Kommende arrangementer i Region Midtjylland

For at du kan oprette arrangementer, kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL

Generalforsamling i Fjordkredsens Pensionistforening, kreds 122

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Fjordkredsens Pensionistforening, kreds 122 tirsdag den 20. februar 2018 kl. 12.00 i Højmark Forsamlingshus. Dagsorden iflg. vedtægterne. Forslag der ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftligt foreligge på kredskontoret, Nørregade 22 A, 6950 Ringkøbing eller 122@dlf.org senest torsdag den 1. februar 2018 kl. 12.00.

Start dato: 20. februar 2018
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 15. januar 2018

Vestjysk Lærerforening kreds 127, Pensionistforeningen

Der indkaldes til ordinær generalforsamling Tirsdag 20. februar kl. 10.00 – ca 14.00 Afholdes i Apollon, Anlægsvej 4, 7600 Struer. NB. Der er 3 timers parkering i det meste af Struer by, mens der på havnen er fri parkering. Vi begynder med kaffe/te og rundstykker, hvorefter vi afholder generalforsamling. Den endelige dagsorden er: 1. Valg af dirigent. 2. Forretningsorden. 3. Beretning. 4. Regnskabet - herunder orientering om budgettet. 5. Indstilling om kontingent for fraktion 4 til kreds 127. 6. Indkomne forslag. 7. Valg af bestyrelse og suppleanter. Jf. § 3. På valg til bestyrelsen er: Arne Thorgaard (villig til genvalg), Monika Stabel (modtager ikke genvalg) og Henrik Bülow (modtager ikke genvalg) 8. Eventuelt. Endelig dagsorden kan også ses på hjemmesiden en uge før. Efter generalforsamlingen bliver der serveret en let frokost med tilhørende drikkevarer. Herefter bliver der tilbudt en filmforevisning, hvis titel vil blive offentliggjort senere, dels via mail og dels på hjemmesiden. Ægtefæller/ledsagere, der ikke er medlem, kan deltage i arrangementet, bortset fra generalforsamlingen, og betalingen er kr. 75,-. Medlemmer har gratis adgang.

Start dato: 20. februar 2018
Hjemmeside: http://www.dlf127.dk
Pris:

Oprettet: 24. januar 2018

Skiveegnens Lærerforening kreds 143

Skiveegnens Lærerforening Der indkaldes til ordinær generalforsamling torsdag den 1. marts 2018 kl. 17.00 i kantinen på Skive Seminarium. Generalforsamlingen starter med spisning kl. 17.00, og selve mødet starter kl. 18.15 Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent, herunder stemmetællere 2. Forretningsorden 3. Beretning 4. Regnskab 5. Indkomne forslag – herunder forslag til vedtægtsændringer. 6. Fastsættelse af ydelser/frikøb til kredsstyrelsesmedlemmer og størrelsen af vederlag til evt. lønnet medhjælp. 7. Budget og fastsættelse af kontingent 8. Valg 9. Eventuelt Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal foreligge skriftligt hos formanden senest mandag d. 19. februar kl. 12.00. Af hensyn til spisningen bedes man tilmelde sig hos tillidsrepræsentanten eller kredskontoret senest fredag den 23. februar kl. 10.

Start dato: 1. marts 2018
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 15. januar 2018

Generalforsamling

Generalforsamling i Randers Lærerforening Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Randers Lærerforening, Kreds 130 Torsdag den 8. marts 2018 kl. 17.30 på Tradium, Vester Alle 26, Randers C. Foreløbig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Beretning 4. Regnskab 5. Indkomne forslag 6. Fastsættelse af ydelser til styrelsesmedlemmer, tillidsrepræsentanter, samt økonomisk ramme til aflønning af ansat personale 7. Budget for det følgende kalenderår og kredskontingent for det nærmest følgende skoleår 8. Valg jf. §8 i vedtægterne 9. Eventuelt Forslag, der ønskes sat på dagsordenen, skal foreligge skriftligt hos kredsformanden, Randers Lærerforening, Niels Ebbesens Gade 24, 8900 Randers C senest den 22. februar 2018. I løbet af generalforsamlingen vil der være en pause med spisning. Tilmelding via tillidsrepræsentanten eller til Kredskontoret senest tirsdag den 27. februar 2018. Kredsstyrelsen

Start dato: 8. marts 2018
Hjemmeside: http://www.dlfranders.dk
Pris:

Oprettet: 12. januar 2018

Generalforsamling i Viborg Lærerkreds

Viborg Lærerkreds afholder torsdag d. 8. marts 2018 ordinær generalforsamling i Loungen, Tingvej 7, 8800 Viborg. BEMÆRK NY LOKALITET! Program: Kl. 16.30 : Dørene åbnes Kl. 17.15 – 19.00: Spisning Kl. 19.00- ca. 21.30: Generalforsamling med valg til kredsstyrelsen. Dagsorden iflg. vedtægterne. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde på jewi@dlf.org senest søndag d. 25. februar 2018. Tilmelding til spisning gennem din TR eller direkte til kredskontoret (140@dlf.org eller 8662 9300) senest tirsdag d. 27. februar 2018. Endelig dagsorden vil fremgå af kredsens hjemmeside og nyhedsbrev til alle medlemmer. Vel mødt! Venlig hilsen Kredsstyrelsen, Viborg Lærerkreds

