærerdagen: info@tysklaerer.dk Priser: 950 kr. (medlemmer) / 1.150 kr. (ikke-medlemmer) / 750 kr. (studerende) Prisen inkluderer ikke overnatning og morgenmad lørdag morgen. Man kan gennem TLFG tilkøbe overnatning. WORKSHOPS: der tilbydes 2 runder à 45 minutter, hvor deltagerne vælger sig ind på 2 af de 4 workshop-tilbud · Workshop 1 Henry Bohm – Dansk Skoleforening for Sydslesvig: Digitale undervisningsplatforme til tyskundervisningen · Workshop 2 Adeline Raahauge Muntenjon - Grenzgenial: Kommunikativ sprogundervisning ud fra et funktionelt sprogsyn. · Workshop 3 Birthe Sidsel TLFG: Fra lærer til lærer – Best Practice · Workshop 4 Jeppe Pers – Grænseforeningen: Elevudveksling.

Start dato: 23. november 2018
Slut dato: 24. november 2018
Hjemmeside: http://www.tysklaerer.dk
Pris: 750 kr. - 1.150 kr.

Oprettet: 12. august 2018

Østjysk H&D-kursus: "Så drejer vi julen ind" Trædrejekursus

Da faglig progression er grundlæggende i H&D, og da elever må anvende trædrejemaskinen fra 6. klasse, kan langsdrejning som teknik, være det nye og inspirerende element for elevers videre læring og virkelyst i sidste fase af faget og i H&D-valgfaget. Tværs-drejning kan dertil udvide elevernes ”palet af skills” til udtænkning af nye løsninger i de mere og mere udfordrende designopgaver. Derfor tilbydes du dette grundkursus i trædrejning i elevhøjde. Kurset vil fokusere på introduktion og afprøvning af den grundlæggende teknik ved langsdrejning, med udgangspunkt i små, moderne intro opgaver som juletræer, svampe, fugle og lysestager men også i hvordan trædrejning kan indgå i regulære designopgaver. Er du bekendt med langsdrejning og derfor gerne vil blive introduceret til tværsdrejning af mindre skåle og andre introopgaver, er dette kursus også for dig. Velmødt! Den faglige forening H&D - Østjylland Tid: Lørdag den 24. november kl. 9.00 -16.00 – Husk madpakke. Sted: Trædrejeværkstedet. Gl. hovedvej 17. 8410 Rønde. Instruktør: Trædrejer og ungdomsskolelærer Finn Lading. www.traesplint.dk Pris: Medlemmer: 500 kr. andre: 600 Kr. H&D-studerende medlemmer: 400,- kr. Tilmelding: lige herunder senest mandag den 12. november 2018 Max 6 deltagere - efter først til mølleprincip Spørgsmål til dette kursus kan stiles til Wisti Pedersen - mail: wp@foraeldreskolen.dk eller på tlf. 23677000

Start dato: 24. november 2018
Hjemmeside: http://sloejd.dk/aktivitet/%C3%B8stjysk-hd-kursus-l%C3%A6kkert-l%C3%A6derdesign
Pris: Medlemmer: 500 kr. andre: 600 Kr. H&D-studerende medlemmer: 400,- kr.

Oprettet: 16. september 2018

Inkluderende læringsmiljøer i skole og dagtilbud

I maj 2016 gav ekspertgruppen for inklusionseftersynet en række anbefalinger til kommuner om, hvordan man kan arbejde med at styrke inklusion i skolen. Denne konference giver inspiration til, hvordan I kan arbejde med at omsætte anbefalingerne til udvikling af inkluderende læringsmiljøer i både dagtilbud og skole indenfor fem temaer: Fysiske rammer og rum – Forældresamarbejde – Børneinddragelse - Samarbejde med lokalsamfund - Varieret skoledag

Start dato: 27. november 2018
Hjemmeside: http://ucc.dk/aktuelt/konferencer/inkluderende-laeringsmiljoer-i-skole-og-dagtilbud-aarhus
Pris: 150 kr.

