Kommende arrangementer i Region Midtjylland

For at du kan oprette arrangementer, kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL

Fang din by-fotokonkurrence

Landsdækkende fotokonkurrence for mellemtrinnet med tilkoblet undervisningsmateriale. Er du dansk- eller billedkunstlærer og interesseret i at arbejde med arkitektur og fotografi? Så tilmeld dig fotokonkurrencen Fang din by, som Dansk Arkitektur Center står bag. Hvordan er arkitektur en del af vores hverdag og det liv, vi lever? Dét er temaet for fotokonkurrencen ’Fang din by’ i 2020. Med udgangspunkt i hverdagen – cykelturen til skole, boldspil i skolegården eller lektielæsning i køkkenet – skal eleverne arbejde med fotografi koblet til arkitekturen i deres egen hverdag. Hvilken rolle spiller arkitekturen i elevernes hverdag, og hvordan kan man med kameraet indfange arkitekturen i de små dagligdagsoplevelser? Tilmeldte lærere får undervisningsmateriale tilsendt. Læs mere under linket.

Start dato: 20. februar 2020
Slut dato: 19. april 2020
Hjemmeside: http://dac.dk/fang-din-by-fotokonkurrence/
Pris: 0

Oprettet: 16. januar 2020

Østjysk H&D-kursus: "LUFT OG VIND At presse "stormen" ind i H&D"

Luft og vind er inden for alles erfaringsområde. Vi bruger 6 timer at presse ”stormen” ind i rammerne for HÅNDVÆRK OG DESIGN. Med udgangspunkt i bl.a. propeller, møller, drager og i metal, træ, bløde dele (evt. bløddele), genbrug, tværfagligt. Medbring gerne høje dåser – plastikflasker, – plastikdunke. Tag gerne egne ”modeller” med, så laver vi en fælles samling evt. til udgivelse af foreningen. Vi arbejder med f.eks. snittepropel, affyringsrampe, papir, modstandsmølle, vindhjul, vindfløj. Og er vejret med os med ild. For de større elever cykelvindmølle mm. Oplagt i så godt som hele forløbet i skolen samt også for lærere i n/t. 22. april kl. 15 – 21 på Tranbjergskolen, Kirketorvet 24, 8310 Tranbjerg J Instruktører: Jørn Ulrich Nielsen 29217301 og Knud Nissen 42737328 Studerende 325,- kr. Ikke-medlemmer 750,- kr. Inkl. Pizza/bålmad. Tilmelding senest 3.april 2020.

Start dato: 22. april 2020
Hjemmeside: http://xn--hndvrkogdesign-libt.dk/kurser/luft-og-vind/
Pris: Medlemmer 550,- kr.

Oprettet: 19. februar 2020

Konference. Den faglige forening Håndværk og design. Aflyses pga- coronakrisen

Få ny inspiration til din håndværk- og designundervisning gennem foredrag, workshops i meget inspirerende faglokaler og designarena. Få samtidig sparring med kolleger fra andre egne og skoler. Landsarrangement.

Start dato: 24. april 2020
Slut dato: 25. april 2020
Hjemmeside: http://xn--hndvrkogdesign-libt.dk/kurser/2020-skjern-konferencen/
Pris: 2045 kr

Oprettet: 13. februar 2020

Generalforsamling: Den faglige forening Håndværk og Design. AFLYSES pga. coronakrisen

Dagsorden ifølge vedtægterne

Start dato: 25. april 2020
Hjemmeside: http://xn--hndvrkogdesign-libt.dk/2020-generalforsamling/
Pris:

Oprettet: 13. februar 2020

National Vidensdag om Skoleskak 2020: Skoleskak og det Specialiserede område

Kan skoleskak være en gamechanger for elever i skolevanskeligheder? Og hvordan kan skoleskak hjælpe til meningsfulde og gode grundskoleforløb for de elever, som i dag er svære at få med i læringsfællesskabet? Dansk Skoleskak sætter spot på den nationale inklusionsdagsorden, og inviterer praktikere, skoleledere, forældre, forvaltninger og politikere til National Vidensdag 2020, hvor vi dykker ned i den nyeste viden om skoleskak og elever med særlige behov. Hør bl.a. hvordan Dansk Skoleskak, Egmont Fonden og 53 skoler skaber inkluderende børnefællesskaber gennem læringsprogrammet ’SFA – Skoleskak For Alle’ – målrettet elever med ADHD, autisme og generelle indlæringsvanskeligheder. I SFA er udviklet nye metoder for elever med særlige udfordringer, og forskere har undersøgt, hvad der virker. Skoleskakmetoden er spilbaseret læring (game based learning), der engagerer og motiverer eleverne. Den fælles fortælling fra undervisere over hele landet er, at når der er skoleskak – så sætter eleverne sig frivilligt til bordet, sammen! Læs mere og book din plads på www.skoleskak.dk/nationalvidensdag/

Start dato: 15. maj 2020
Hjemmeside: http://skoleskak.dk/nationalvidensdag/
Pris: 450 kr.

