Kommende arrangementer i Region Midtjylland

For at du kan oprette arrangementer, kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL

Generalforsamling i Fjordkredsens Pensionistforening, kreds 122

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Fjordkredsens Pensionistforening, kreds 122 tirsdag den 18. februar 2020, kl. 12.00 i Højmark Forsamlingshus. Dagsorden iflg. vedtægterne. Forslag der ønskes optaget på dagsordenen skal skriftligt foreligge på kredskontoret Nørregade 22 A, 6950 Ringkøbing eller 122@dlf.org senest fredag den 31. januar 2020.

Start dato: 18. februar 2020
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 15. januar 2020

Fang din by-fotokonkurrence

Landsdækkende fotokonkurrence for mellemtrinnet med tilkoblet undervisningsmateriale. Er du dansk- eller billedkunstlærer og interesseret i at arbejde med arkitektur og fotografi? Så tilmeld dig fotokonkurrencen Fang din by, som Dansk Arkitektur Center står bag. Hvordan er arkitektur en del af vores hverdag og det liv, vi lever? Dét er temaet for fotokonkurrencen ’Fang din by’ i 2020. Med udgangspunkt i hverdagen – cykelturen til skole, boldspil i skolegården eller lektielæsning i køkkenet – skal eleverne arbejde med fotografi koblet til arkitekturen i deres egen hverdag. Hvilken rolle spiller arkitekturen i elevernes hverdag, og hvordan kan man med kameraet indfange arkitekturen i de små dagligdagsoplevelser? Tilmeldte lærere får undervisningsmateriale tilsendt. Læs mere under linket.

Start dato: 20. februar 2020
Slut dato: 19. april 2020
Hjemmeside: http://dac.dk/fang-din-by-fotokonkurrence/
Pris: 0

Oprettet: 16. januar 2020

Generalforsamling 2020 Skiveegnens Lærerforening

Generalforsamling i Skiveegnens Lærerforening kreds 143 Der indkaldes til ordinær generalforsamling torsdag den 5. marts 2020 kl. 17.00 i kantinen på Skive Seminarium. Generalforsamlingen starter med spisning kl. 17.00, og selve mødet starter kl. 18.15 Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent, herunder stemmetællere 2. Forretningsorden 3. Beretning 4. Regnskab 5. Indkomne forslag 6. Fastsættelse af ydelser/frikøb til kredsstyrelsesmedlemmer og størrelsen af vederlag til evt. lønnet medhjælp. 7. Budget og fastsættelse af kontingent 8. Valg 9. Eventuelt Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal foreligge skriftligt hos formanden senest mandag d. 24. februar kl. 12.00. Af hensyn til spisningen bedes man tilmelde sig hos tillidsrepræsentanten eller kredskontoret senest fredag den 28. februar kl. 10.

Start dato: 5. marts 2020
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 14. januar 2020

Generalforsamling i Vestjysk Lærerforening - kreds 127

Der indkaldes til ordinær generalforsamling onsdag den 11. marts 2020 kl. 18.30 på Limfjordsskolen, Drøwten 1, 7600 Struer. Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Forretningsorden 3. Beretning 4. Regnskab 2019 5. Indkomne forslag 6. Fastsættelse af ydelser til kredsstyrelsesmedlemmer og størrelsen af vederlag for lønnet medhjælp 7. Budget 2020 og fastsættelse af kredskontingent for 2020 8. Valg efter § 8 i vedtægterne for kreds 127 9. Eventuelt Forslag der ønskes sat på dagsordenen skal foreligge på kredskontoret senest 10 skoledage før generalforsamlingen – altså senest den 27.2.2020. Før generalforsamlingen er foreningen vært ved et mindre traktement kl. 17.30. Tilmelding til traktementet og buskørsel senest den 4. marts 2020 kl. 12.00 til tillidsrepræsentanten, kredskontoret tlf. 9610 2800 eller E-mail 127@dlf.org

Start dato: 11. marts 2020
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 9. januar 2020

Generalforsamling 2020 i Viborg Lærerkreds

Viborg Lærerkreds afholder generalforsamling i BDO-loungen, Tingvej 7, 8800 Viborg torsdag d. 12. marts 2020. Program: Kl. 16.00: Dørene åbnes Kl. 17.00 – 17.45: Medlemsmøde med Viborg Kommunes borgmester Ulrik Wilbek (gæst) 17.45 – 19.15: Spisning Kl. 19.15- ca. 22.00: Generalforsamling med dagsorden ifølge vedtægterne Ønsker man at kandidere til kredsstyrelsen indsendes senest den 25. februar 2020 kandidatindlæg, der ønskes bekendtgjort sammen med udsendelse af generalforsamlingsmaterialet. For nærmere info vedr. kredsstyrelsesarbejdet kan formanden eller næstformanden kontaktes på 8662 9300. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være kredsstyrelsen i hænde på 140@dlf.org senest mandag d. 2. marts 2020 kl. 08.00. Tilmelding til spisning gennem din TR. Hvis du ikke har en TR kan du tilmelde direkte til kredskontoret (140@dlf.org eller 8662 9300) senest mandag d. 2. marts 2020. Endelig dagsorden vil fremgå af kredsens hjemmeside og nyhedsbrev, som udsendes til alle medlemmer. Vel mødt! Venlig hilsen kredsstyrelsen i Viborg Lærerkreds

Start dato: 12. marts 2020
Hjemmeside: http://www.dlfviborg.dk
Pris:

Oprettet: 22. januar 2020

Silkeborg Lærerforening afholder generalforsamling

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling fredag den 13. marts 2020 på VIA Læreruddannelsen i Silkeborg - Sal 1 kl. 17.00. Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af mødets forretningsorden 3. Beretning 4. Regnskabsaflæggelse 5. Vedtægtsændringer 6. Indkomne forslag 7. Budget og fastsættelse af kontingent 8. Valg til kredsstyrelsen 9. Eventuelt Forslag, der ønskes sat på dagsordenen, skal foreligge hos kredsformanden (Silkeborg Lærerforening, Hostrupsgade 39, 3., Silkeborg) senest den 28. februar 2020.

