Kommende arrangementer i Region Midtjylland

For at du kan oprette arrangementer, kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL

Udviklingsforløb om forebyggelse af konflikter og vold

Vil I være bedre til at forebygge og håndtere konflikter og voldsomme episoder på jeres skole? Få ny inspiration, viden og sparring i et gratis udviklingsforløb med start oktober 2020. Vold som Udtryksform under Socialt Udviklingscenter SUS gennemfører i 2020 og 2021 et arbejdspladslaboratorium for folkeskoler og specialskoler. Udviklingsforløbet er gratis og henvender sig til skoleledere samt arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter, der ønsker inspiration, hjælp og støtte til at udvikle arbejdet med at forebygge konflikter og vold på deres skole.

Start dato: 26. oktober 2020
Slut dato: 5. maj 2021
Hjemmeside: http://voldsomudtryksform.dk/events/gratis-udviklingsforloeb-for-skoler-og-specialskoler/
Pris: Gratis

Oprettet: 12. juni 2020

Generalforsamling - Århus Lærerforening, kreds 133

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Århus Lærerforening, kreds 133, torsdag den 11. februar 2021 kl. 17.00. Dagsorden i henhold til vedtægternes § 12 og 13. Endelig dagsorden opslås på arbejdspladserne og foreningens hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag, der ønskes sat på dagsordenen, skal være formanden i hænde senest den 28. januar 2021 kl. 10.00. På grund af covid-19 blev den ordinære generalforsamling fredag den 13. marts 2020 udsat. Det er denne generalforsamling, vi nu indkalder til. Generalforsamlingen afholdes virtuelt som følge af covid-19, og der vil blive udsendt yderligere information herom i løbet af januar 2021. Med venlig hilsen Dorthe Ryom Fisker

Start dato: 11. februar 2021
Hjemmeside: http://aalf.dk
Pris:

Oprettet: 22. december 2020

Generalforsamling i Vestjysk Lærerforenings pensionistafdeling

Generalforsamling i Vestjysk Lærerforenings pensionistafdeling Ordinær generalforsamling afholdes d. 23. februar 2021 i Apollon, Anlægsvej 4, 7600 Struer. Vi begynder med kaffe/te og rundstykker kl. 10:00, hvorefter vi afholder generalforsamling. Dagsorden i henhold til vedtægterne. 1. Valg af dirigent. 2. Forretningsorden. 3. Beretning. 4. Regnskabet - herunder orientering om budgettet. 5. Indstilling om kontingent for fraktion 4 til kreds 127. 6. Indkomne forslag. 7. Valg af bestyrelse og suppleanter. Jf. § 3. 8. Eventuelt. Efter generalforsamlingen bydes der på en let frokost samt øl eller vand. Herefter bliver der tilbudt en filmforevisning i Apollon. Titlen på filmen vil blive offentliggjort senere, dels via mail og dels på hjemmesiden. Ægtefæller/ledsagere, der ikke er medlem, kan deltage i arrangementet, bortset fra generalforsamlingen. Betalingen er kr. 75,-. Medlemmer har gratis adgang. Tilmelding og betaling til kredskontoret fra mandag den 25. januar og senest tirsdag den 9. februar. Husk at angive om filmforevisning ønskes. Corona-situationen kan gøre det nødvendigt at ændre i programmet. Eventuelle ændringer vil blive annonceret på Vestjysk Lærerforenings hjemmeside www.dlf127.dk .

Start dato: 23. februar 2021
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 3. december 2020

Intro til keramik i billedkunst og håndværk & design - ved Iben Vedel

Formålet med kurset er at klæde dig på til at bruge ler og keramik i din undervisning i fagene fra 3. til 8. klasse. På kurset vil vi gennemgå eksemplariske undervisningsforløb, introducere forskellige teknikker i arbejdet med ler, bl.a modellering og pladeteknik og vi vil tale om lertyper, glasering, brænding og meget mere. Alle materialer og redskaber vil være til rådighed på vores værksted. Kurset henvender sig primært til undervisere i fagene billedkunst og Håndværk & design 3. - 8. klasse. Det gælder både nye og mere erfarne undervisere. Det er et 1-dagskursus. Der er i dag ledige pladser følgende datoer: 23.oktober, 13. november, 9. januar, 27. februar eller 20. marts. Kurset vil blive gennemført ved 8 deltagere med forbehold for gældende Corona-restriktioner. Iben Vedel har, udover mange års erfaring med undervisning, en baggrund som drejer og formgiver hos Kasper Würtz, der laver keramik til restauranter som NOMA og Geranium. Iben er uddannet på kunstakademi i Bruxelles i Belgien og har arbejdet med keramik i over 20 år. Iben arbejder som underviser for Cerama og er formand for en keramikforening i Horsens.

Start dato: 27. februar 2021
Hjemmeside: http://sorringler.dk/shop/112-kurser/5440-intro-til-keramik-i-billedkunst-haandvaerk-og-design---ved-iben-vedel-d-272-2021/
Pris: 600

Oprettet: 29. september 2020

Generalforsamling i Vestjysk Lærerforening - kreds 127

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Vestjysk Lærerforening, kreds 127 den 17. marts 2021 kl. 17.00. Dagsorden i henhold til vedtægternes § 5 og 6. Endelig dagsorden opslås på arbejdspladserne og foreningens hjemmeside senest 6 dage før generalforsamlingen. Forslag, der ønskes sat på dagsorden, skal være formanden i hænde senest den 3. marts 2021. Generalforsamlingen afholdes virtuelt som følge af covid-19, og der vil blive udsendt yderligere information herom i løbet af februar 2021. På kredsstyrelsens vegne Torben Voss, kredsformand

Start dato: 17. marts 2021
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 12. januar 2021

Intro til keramik i billedkunst og håndværk & design - ved Iben Vedel

Formålet med kurset er at klæde dig på til at bruge ler og keramik i din undervisning i fagene fra 3. til 8. klasse. På kurset vil vi gennemgå eksemplariske undervisningsforløb, introducere forskellige teknikker i arbejdet med ler, bl.a modellering og pladeteknik og vi vil tale om lertyper, glasering, brænding og meget mere. Alle materialer og redskaber vil være til rådighed på vores værksted. Kurset henvender sig primært til undervisere i fagene billedkunst og Håndværk & design 3. - 8. klasse. Det gælder både nye og mere erfarne undervisere. Det er et 1-dagskursus. Der er i dag ledige pladser følgende datoer: 23.oktober, 13. november, 9. januar, 27. februar eller 20. marts. Kurset vil blive gennemført ved 8 deltagere med forbehold for gældende Corona-restriktioner. Iben Vedel har, udover mange års erfaring med undervisning, en baggrund som drejer og formgiver hos Kasper Würtz, der laver keramik til restauranter som NOMA og Geranium. Iben er uddannet på kunstakademi i Bruxelles i Belgien og har arbejdet med keramik i over 20 år. Iben arbejder som underviser for Cerama og er formand for en keramikforening i Horsens.

Start dato: 20. marts 2021
Hjemmeside: http://sorringler.dk/shop/112-kurser/5441-intro-til-keramik-i-billedkunst-haandvaerk-og-design---ved-iben-vedel-d-203-2021/
Pris: 600

Oprettet: 29. september 2020