Kommende arrangementer i Region Midtjylland

For at du kan oprette arrangementer, kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL

Generalforsamling i Skiveegnens Lærerforening kreds 143

Generalforsamling i Skiveegnens Lærerforening kreds 143 Der indkaldes til ordinær generalforsamling torsdag den 2. marts 2017 kl. 17.00 i kantinen på Skive Seminarium, Skive. Generalforsamlingen starter med spisning kl. 17.00, og selve mødet starter kl. 18.15 Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent, herunder stemmetællere 2. Forretningsorden 3. Beretning 4. Regnskab 5. Indkomne forslag – herunder forslag til vedtægtsændringer 6. Fastsættelse af ydelser/frikøb til kredsstyrelsesmedlemmer og størrelsen af vederlag til evt. lønnet medhjælp. 7. Budget og fastsættelse af kontingent 8. Eventuelt Sidste frist for indlevering af forslag til dagsordenen er mandag d. 20. februar kl. 12.00. Endelig dagsorden bekendtgøres på skolerne og på kredsens hjemmeside senest 5 dage før generalforsamlingen Af hensyn til spisningen bedes man tilmelde sig hos tillidsrepræsentanten eller kredskontoret senest fredag den 24. februar kl. 10.

Start dato: 2. marts 2017
Hjemmeside:
Pris: 0

Oprettet: 12. januar 2017

Fri for Mobberi Instruktørkursus for Skole/SFO

ARBEJDER DU MED FRI FOR MOBBERI? Tag med på instruktørkursus for skole/SFO og få en grundig indføring i mobningens mekanismer, Fri for Mobberi-materialerne og i de forskellige redskaber i kufferten. Instruktørkurset varer hele dagen og koster 720 kr. ekskl. moms (og inkl. forplejning).

Start dato: 8. marts 2017
Hjemmeside: http://friformobberi.companized.com/
Pris: 720,00

Oprettet: 21. november 2016

Skriftlige produktioner med adgang til internettet.

TYSKlærerforeningen for Grundskolen arrangerer dette kursus. Tid: 14:00 – 17:00 Sted: AARHUS EFTERSKOLE, Brunbakkevej 21, 8270 Højbjerg. Tilmeldingsfrist: 31.01.2017. Instruktør: Mathilde Nygaard Beck. Hent kursusprogram og meld dig til på www.tysklaerer.dk

Start dato: 8. marts 2017
Hjemmeside: http://www.tysklaerer.dk
Pris: 400 kr.

Oprettet: 3. januar 2017

Generalforsamling i Viborg Lærerkreds (kreds 140)

Viborg Lærerkreds afholder generalforsamling på Mercantec, Vinkelvej 20, 8800 Viborg fredag d. 10. marts 2017. Mødet åbnes kl. 17.00. Program for generalforsamlingen: Kl. 17-18: Oplæg fra Gordon Ørskov Madsen, forretningsudvalgsmedlem og formand for Overenskomstudvalget i DLF. Gordon Ørskov Madsen vil bl.a. orientere om OK18. Der bliver mulighed for at stille spørgsmål efter oplægget. Kl. 18.00-19.30: Spisning Kl. 19.30-ca. 21.00: Generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne. Kl. ca. 21.00: Underholdning og socialt samvær Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest mandag d. 25. februar 2017. Tilmelding til din TR eller til Kredskontoret (140@dlf.org eller 86629300) senest fredag d. 3. marts kl. 12.00. Vel mødt Venlig hilsen Kredsstyrelsen

Start dato: 10. marts 2017
Hjemmeside: http://140@dlf.org
Pris:

Oprettet: 8. januar 2017

Østjysk H&D-kursus:”Eksemplarisk designforløb i træ og læder”

Østjysk H&D-kursus:”Eksemplarisk designforløb i træ og læder” Læder er et skønt håndværksmateriale, og selvom det ikke er et af de primære H&D-materialer, så bør eleverne absolut møde modstanden, læringen og især glæden ved at arbejde i dette materiale. På dette kursus vil du på eksemplarisk vis, først blive introduceret til både grundlæggende og nye teknikker fra læderhåndværket igennem et oplæg om opbevaringsdåser. Da låg og bunde er af træ, vil der efter behov også blive mulighed for et lille grundkursus i den maskinelle dekupørsav. Med de nyerhvervede erfaringer i fingrene, vil der blive stillet en relateret designopgave, som kursisterne løser via hele designprocessen med skitser, modeller m.v. til et færdigt og evalueret produkt, står klar til at inspirere egen undervisning hjemme på skolen. Velmødt! Fakta: Tid: fredag den 10. marts 2017 kl. 9.00 -16.00 Sted: Haldum-Hinnerup Skolen, Svinget 4, 8382 Hinnerup. Instruktører: Fagbogsforfatter Henriette Andersen suppleret af drevne H&D-lærere. Pris: 800 kr. for medlemmer, andre 1250 kr. Studerende medlemmer: 250 kr. inkl. let forplejning. Tilmelding: Senest onsdag den 1. marts 2017 Spørgsmål til dette kursus kan stiles til Wisti e-mail: wp@foraeldreskolen.dk eller på tlf. 23677000