Oprettet: 27. august 2018

Karaktergivning i folkeskolen

Karaktergivning i folkeskolen Få et fælles sprog og fokus på kvalitet i karaktergivning v. Klaus Fink Torsdag den 6. december kl. 13:45 - 17:00 på Lundgårdskolen, Tjørring (7400 Herning). Vi tilbyder et kursus, der indeholder: Modul1: kl. 14-15: Alle overbygningslærere  Hvilke formelle regler er der til karaktergivning?  Hvilke elementer kan indgå i bedømmelsesgrundlaget for en karakter? Og hvilke kan ikke? Absolut karaktergivning og relativ karaktergivning. Hvordan kan den løbende evaluering bruges til karaktergivning?  7-trinsskalaen – hvorfor det?  Forbindelsen mellem Fælles Mål og karaktergivning  Hvordan skal og kan karakterbekendtgørelsen og de vejledende karakter-beskrivelser bruges til karaktergivning?  Hvad gør vi med elever, der forsømmer meget og ikke afleverer? Modul 2: kl. 15-17: Matematiklærere Hvad siger prøvebekendtgørelsen og de vejledende karakterbeskrivelser om de tre dele af faget: ”Matematik uden hjælpemidler”, ”Matematik med hjælpemidler” og ”Mundtlig matematik” Hvordan kobles Fælles Mål, den løbende evaluering, prøvebekendtgørelsen, vurderingskriterierne og de vejledende karakterbeskrivelser sammen til en fair og retvisende bedømmelse? Bedømmelse af elevernes præstationer i hverdagen, herunder ”Matematik uden hjælpemidler”, ”Skriftligt arbejde” (opgaveløsning, projektarbejde og matematikrapporter) samt ”Mundtligt arbejde med problemløsning og fremlæggelser”. Hvilke undervisningssituationer kan skabe grundlag for en bedømmelse, der både kan bruges til feedback og til standpunktskarakterer på en enkel måde. Pris for modul 1: 200 kr. Pris for modul 1 +2: Medlemspris 200 kr. Ikke-medlem 500 kr. Der er kaffe og kage med i prisen. Med venlig hilsen Bestyrelsen, kreds 4 Tilmelding senest den 30. november til: tina.vrensted.ritter@skolekom.dk

Start dato: 6. december 2018
Hjemmeside:
Pris: 200-500

Oprettet: 2. oktober 2018

Østjysk H&D-kursus: "Automata i H&D - teknologisk dannelse"

Lær at designe og bygge ”Automata” - små maskiner i træ, plastik og andre formbare materialer til din undervisning helt op til H&D-valgfaget. Værktøjer, maskiner og mekaniske mekanismer, der kan bevæge sig, og som dine elever selv kan fremstille er i fokus, når Finn Skaarup og Morten Brøndlund sætter teknologisk dannelse på dagsordenen i faget ”håndværk og design”. Mange tror, at teknologi handler om kodning og digitalisering, men teknologi er i høj grad også mekanik og design, derfor er det vigtigt, at vi i H&D skaber fundamentet for teknologisk dannelse ved at guide eleverne i at bygge finurlige opfindelser og mekaniske mekanismer, som også kan indgå i tekstile designløsninger. På kurset vil du møde et væld af gode idéer/H&D-oplæg og selv prøve at løse og fremstille nogle. De fleste er lige til at byde dine elever, andre kan bruges som inspiration til delløsninger i dine ældste elevers designopgaver. Vel mødt! fakta: Tid: torsdag d. 6. december 2018 kl. kl. 15.00 - 21.00 (kaffe på vogn fra 14.30 i trapperum) Sted: H&D-lokaliteterne på VIA, Campus Aarhus C, Ceresbyen 24, 8000 Aarhus C Instruktør: Finn Skaarup (opfinderen fra Rønde) og Morten Brøndlund Begge H&D-lærere på Rønde Privatskole. Pris ink. let traktement: 550,- kr. Medlemmer: 250 kr. KIU- og H&D-Studerende medlemmer: gratis ved tilmelding. Tilmelding senest: Mandag den 26 november 2018 via: http://haandvaerkogdesign.dk/kalender. Spørgsmål til dette kursus kan stiles til Wisti Pedersen-mail: wp@foraeldreskolen.dk eller på tlf. 23677000

Start dato: 6. december 2018
Hjemmeside: http://sloejd.dk/aktivitet/%C3%B8stjysk-hd-kursus-automata-i-hd-teknologisk-dannelse
Pris: Pris ink. let traktement: 550,- kr. Medlemmer: 250 kr. KIU- og H&D-Studerende medlemmer: gratis ved tilmelding.

Oprettet: 11. oktober 2018

Temadag om overgangen til skole, når man har Cerebral Parese - Hvordan kan vi som fagpersoner bidrage til at sikre den bedst mulige overgang?

Arbejder du med børn med Cerebral Parese i overgangen til skole, så er dette arrangement måske noget for dig!