Start dato: 8. marts 2018
Hjemmeside: http://www.dlfviborg.dk
Pris: 0,-

Oprettet: 14. januar 2018

Generalforsamling i Herningegnens lærerforening

Herningegnens Lærerforening indkalder til ordinær generalforsamling i MCH-Herning Kongrescenter, Østergade i Herning. Fredag d. 9. marts 2018, kl. 17.00. Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Kredsstyrelsens beretning. 3. Regnskab.4. Indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer. 5. Fastsættelse af medlemsbidrag. Herunder fastsættelse af ydelser til kredsstyrelsen m.fl.. 6. Valg af formand, næstformand, øvrige kongresdelegerede og suppleanter for disse. Øvrige kredsstyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse. Revisorer og suppleanter for disse, fanebærer og suppleant for denne. 7. Evt. Forslag der ønskes på dagsordenen, skal være kredsformanden i hænde senest 10 dage før general-forsamlingens afholdelse. Endelig dagsorden udsendes 5 dage før generalforsamlingen.

Start dato: 9. marts 2018
Hjemmeside: http://121@dlf.org
Pris: 0

Oprettet: 23. januar 2018

Generalforsamling Kreds 116 (Hedensted Lærerkreds)

Kredsgeneralforsamling Hedensted Lærerkreds kreds 116 onsdag den 14. marts 2018 kl. 17.30 Hedensted Sognegård, Hedensted Foreløbig dagsorden. 1. Valg af dirigent samt vedtagelse af forretningsorden. 2. Beretning. 3. Regnskaber. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af eventuel ydelse til kredsstyrelsesmedlemmer og størrelsen af vederlag til ansatte i kredsen. 6. Budget og fastsættelse af kredskontingent for det følgende år. 7. Valg jævnfør §9 8. Eventuelt. Kredsformand Ole Bjerre Martinussen Forslag, der ønskes behandlet under dagsordenens punkt 4, skal foreligge skriftligt hos Kredsformanden, Niels Espesvej 10, 8722 Hedensted senest onsdag den 28. februar 2018 – 14 dage før generalforsamlingen afholdes.

Start dato: 14. marts 2018
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 11. januar 2018

Generalforsamling i Vestjysk Lærerforening, kreds 127

Vestjysk Lærerforening indkalder til ordinær generalforsamling ONSDAG DEN 14. MARTS 2018 KL. 18.30 i Mejrup Fritidscenter, Elkjærvej 26, 7500 Holstebro Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Forretningsorden 3. Beretning 4. Regnskab 2017 5. Indkomne forslag 6. Fastsættelse af ydelser til kredsstyrelsesmedlemmer og størrelsen af vederlag for lønnet medhjælp 7. Budget 2018 og fastsættelse af kredskontingent for 2018 8. Valg efter § 6 i vedtægterne for kreds 127 9. Eventuelt Forslag der ønskes sat på dagsordenen skal foreligge på kredskontoret senest 10 skoledage før generalforsamlingen – altså senest den 28.2.2018. Før generalforsamlingen er foreningen vært ved et mindre traktement kl. 17.30. Tilmelding til traktementet og buskørsel senest den 7. marts 2018 kl. 12.00. til tillidsrepræsentanten eller kredskontoret tlf. 9610 2800, E-mail 127@dlf.org

Start dato: 14. marts 2018
Hjemmeside: http://www.dlf127.dk
Pris:

Oprettet: 5. februar 2018

Generalforsamling Kreds 134

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING KREDS 134 Djurs Lærerforening Onsdag den 14. marts 2018 klokken 18 I Birkehuset, Skovvænget 9, Tirstrup, 8400 Ebeltoft - der serveres mad fra 17.15 – 17.50 Foreløbig dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Beretning 3 Regnskab 4 Indkomne forslag 5 Fastsættelse af ydelser til styrelsesmedlemmer 6 Budget og fastsættelse af kredskontingent for 2018 7 Valg jvnf. § 8 i vedtægterne 8 Eventuelt Forslag, der ønskes optaget på den endelige dagsorden, skal i skriftlig form være kredsformanden i hænde senest kl. 8.00 den 4. marts 2018. Overvejer du at stille op til kredsstyrelsesvalget, kan informationsfolder fås hos din TR eller ved henvendelse til Kredsen. Endelig dagsorden fremsendes i henhold til vedtægterne, så den er på skolerne senest den 9. marts 2018. Tilmelding til spisning via din TR senest 7. marts 2018 kl.10.00 Tilmelding til spisning for medlemmer, som ikke er tilknyttet en skole til 134@dlf.org / 86325766 senest 7. marts 2018 kl.10.00

Start dato: 14. marts 2018
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 19. februar 2018

Ordinær generalforsamling i Horsens Lærerforening

Horsens Lærerforening indkalder hermed til ordinær generalforsamling, torsdag den 15. marts, klokken 17.30 i Håndværkerforeningen, Allégade 16, Horsens. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest mandag den 5. marts. Tilmelding til din TR eller til kredskontoret senest fredag den 9. marts.