Start dato: 10. marts 2017
Hjemmeside: http://sloejd.dk/aktivitet/midtvestjysk-hd-kursus-%E2%80%9Ddesign-med-akryl-og-led-dioder%E2%80%9D
Pris: Pris: 800 kr. for medlemmer, andre 1250 kr. Studerende medlemmer: 250 kr. inkl. let forplejning.

Oprettet: 20. januar 2017

Generalforsamling Kreds 116 (Hedensted Lærerkreds)

Der afholdes generalforsamling i Hedensted Lærerkreds onsdag den 15. marts 2017 kl. 17.30 på Hedensted Sognegård, Bytorvet Hedensted. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag der ønskes sat på dagsordenen skal foreligge skriftligt hos Kredsformanden (116@dlf.org) senest onsdag den 1. marts 2017.

Start dato: 15. marts 2017
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 10. januar 2017

Generalforsamling i Vestjysk Lærerforening kreds 127

GENERALFORSAMLING Vestjysk Lærerforening, kreds 127 onsdag den 15. marts 2017 kl. 18.30 spisning kl. 17.30 Midtpunktet Thyholm, Rughavevej 5, 7790 Thyholm Foreløbig dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Forretningsorden 3. Formandens beretning 4. Det reviderede regnskab for 2016 5. Indkomne forslag 6. Fastsættelse af ydelser til kredsstyrelsesmedlemmer og størrelsen af vederlag til lønnet medhjælp 7. Budget 2017 og fastsættelse af kredskontingent 2017 8. Eventuelt Forslag, der ønskes sat på dagsordenen, skal foreligge på kredskontoret senest 10 skoledage før generalforsamlingen. Senest den 1. marts 2017. Før generalforsamlingen er foreningen vært ved en mindre buffet. Tilmelding til traktementet og buskørsel senest den 6. marts 2017 kl. 12.00 til tillidsrepræsentanten eller kredskontoret tlf. 9610 2800, E-mail 127@dlf.org Torben Voss Kredsformand

Start dato: 15. marts 2017
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 19. januar 2017

Østjysk H&D- café:"Designprocesser i H&D - Evaluering"

Østjysk H&D- café:"Designprocesser i H&D - Evaluering" Denne Caféaften i det lokale H&D-faglige netværk er en forlængelse af kurset den 17. januar 2017 ”Designprocesser i H&D - skitsering” Østjysk H&D- kursus:"Designprocesser i H&D - Skitsering" Det er igen arkitekt og designer Mette Volf - forfatteren bag bogen ”Design - proces og metode” - der vil forestå aftenens teoretiske del. Caféen vil indledningsvis bestå af et teoretisk oplæg, hvor designprocessen kort vil blive gennemgået igen, efterfulgt af fordybelse i begrebet Evaluering i alle dets former. Caféaftenen bliver dog ganske særlig derved, at Mette Volf på eksemplarisk vis, sammen med cafégæsterne, vil forestå evalueringen af de produkter/lampeløsninger, som de H&D-studerende fra VIA UC og evt. kursister fra kurset den 17. januar måtte præsentere. Caféen er selvfølgelig åben for alle og der vil blive rig mulighed for kollegial samvær og sparring - altid med noget godt til ganen! Velmødt! Fakta: Tid: 15. marts 2017 kl. 18.00 - 21.00 Sted: Campus Aarhus C. Ceresbyen 24, 8000 Aarhus C Instruktør: Mette Volf Cand. Arch. Ph.D, Inst. For Æstetik og Kommunikation, AU - Arkitektskolen Aarhus. Pris: 75 kr. Medlemmer 25 kr. Kursister fra 17. januar og H&D-Studerende: Gratis OBS: Øl, vin og vand kan købes. Tilmelding: Senest fredag den 10. marts 2017 - Angiv venligst om du er gratis deltagende VIAUC-H&D-studerende, Efteruddannelseskursist (KIU /Kopra) eller alm. betalende kursist medlem eller ikke. Spørgsmål til dette kursus kan stiles til Wisti Pedersens e-mail: wp@foraeldreskolen.dk eller på tlf. 23677000

