Kommende arrangementer i Region Midtjylland

For at du kan oprette arrangementer, kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL

Tendenser i den skriftlige prøve - maj 2021 v. Klaus Fink

Kreds 4 Midt Vestjylland inviterer dig og dine kolleger til: Tendenser i den skriftlige prøve - maj 2021 v. Klaus Fink TIRSDAG den 28. september kl. 14:30 - 17:00 på Herningsholmskolen, Sjællandsgade 86, 7400 Herning, samt via STREAMING til dem, som ikke kan være fysisk til stede. Målgruppe: 6. klasses matematiklærere og overbygningsmatematiklærere (7.- 9. klasse) Fælles Mål er nu meget tydelige i årets prøver. Vi sætter fokus på: • de nye opgavetyper • de matematiske kompetencer, der spiller en større rolle i opgaverne • elevernes kommunikation • digitale værktøjer Der vil være konkrete eksempler fra FP9; der vil ikke dvæles ved prøven uden hjælpemidler, men kun besvares evt. spørgsmål. Der vil blive givet gode råd til undervisningens tilrettelæggelse i udskolingen. Medbring computer og eksamenssættet. Prisen for personlige medlemmer af Danmarks matematiklærerforeningen er 150 kr. Prisen for ikke-medlemmer er 200 kr. Streamingprisen - se sammen med alle dine matematikkolleger - 400 kr. Betaling på selve dagen - kontant eller Mobilepay. Man kan få en kvittering til skolen - ingen EAN-nummer. Der er kaffe og kage for de fremmødte med i prisen. Med venlig hilsen Bestyrelsen, kreds 4 Husk tilmelding og skriv om du er medlem/ikke-medlem senest den 23. september til: tina.ritter@dkmat.dk

Start dato: 28. september 2021
Hjemmeside:
Pris: 150-400

Oprettet: 18. august 2021

Gratis konference om krop, køn og digital adfærd i skolen

Hvordan uddanner vi til ligeværd og mangfoldighed? Hvordan kan vi arbejde med normer og kønnede forventninger i skolen? Og hvordan er de digitale medier med til at reproducere normer for køn og krop? Det er nogle af de spørgsmål, vi sætter fokus på til konferencen Krop, køn og digital adfærd i skolen. Til konferencen kan du møde nogle af de førende eksperter på området og høre om den nyeste forskning om emnet. Og så kan du få indblik i, hvad børn og unge fortæller os på BørneTelefonen og møde nogle af de unge selv, når vi inviterer dem på scenen til en snak om egne erfaringer med kønnede forventninger. Konferencen afholdes både fysisk og online.

Start dato: 5. oktober 2021
Hjemmeside: http://bornsvilkar.dk/konference-krop-koen-digital-adfaerd/
Pris:

Oprettet: 13. september 2021

Exo generalforsamling Djurs Lærerforening

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING KREDS 134 Djurs Lærerforening Torsdag den 7. oktober 2021 klokken 17.30 – 18 Rønde Idrætscenter, Skrejrupvej 9B, 8410 Rønde Endelig dagsorden: 1 Valg af dirigent. 2 Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingens afvikling. 3 Forslag til vedtægtsændringer jvnf. seneste ordinære generalforsamlingsindstilling, punkt 4, forslag B: Kredsstyrelsen indstiller hermed, at der tages stilling til følgende tre vedtægtsændringer, oplistet efter mest indgribende ændring først: Djurs Lærerforenings vedtægter: A. § 8: ’Kredsstyrelsen består af 6 medlemmer’ Forslås ændret til: ’Kredsstyrelsen består af 5 medlemmer’ B. §8 anden spalte, afsnit tre: ’Dog skal der indtræde mindst to kandidater ansat i hver kommune. Forslås ændret til: ’Der skal indtræde mindst to kandidater ansat i hver kommune.’ C. §8, stk. 2 - anden spalte, afsnit fire: ’Der vælges mindst 2 suppleanter til kredsstyrelsen. Forslås ændret til: ’Til kredsstyrelsen vælges mindst 1 suppleant ansat i hver kommune.’ 4 Eventuelt.

Start dato: 7. oktober 2021
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 10. september 2021

Medlemsarrangement Djurs Lærerforening

Medlemsarrangement Torsdag d. 7. oktober i Rønde Idrætscenter Skrejrupvej 9B, 8410 Kl. 17.30-18.00 Ekstraordinær Generalforsamling Kl. 18.00-19.00 Fællesspisning Kl. 19.00-20.30 Sidste Nyt fra DLFs formand Gordon Ørskov Madsen + debat Tilmelding til din TR seneste fredag d. 1. oktober. Medlemmer, der ikke er tilknyttet en skole, tilmelder sig på 134@dlf.org

Start dato: 7. oktober 2021
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 10. september 2021

TLFG generalforsamling 2021

Varsling af ordinær generalforsamling i TLFG, 27. november 2021 kl. 12:40-14:00, BILDUNGSSTÄTTE KNIVSBERG, Haderslevvej 484, 6230 Rødekro. Tilmelding for medlemmer via info@tysklaerer.dk. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Start dato: 27. november 2021
Hjemmeside: http://tysklaerer.dk
Pris: 0

Oprettet: 1. juni 2021