Start dato: 15. marts 2018
Hjemmeside: http://dlfhorsens.dk
Pris: 0

Oprettet: 18. januar 2018

Generalforsamling - Århus Lærerforening, kreds 133

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Århus Lærerforening, kreds 133 fredag den 16. marts 2018 kl. 16.30 - ca. 20.00 på Comwell Aarhus, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus C. Dagsorden i henhold til vedtægternes § 9 og afholdelse af valg i henhold til vedtægternes § 12 og § 13. Endelig dagsorden opslås på arbejdspladserne og foreningens hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag, der ønskes sat på dagsordenen, skal være formanden i hænde senest fredag den 2. marts 2018. Med venlig hilsen Dorthe Ryom Fisker

Start dato: 16. marts 2018
Hjemmeside: http://www.aalf.dk
Pris:

Oprettet: 9. februar 2018

Kreds 134, Seniorklub Djursland: Årsmøde

21. marts kl. 11 afholder Seniorklub Djursland årsmøde i Birkehuset, Skovvænget 9, Tirstrup. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2.Orientering v. kredsformand Lisbeth Bøwes. 3. Formandens beretning. 3a. Klubbens udadvendte arbejde v. Knud Erik Jensen 4. Årets forbrug v. Knud Erik Jensen 5. Indkomne forslag 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 7. Forslag og ideer til arrangementer 8. Eventuelt Forslag der ønskkes behandlet under punkt 5, skal være bestyrelsen i hænde senest den 11. marts 2018. Med venlig hilsen Jørn Madsen, telefon 29885768. Mail: joernlambertmadsen@gmail.com

Start dato: 21. marts 2018
Hjemmeside:
Pris: Gratis arrangement

Oprettet: 17. februar 2018

Generalforsamling i Silkeborg Lærerforening

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2018 på VIA Læreruddannelsen i Silkeborg - Sal 1 kl. 17.00. Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af mødets forretningsorden 3. Beretning 4. Regnskabsaflæggelse 5. Vedtægtsændringer 6. Indkomne forslag 7. Budget og fastsættelse af kontingent 8. Valg til kredsstyrelsen 9. Eventuelt Forslag, der ønskes sat på dagsordenen, skal foreligge hos kredsformanden (Silkeborg Lærerforening, Hostrupsgade 39, 3., Silkeborg) senest den 7. marts 2018.

Start dato: 22. marts 2018
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 9. januar 2018

Ordinær generalforsamling, Fjordkredsen, kreds 122

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2018 kl. 17.30 i Højmark Forsamlingshus. Dagsorden iflg. vedtægterne. Forslag der ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftligt foreligge på kredskontoret, Nørregade 22 A, 6950 Ringkøbing eller 122@dlf.org senest mandag den 12. marts 2018 kl. 12.00

Start dato: 22. marts 2018
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 15. januar 2018

Kursuseftermiddag: Sådan støtter du elever med kronisk sygdom (Aarhus)

Danske Patienter og Skole for mig inviterer til en gratis kursuseftermiddag for dig, der arbejder med social og faglig trivsel hos elever med kronisk sygdom i folkeskolen. Kurset henvender sig særligt til dig, der er ansat i en kommune og/eller har din daglige gang på en eller flere skoler, hvor denne gruppe børn er en del af dit arbejde. På kurset kan du blive klogere på fakta om børn med sygdom, få styr på lovgivningen og konkrete redskaber til, hvordan du håndterer en elev med sygdom. Kurset afholdes også i København den 12. april.

Start dato: 10. april 2018
Hjemmeside: http://danskepatienter.dk/arrangementer/kursuseftermiddag-saadan-stoetter-du-elever-med-kronisk-sygdom-aarhus
Pris: Gratis

Oprettet: 7. februar 2018

Debataften med James Heckman: Education, Inequality and the Welfare State

Velkommen til en aften i Musikhuset med oplæg af den amerikanske Nobelprismodtager James Heckman, der har vist, at tidlig investering i små børns udvikling betaler sig for samfundet. Efterfølgende er der paneldebat med James Heckman og blandt andre AU-professor Niels Egelund, direktør Morten Albæk og MF Morten Østergaard. Arrangementet foregår på engelsk og er en del af MatchPoints-konferencen om velfærd på Aarhus Universitet.

Start dato: 25. maj 2018
Hjemmeside: http://matchpoints.au.dk/da/program/aftenprogram-i-musikhuset-fredag-25-maj/
Pris: 275 kr

Oprettet: 7. februar 2018