Start dato: 15. marts 2017
Hjemmeside: http://sloejd.dk/aktivitet/%C3%B8stjysk-hd-caf%C3%A9designprocesser-i-hd-evaluering
Pris: Pris: 75 kr. Medlemmer 25 kr. Kursister fra 17. januar og H&D-Studerende: Gratis

Oprettet: 20. januar 2017

Generalforsamling Skanderborg-Odder Lærerkreds

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Skanderborg-Odder Lærerkreds torsdag den 16. marts kl. 17.00 på Niels Ebbesen Skolen, Højvangens Torv 4, Skanderborg. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag der ønskes på dagsordenen, skal skriftligt foreligge kredskontoret senest 10 dage før generalforsamlingen.

Start dato: 16. marts 2017
Hjemmeside: http://131@dlf.org
Pris:

Oprettet: 5. januar 2017

Generalforsamling i Silkeborg Lærerforening

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling torsdag den 16. marts 2017 i Silkeborg Seminariums Sal 1 kl. 19.00. Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af mødets forretningsorden 3. Beretning 4. Regnskabsaflæggelse 5. Indkomne forslag 6. Budget og fastsættelse af kontingent 7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 8. Eventuelt Forslag, der ønskes sat på dagsordenen, skal foreligge hos kredsformanden (gerne på mail 132@dlf.org) senest den 1. marts 2017.

Start dato: 16. marts 2017
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 20. januar 2017

MidtVestjysk H&D-kursus: Laver vi plads til Makerspace i H&D?"

MidtVestjysk H&D-kursus: Laver vi plads til Makerspace i H&D?" I Makerspacet på VIACFU-Herning, inviteres skoleklasser til at arbejde med det 21. århundredes kompetencer i praksis. Her kan eleverne møde nye teknologier som: Lasercutter, 3D-printer, tekstiltryk-skærer og Wearables/e-tekstiler, når de i workshops arbejder innovativt og kreativt med udvikling, design og produktion. Derfor inviteres Du på denne caféaften, til selv at opleve og afprøve et udvalg af makerspacets elevtilbud, så du bedre kan vurdere, om et besøg der også er noget for dine elever. It-styrede maskiner, mikrostyringer og lysdioder er jo spændende, men hører det hjemme i et håndværksfag? Fagets mål siger ja, men hvor meget, og hvordan, skal det fylde i dine elevers H&D-forløb? Det bliver du lidt klogere på efter denne caféaften. Velmødt! Fakta: Tid:Torsdag den 16. marts 2017 kl. 17.00 - 20.00 Sted: VIACFU - Herning, A. I. Holms Vej 97, 7400 Herning. Instrukrør: Mette Lynnerup. Pris: 50,-for medlemmer/skoleteam medlemmer. Andre 500 kr. inkl. let forplejning. Ekstra materialer kan løbes. Tilmelding: Senest mandag den 6. marts 2017 Max. 30 deltagere. Spørgsmål til dette kursus kan stiles til Kristian Hornslund, 87553218, krho@via.dk

Start dato: 16. marts 2017
Hjemmeside: http://sloejd.dk/aktivitet/midtvestjysk-hd-kursus-laver-vi-plads-til-makerspace-i-hd
Pris: Pris: 50,-for medlemmer/skoleteam medlemmer. Andre 500 kr. inkl. let forplejning. Ekstra materialer kan løbes.

Oprettet: 20. januar 2017

MidtVestjysk H&D-kursus: Laver vi plads til Makerspace i H&D?"

