Kommende arrangementer i Region Midtjylland

For at du kan oprette arrangementer, kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL

Børnenes Klimamøde 2020: Kom med direkte fra klassen

Hvad er klimaforandringer? Hvorfor sker de? Hvad kommer de til at betyde her i Danmark? Og hvad bliver der gjort for at bremse dem? Alle de spørgsmål og mange flere bliver besvaret, når Danmarks nye klimacenter, Klimatorium, live streamer Børnenes Klimamøde 2020 med Sofie Østergaard som vært. Få faglige oplæg, underholdning og aktivitet streamet lige ind i klasselokalet fredag den 21. august fra 9.30-13.00. Skal dine elever med til en hæsblæsende dag i klimaets tegn? Send en mail til info@klimatorium.dk med klassenavn, skole og kommune, samt antal elever i klassen.

Start dato: 21. august 2020
Hjemmeside: http://klimatorium.dk/klimamoedet/boernenes-klimamoede-2020/
Pris: 0

Oprettet: 3. juni 2020

Generalforsamling Djurs Lærerforening

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING KREDS 134 Djurs Lærerforening Onsdag den 2. september 2020 kl. 18.00 i Kolind+, Bugtrupvej 33, 8560 Kolind - der serveres mad fra 17.20 – 17.50 Foreløbig dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Beretning 3 Regnskab 4 Indkomne forslag 5 Fastsættelse af ydelser til styrelsesmedlemmer 6 Budget og fastsættelse af kredskontingent for 2021 7 Valg jvnf. § 8 i vedtægterne 8 Eventuelt Forslag, der ønskes optaget på den endelige dagsorden, skal i skriftlig form være kredsformanden i hænde senest kl. 10 den 23. august 2020. Overvejer du at stille op til kredsstyrelsesvalget, kan informationsfolder fås hos din TR eller ved henvendelse til Kredsen. Endelig dagsorden fremsendes i henhold til vedtægterne, så den er på skolerne senest den 28. august 2020. Tilmelding til spisning: via din TR, og for medlemmer, som ikke er tilknyttet en skole til 134@dlf.org / 86325766, senest 21. august 2020 kl.10.00. Grundet den aktuelle coronasituation vil vi også bede om en vejledende tilmelding til selve generalforsamlingen, selvom du ikke spiser med.

Start dato: 2. september 2020
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 22. juni 2020

Generalforsamling i Herningegnens Lærerforening

Ordinær generalforsamling Onsdag den 2. september 2020, kl. 17.00 i MCH Herning Kongrescenter, Østergade 37, Herning Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Kredsstyrelsens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer 5. Fastsættelse af medlemsbidrag. Herunder fastsættelse af ydelser til kredsstyrelsen m.fl. 6. Valg af: a) Formand b) Næstformand c) Øvrige kongresdelegerede og suppleanter for disse, jf. § 10 i Danmarks Lærerforenings vedtægter d) Øvrige kredsstyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse e) Revisorer og 2 suppleanter for disse f) Fanebærer og suppleant for denne 7. Evt. Forslag der ønskes på dagsordenen, skal være kredsformanden i hænde senest 10 dage før general-forsamlingens afholdelse. Endelig dagsorden udsendes 5 dage før generalforsamlingen.

Start dato: 2. september 2020
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 3. juli 2020

Silkeborg Lærerforening holder generalforsamling

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling torsdag den 3. september 2020 på VIA Læreruddannelsen i Silkeborg - Sal 1 kl. 17.00. Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af mødets forretningsorden 3. Beretning 4. Regnskabsaflæggelse 5. Indkomne forslag 6. Budget og fastsættelse af kontingent 7. Valg af kredsstyrelse 8. Eventuelt Forslag, der ønskes sat på dagsordenen, skal foreligge hos kredsformanden (Silkeborg Lærerforening, Hostrupsgade 39, 3., Silkeborg, 132@dlf.org) senest den 20. august 2020. Endelig dagsorden udsendes til skolerne den 28. august 2020.

Start dato: 3. september 2020
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 23. juni 2020

Generalforsamling i Viborg Lærerkreds - kreds 140

Viborg Lærerkreds afholder generalforsamling i BDO-loungen, Tingvej 7, 8800 Viborg torsdag d. 3. september 2020. Program: Kl. 16.30: Dørene åbnes Kl. 17.30 – 19.00: Spisning Kl. 19.00- ca. 21.30: Generalforsamling med valg til kredsstyrelsen. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde på 140@dlf.org senest mandag d. 24. august 2020 kl. 08.00. Tilmelding til spisning senest mandag den 24. august 2020 kl. 08.00 gennem din TR (direkte til kredskontoret på 140@dlf.org eller 8662 9300, hvis du ikke har en TR). Endelig dagsorden vil fremgå af kredsens hjemmeside og nyhedsbrev til alle medlemmer. Vel mødt! Venlig hilsen Kredsstyrelsen, Viborg Lærerkreds

Start dato: 3. september 2020
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 30. juni 2020

Ordinær generalforsamling, Fjordkredsen, kreds 122

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling torsdag den 1. oktober 2020 kl. 17.00 i Højmark Forsamlingshus. Dagsorden iflg. vedtægterne. Forslag der ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftligt foreligge på kredskontoret, Nørregade 22A, 6950 Ringkøbing eller 122@dlf.org senest mandag den 21. september 2020 kl. 12.00

Start dato: 1. oktober 2020
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 17. juni 2020

Generalforsamling Skanderborg-Odder Lærerkreds

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Skanderborg-Odder Lærerkreds onsdag den 7. oktober kl. 17.00 på Parkhotel, Torvald Køhlsvej 25, 8300 Odder. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes på dagsordenen, skal skriftligt foreligge kredskontoret senest 10 dage før generalforsamlingen.

Start dato: 7. oktober 2020
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 1. juli 2020

Udviklingsforløb om forebyggelse af konflikter og vold

Vil I være bedre til at forebygge og håndtere konflikter og voldsomme episoder på jeres skole? Få ny inspiration, viden og sparring i et gratis udviklingsforløb med start oktober 2020. Vold som Udtryksform under Socialt Udviklingscenter SUS gennemfører i 2020 og 2021 et arbejdspladslaboratorium for folkeskoler og specialskoler. Udviklingsforløbet er gratis og henvender sig til skoleledere samt arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter, der ønsker inspiration, hjælp og støtte til at udvikle arbejdet med at forebygge konflikter og vold på deres skole.

Start dato: 26. oktober 2020
Slut dato: 5. maj 2021
Hjemmeside: http://voldsomudtryksform.dk/events/gratis-udviklingsforloeb-for-skoler-og-specialskoler/
Pris: Gratis

Oprettet: 12. juni 2020

TLFG generalforsamling 2020

Varsling af Generalforsamling 2020 i TYSKlærerforeningen for Grundskolen kl. 12:30-14:00

Start dato: 22. november 2020
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 2. juni 2020