Start dato: 14. december 2018
Hjemmeside: http://elsassfonden.dk/instituttet/aktiviteter/fagpersoner/temadag-for-fagfolk/
Pris: 295

Oprettet: 17. oktober 2018

Østjysk H&D-kursus: "”Designprocesser i H&D - Skitsering” ved Mette Volf

I håndværksfaget Håndværk og design er designprocesser den røde tråd i undervisningen, og et must for alle H&D-undervisere, at holde sig skarp i. Derfor indbydes du igen, sammen med nye H&D-studerende og KIU-efteruddannelses kursister, til at deltage i dette enestående designkursus. Det er igen Arkitekt Mette Volf, der vil uddybe designprocessens første faser; idégenerering og skitsering både teoretisk og med indlagte nye småøvelser. Teorien vil sidst på dagen blive konkret afprøvet via en ny eksemplarisk 6.-7. klasses H&D-designopgave, med fokus på problemløsning og æstetik, som løses/designes efter de anviste metoder og processer, så langt at du som kursist vil kunne fortsætte hjemme eller i H&D-lokalet frem til et færdigt produkt. Det sidste er ikke et krav for deltagelse i kurset. Præsentation og evaluering af de H&D-studerendes designprodukter - og evt. dit og andres - vil Mette Volf forestå på H&D-Caféen: ”Evaluering i H&D” torsdag den 21. marts 2019. Velmødt! Fakta: Tid: Tirsdag d. 8. januar 2019 kl. kl. 15.00 - 20.30 (kaffe på vogn fra 14.30 i trapperum) Sted: H&D-lokaliteterne på VIA, Campus Aarhus C, Ceresbyen 24, 8000 Aarhus C Instruktør: Mette Volf Cand. Arch. Ph.D, Inst. For Æstetik og Kommunikation, AU - Arkitektskolen Aarhus. Pris ink. let traktement: Medlemmer: 50 kr. andre: 300 Kr. Studerende/ KIU-efteruddannelses-kursister: gratis ved tilmelding.

Start dato: 8. januar 2019
Hjemmeside: http://sloejd.dk/aktivitet/%C3%B8stjysk-hd-kursus-%E2%80%9Ddesignprocesser-i-hd-skitsering%E2%80%9D-ved-mette-volf
Pris: Medlemmer: 50 kr. andre: 300 Kr. Studerende/ KIU-efteruddannelses-kursister: gratis ved tilmelding.

Oprettet: 16. september 2018

Østjysk H&D-kursus: "”Designprocesser i H&D - Evaluering” ved Mette Volf

Denne Caféaften i dit lokale H&D-faglige netværk, er en forlængelse af H&D-kurset den 8. januar 2019 ”Designprocesser i H&D - Skitsering” men er også åben for dig der ikke deltog, men gerne vil have lidt mere konkret indsigt i begrebet evaluering i designprocesser. Caféen vil indledningsvis bestå af et teoretisk oplæg, hvor designprocessen kort vil blive gennemgået igen, efterfulgt af fordybelse i begrebet Evaluering i alle dets former. Det er igen arkitekt og designer Mette Volf - forfatteren bag bogen ”Design - proces og metode” der vil forestå forløbet af aftenen. Caféaftenen bliver ganske særlig derved, at Mette Volf på eksemplarisk vis, sammen med cafégæsterne vil forestå evalueringen af de produkter/designløsninger, som de H&D-studerende og evt. kursister fra kurset den 8. januar vil præsentere for dig og fagfællesskabet. Velmødt ! Bestyrelsen og H&D-Læreruddannerne ved VIA Fakte: Tid: Torsdag d. 21. marts 2019 kl. kl. 15.00 - 18.30 (kaffe på vogn fra 14.30 i trapperum) Sted: H&D-lokaliteterne på VIA, Campus Aarhus C, Ceresbyen 24, 8000 Aarhus C Instruktør: Mette Volf Cand. Arch. Ph.D. Inst. For Æstetik og Kommunikation, AU - Arkitektskolen Aarhus. Pris: 25 kr. for medlemmer andre 50 kr. Kursister fra 8. januar og H&D-Studerende: Gratis - Øl, vin og vand kan købes. Tilmelding: Fredag den 8. marts 2019

Start dato: 21. marts 2019
Hjemmeside: http://sloejd.dk/aktivitet/%C3%B8stjysk-hd-kursus-l%C3%A6kkert-l%C3%A6derdesign
Pris: 25 kr. for medlemmer andre 50 kr. Kursister fra 8. januar og H&D-Studerende: Gratis - Øl, vin og vand kan købes.

Oprettet: 16. september 2018