MidtVestjysk H&D-kursus: Laver vi plads til Makerspace i H&D?" I Makerspacet på VIACFU-Herning, inviteres skoleklasser til at arbejde med det 21. århundredes kompetencer i praksis. Her kan eleverne møde nye teknologier som: Lasercutter, 3D-printer, tekstiltryk-skærer og Wearables/e-tekstiler, når de i workshops arbejder innovativt og kreativt med udvikling, design og produktion. Derfor inviteres Du på denne caféaften, til selv at opleve og afprøve et udvalg af makerspacets elevtilbud, så du bedre kan vurdere, om et besøg der også er noget for dine elever. It-styrede maskiner, mikrostyringer og lysdioder er jo spændende, men hører det hjemme i et håndværksfag? Fagets mål siger ja, men hvor meget, og hvordan, skal det fylde i dine elevers H&D-forløb? Det bliver du lidt klogere på efter denne caféaften. Velmødt! Fakta: Tid:Torsdag den 16. marts 2017 kl. 17.00 - 20.00 Sted: VIACFU - Herning, A. I. Holms Vej 97, 7400 Herning. Instrukrør: Mette Lynnerup. Pris: 50,-for medlemmer/skoleteam medlemmer. Andre 500 kr. inkl. let forplejning. Ekstra materialer kan løbes. Tilmelding: Senest mandag den 6. marts 2017 Max. 30 deltagere. Spørgsmål til dette kursus kan stiles til Kristian Hornslund, 87553218, krho@via.dk

Start dato: 16. marts 2017
Hjemmeside: http://sloejd.dk/aktivitet/midtvestjysk-hd-kursus-laver-vi-plads-til-makerspace-i-hd
Pris: Pris: 50,-for medlemmer/skoleteam medlemmer. Andre 500 kr. inkl. let forplejning. Ekstra materialer kan løbes.

Oprettet: 20. januar 2017

Generalforsamling - Århus Lærerforening, kreds 133

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Århus Lærerforening, kreds 133 fredag den 17. marts 2017 klokken 16.30 - cirka 19.30 på Scandic Aarhus City, Østergade 10, 8000 Aarhus C. Dagsorden i henhold til vedtægternes § 9. Endelig dagsorden opslås på arbejdspladserne og foreningens hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag, der ønskes sat på dagsordenen, skal være formanden i hænde senest fredag den 3. marts 2017 kl. 10.00. Med venlig hilsen Dorthe Ryom Fisker

Start dato: 17. marts 2017
Hjemmeside: http://www.aalf.dk
Pris:

Oprettet: 7. februar 2017

Generalforsamling i Herningegnens Lærerforening kreds 121

Herningegnens Lærerforening indkalder til ordinær generalforsamling i MCH-Herning Kongrescenter, Østergade i Herning. Fredag d. 17. marts 2017 kl. 17.00. Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Kredsstyrelsens beretning. 3. Regnskab.4. Indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer. 5. Fastsættelse af medlemsbidrag. Herunder fastsættelse af ydelser til kredsstyrelsen m.fl... 6. Evt. Forslag der ønskes på dagsordenen, skal være kredsformanden i hænde senest 10 dage før general-forsamlingens afholdelse. Endelig dagsorden udsendes 5 dage før generalforsamlingen. Efter generalforsamlingen er der middag og kollegialt samvær i teaterkælderen

Start dato: 17. marts 2017
Hjemmeside: http://www.dlf121.dk
Pris: 0

Oprettet: 13. februar 2017

Kursus i Kærligt Talt - Respekt og konflikthåndtering i udskolingen

Kom på kursus i Kærlig Talt, der er et interaktivt undervisningmateriale til elever i landets udskoling. Ambitionen med Kærlig Talt er at udvikle unges evner til at håndtere svære følelser, så de bedre kan bevare trygge relationer til hinanden, og så de på et senere tidspunkt i livet ikke oplever kærestevold eller andre former for voldelige relationer. De 995 kroner giver adgang til undervisningsmaterialet og dette lærerkursus, hvor du bliver klædt på til at anvende materialet og teorierne bag, samt det færdige undervisningsforløb på i alt 16 lektioner. Undervisningsforløbet består bl.a. af et interaktivt talkshow, lærerguide og øvelser til eleverne. På lærerkurset vil lærerne modtage lærerguide, login og password til Kærlig Talts onlinemateriale. På kurset underviser Center for Familieudviklings psykologer, som har været med til at udvikle materialet. Det er Mary Fonden, Center for Familieudvikling og Ole Kirk's Fond, som står bag Kærlig Talt. Læs mere om materialet her: http://www.projektkaerligtalt.dk/hvad

Start dato: 20. marts 2017
Hjemmeside: http://www.projektkaerligtalt.dk/bestil-0
Pris: 995 kr. (incl. adgang til undervisningsmaterialet)