Oprettet: 9. marts 2020

DET ØSTJYSKE H&D-SOMMERSTÆVNE i Hadsten

Det er med stor fornøjelse, at din faglige H&D-forening igen kan invitere dig og dit fagteam til Sommerstævne sammen med dit faglige netværk fra hele landet. Sommerstævnet i Østjylland holder i år flyttedag fra Hinnerup til Hadsten, hvor Østervangskolen stiller sine flotte H&D-lokaliteter til rådighed for to dages fordybelse i håndværk. Stævnet vil blive indledt med et miniforedrag af læringskonsulent Rikke Hyldahl Homann om: ” Hvad skal der læres i H&D-fagets begynder- og afslutningstrin”. Stævnet kan i år udbyde hele 9 vidt forskellige workshops, alle med 11 undervisningstimer. Otte workshops har fokus på håndværket og specielt på udskolingens H&D-valgfags forløb, men stævnet er bestemt også for H&D-lærere på mellemtrinnet! Som noget nyt i år, bliver der en særlig workshop målrettet den obligatoriske H&D-undervisning i 3. klasse. Kig nedenstående 9 workshopmuligheder igennem og vælg to i prioriteret rækkefølge ved tilmelding, men der arbejdes kun i een workshop over begge stævnedage. Tøv ikke med snarlig tilmelding, da der er ”først til mølle princip” på de begrænsede pladser på de enkelte workshops. Sted: Østervangskolen; Hammelvej 9, 8370 Hadsten. Overnatning er ikke med i prisen. Dog er gratis overnatning mulig på feltvis i klasselokale eller i eget telt/campingvogn efter aftale. Der kan anvises BB/hostel/hotel på egen regning ved forespørgsel. Tilmeldingsfrist: mandag d. 4. maj 2020 Spørgsmål vedr. tilmelding og betaling: Knud Nissen – skolekom22@hotmail.com Spørgsmål vedr. Sommerstævnet i øvrigt: Wisti Pedersen: 2367 7000 – wp@foraeldreskolen.dk

Start dato: 12. juni 2020
Slut dato: 13. juni 2020
Hjemmeside: http://xn--hndvrkogdesign-libt.dk/kurser/det-oestjyske-hd-sommerstaevne/
Pris: Pris: Kr. 1.400,-, medlemmer kr. 950,-, studerende medlemmer kr. 400,

Oprettet: 19. februar 2020

De 5 Musikdage 2020

Musiklærerforeningens ugekursus er for alle, der underviser i musik, både for dig der er ny i faget, og for dig der har undervist i mange år. På kurset får du mulighed for at dygtiggøre dig på dit niveau, og du får materialer og inspiration med hjem til et helt skoleår. Kurset er sammensat, så det dækker: Musikudøvelse Musikalsk skaben Musikforståelse I år har vi også ekstra fokus på VALGFAGET. I løbet af dagen følger du 4 hold. Det er muligt at vælge hold, der er målrettet til såvel indskoling, mellemtrin og udskoling. På aftenholdene er du selv i centrum og kan udfolde dig på dit eget instrument sammen med andre kursister. Derudover er fællesskor, fællesdans, jam og erfaringsudveksling også en stor del af kurset. På kurset vil der være mulighed for at købe undervisningsmaterialer fra Musiklærerforeningens forlag Dansk Sang. Vi glæder os til at dig i Bjerringbro til sommer Har du spørgsmål til kurset kontaktes: Bjørn Ringgard br@illerhuse.dk (tlf. 2664 9409) eller Karen Johansen karen@musiklaererforeningen.dk

Start dato: 26. juli 2020
Slut dato: 1. august 2020
Hjemmeside: http://www.musiklaererforeningen.dk/de-5-musikdage/
Pris: Medlemmer 6825 kr - ikke medlemmer 7825 kr - Studerende 1670 kr

Oprettet: 2. februar 2020