Start dato: 13. marts 2020
Hjemmeside: http://www.silkeborglaererforening.dk
Pris:

Oprettet: 10. januar 2020

Generalforsamling - Århus Lærerforening, kreds 133

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Århus Lærerforening, kreds 133, fredag den 13. marts 2020 kl. 16.30 - ca. 20.00 på Centralværkstedet, Værkmestergade 9, 8000 Aarhus C. Dagsorden i henhold til vedtægternes § 12 og § 13. Endelig dagsorden opslås på arbejdspladserne og foreningens hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag, der ønskes sat på dagsordenen, skal være formanden i hænde senest 28. februar 2020 kl. 10.00. Med venlig hilsen Dorthe Ryom Fisker

Start dato: 13. marts 2020
Hjemmeside: http://aalf.dk
Pris:

Oprettet: 21. januar 2020

Generalforsamling i Herningegnens Lærerforening

Herningegnens Lærerforening indkalder til ordinær generalforsamling fredag den 13. marts 2020, kl. 17.00, i MCH Herning Kongrescenter, Østergade 37, Herning. Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Kredsstyrelsens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer 5. Fastsættelse af medlemsbidrag. Herunder fastsættelse af ydelser til kredsstyrelsen m.fl. 6. Valg af: a) Formand b) Næstformand c) Øvrige kongresdelegerede og suppleanter for disse, jf. § 10 i Danmarks Lærerforenings vedtægter d) Øvrige kredsstyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse e) Revisorer og 2 suppleanter for disse f) Fanebærer og suppleant for denne 7. Evt. Forslag der ønskes på dagsordenen, skal være kredsformanden i hænde senest 10 dage før general-forsamlingens afholdelse. Endelig dagsorden udsendes 5 dage før generalforsamlingen.

Start dato: 13. marts 2020
Hjemmeside: http://www.dlf121.dk
Pris: 0

Oprettet: 21. januar 2020

Generalforsamling Hedensted Lærerkreds, Kreds 116

Der afholdes generalforsamling i Hedensted Lærerkreds onsdag den 18. marts 2020 kl. 17.30 på Hedensted Sognegård. Dagsorden ifølge vedtægternes § 7. Punkter der ønskes behandlet under punktet "indkomne forslag" skal være indsendt til Kredsformanden (116@dlf.org) senest onsdag den 4. marts 2020.

Start dato: 18. marts 2020
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 14. januar 2020

Generalforsamling i Randers Lærerforening

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Randers Lærerforening, Kreds 130 Torsdag den 19. marts 2020 kl. 17.30 på Tradium, Vester Alle 26, Randers C. Foreløbig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Beretning 4. Regnskab 5. Indkomne forslag 6. Fastsættelse af ydelser til styrelsesmedlemmer, tillidsrepræsentanter, samt økonomisk ramme til aflønning af ansat personale 7. Budget for det følgende kalenderår og kredskontingent for det nærmest følgende skoleår 8. Valg jf. §8 i vedtægterne 9. Eventuelt Forslag, der ønskes sat på dagsordenen, skal foreligge skriftligt hos kredsformanden, Randers Lærerforening, Niels Ebbesens Gade 24, 8900 Randers C senest den 5. marts 2020. I løbet af generalforsamlingen vil der være en pause med spisning. Tilmelding via tillidsrepræsentanten eller til Kredskontoret senest mandag den 9. marts 2020. Kredsstyrelsen

Start dato: 19. marts 2020
Hjemmeside: http://www.dlfranders.dk
Pris: 0

Oprettet: 10. januar 2020

Generalforsamling Skanderborg-Odder Lærerkreds

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Skanderborg-Odder Lærerkreds onsdag den 25. marts kl 17.00 på Parkvejens Skole, Nølevvej 4, 8300 Odder. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes på dagsordenen, skal skriftligt foreligge kredskontoret senest 10 dage før generalforsamlingen.

Start dato: 25. marts 2020
Hjemmeside: http://www.kreds131.dk
Pris:

Oprettet: 14. januar 2020

Ordinær generalforsamling, Fjordkredsen, kreds 122

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling torsdag den 26. marts 2020 kl. 17.00 i Højmark Forsamlingshus. Dagsorden iflg. vedtægterne. Forslag der ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftligt foreligge på kredskontoret, Nørregade 22A, 6950 Ringkøbing eller 122@dlf.org senest mandag den 16. marts 2020 kl. 12.00

Start dato: 26. marts 2020
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 15. januar 2020

Ordinær generalforsamling i Horsens Lærerforening

Horsens Lærerforening indkalder hermed til ordinær generalforsamling, torsdag den 26. marts, klokken 17.30 på Bygholm Landbrugsskole, Hattingvej 49, Horsens. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest mandag den 16. marts. Tilmelding til din TR eller til kredskontoret senest fredag den 20. marts

Start dato: 26. marts 2020
Hjemmeside: http://dlfhorsens.dk
Pris:

Oprettet: 22. januar 2020