Oprettet: 15. november 2016

Generalforsamling Djurs Lærerforening

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING KREDS 134 Djurs Lærerforening Tirsdag den 21. marts 2017 klokken 18 i Birkehuset, Skovvænget 9, Tirstrup, 8400 Ebeltoft - der serveres mad fra 17.15 – 17.50 Foreløbig dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Beretning 3 Regnskab 4 Indkomne forslag, herunder GF-pålæg ’16 om fremtidig organisering af kredsarbejdet. 5 Fastsættelse af ydelser til styrelsesmedlemmer 6 Budget og fastsættelse af kredskontingent for 2018 7 Eventuelt Forslag, der ønskes optaget på den endelige dagsorden, skal i skriftlig form være kredsformanden i hænde senest kl. 8.00 den 7. marts 2017. Endelig dagsorden fremsendes, så den er på skolerne senest den 14. marts 2017. Tilmelding til spisning via din TR og for medlemmer, som ikke er tilknyttet en skole, til 134@dlf.org / 86325766, senest 14. marts 2017 kl.10.00

Start dato: 21. marts 2017
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 31. januar 2017

Generalforsamling i Randers Lærerforening

Randers Lærerforening afholder generalforsamling den 23. marts kl. 17.30 på Tradium, Vester Alle i Randers. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Forretningsorden 3. Beretning 4. Regnskab 5. Indkomne forslag 6. Ydelser til styrelsesmedlemmer m.m. 7. Budget og kontingent 8. Eventuelt Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før. I løbet af generalforsamlingen vil der være en pause med spisning. Tilmelding til din tillidsrepræsentant eller Kredskontoret senest den 14. marts. Venlig hilsen Kredsstyrelsen

Start dato: 23. marts 2017
Hjemmeside: http://www.dlfranders.dk
Pris: o

Oprettet: 4. januar 2017

Ordinær generalforsamling, Fjordkredsen, kreds 122

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling torsdag den 23. marts 2017 kl. 17.00 i Højmark Forsamlingshus. Dagsorden iflg. vedtægterne. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftligt foreligge på kredskontoret, Fjordkredsen, Nørregade 22A, 6950 Ringkøbing eller 122@dlf.org senest mandag den 13. marts 2017 kl. 12.00.

Start dato: 23. marts 2017
Hjemmeside:
Pris: 0

Oprettet: 12. januar 2017

Ordinær Generalforsamling i Horsens Lærerforening

Horsens Lærerforening indkalder til ordinær generalforsamling, torsdag den 23. marts, klokken 17.30 i Håndværkerforeningen, Allegade 16, Horsens. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest mandag den 13. marts. Tilmelding til din TR eller til kredskontoret senest fredag den 17.marts.

Start dato: 23. marts 2017
Hjemmeside: http://www.dlfhorsens.dk
Pris: 0

Oprettet: 17. januar 2017

MidtVestjysk H&D- kursus:”Recycling i H&D - materialer til det bløde værksted”

MidtVestjysk H&D-kursus: "Recycling i H&D-materialer til det bløde værksted” Recycling er at genbruge ting, man ellers ville smide ud. Det handler om, at se skønheden og mulighederne i brugte ting. Her forholder vi os til ressourcer, miljø og bæredygtig udvikling. Ved brug af dåser, flasker, aviser, plastdunke m.m. præsenteres kursisterne for et hav af gode ideer til den bløde del af H&D faget. Der vil være fokus på, hvordan man kan lave lette designprocesser i børnehøjde, uden at gå på kompromis med håndværket og det gode, endelige produkt. Alle idéer og oplæg er taget ud fra kursusinstruktøren Britta Thorlanns nye fagbog: ”Recycling i H&D” som udkommer i januar 2017. Bogen - til en værdi på over 300 kr - vil blive uddelt gratis til kursisterne . Velmødt! Fakta: Tid: Lørdag den 25. marts 2017 kl. 9.00 - 15.00 Sted: VIA-Læreruddannelsen i Skive, Dalgasallé 20, 7820 Skive Instruktør: Britta Aagaard Thorlann - fagbogsforfatter og H&D-lærer på Rosenvangsskolen, Aarhus Pris: 250,-for medlemmer/skoleteammedlemmer. Andre 700 kr. inkl. let forplejning. Vin, øl og vand kan købes. Tilmelding: Senest torsdag den 16. marts 2017 Spørgsmål til dette kursus kan stiles til Britta Thorlann e-mail: brittathorlann@gmail.com eller på tlf. 61274003

Start dato: 25. marts 2017
Hjemmeside: http://sloejd.dk/aktivitet/midtvestjysk-hd-kursus-recycling-i-hd-materialer-til-det-bl%C3%B8de-v%C3%A6rksted%E2%80%9D
Pris: Pris 250 kr. for medlemmer, andre 700 kr. inkl. bog og let forplejning.

Oprettet: 20. januar 2017