Kommende arrangementer i Region Midtjylland

For at du kan oprette arrangementer, kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL

PRØV-skriftlig

Kreds 4 Midt Vestjylland inviterer dig og dine kollegaer til: PRØV!-skriftlig v. Karsten Enggaard Tirsdag den 4. september kl. 15:00-17:00 på Lundgårdskolen, Tjørring. Målgruppe: Matematiklærere i overbygningen Medbring: Computer Pris: Gratis Hvordan giver du dine elever de bedste forudsætninger til at klare sig godt til den skriftlige prøve? Hvad kan PRØV!-skriftlig hjælpe med? Kom til en workshop i 2 timer om, hvordan du finder relevante opgaver til den daglige undervisning og diskuterer, hvordan de kan bruges i undervisningen. Vi undersøger mulighederne for at tilpasse og differentiere opgaverne. Vi ser på løsningseksempler og retteark. Et tilbud - bliv Testskole for PRØV!-skriftlig Prøv PRØV!-skriftlig i 6 måneder: Alle undervisere og elever på skolen får adgang til PRØV!-skriftlig, og kan bruge det frit de næste 6 måneder. Alle matematiklærere får et intro-kursus på 2 timer. En af lærerne er kontaktperson og bliver kontaktet tre gange i løbet af perioden, hvor der er mulighed for at komme med ønsker til eventuelle ændringer af programmet. Vi er altid behjælpelige med support i forbindelse med programmet. Med venlig hilsen Bestyrelsen, kreds 4 Husk tilmelding senest den 31. august til tina.vrensted.ritter@skolekom.dk eller på SMS til 21861183.

Start dato: 4. september 2018
Hjemmeside:
Pris: 0

Oprettet: 20. august 2018

Tendenser i den skriftlige prøve - maj 2018 v. Klaus Fink

Tirsdag den 11. september kl. 14:45-17:00 på Lundgårdskolen, Tjørring. Målgruppe: 6. klasses matematiklærere, overbygningsmatematiklærere og studerende Fælles Mål er nu meget tydelige i årets prøver. Vi sætter fokus på: • de nye opgavetyper • de matematiske kompetencer, der spiller en større rolle i opgaverne • elevernes kommunikation • digitale værktøjer Der vil være konkrete eksempler fra FP9; vi vil ikke dvæle ved prøven uden hjælpemidler, men kun besvare evt. spørgsmål. Der vil blive givet gode råd til undervisningens tilrettelæggelse i udskolingen. Medbring computer og eksamenssættet. Prisen er 50 kr. for personlige medlemmer af Danmarks matematiklærerforeningen eller studerende. Prisen for ikke-medlemmer er 200 kr. (betales på dagen). Der er kaffe og kage med i prisen. Med venlig hilsen Bestyrelsen, kreds 4 Husk tilmelding og skriv om du er medlem/ikke-medlem senest den 4. september til: tina.vrensted.ritter@skolekom.dk eller på SMS til 21861183.

Start dato: 11. september 2018
Hjemmeside: http://dkmat.dk/wp-content/uploads/2018/08/OPl%C3%A6g_Tendenser-i-%C3%A5rets-pr%C3%B8ve-Kreds-4.pdf
Pris: 50-200

Oprettet: 20. august 2018

Konferencedag med fokus på skrivning som redskab til læring

Få inspiration til at kvalificere skrivning i folkeskolen. Spændende konferencedag med fokus på skrivning som redskab til læring. Hovedoplæg ved Kjell Lars Berge, professor i retorik og sproglig kommunikation ved Oslo Universitet. Han vil fortælle om skrivning og hvorledes skrivning kan understøtte elevernes læring i alle fag. Dertil oplæg ved Mimi Skovgård læsekonsulent i Roskilde Kommune med fokus på praksiserfaringer med skrivning i alle fag fra Ishøj og Roskilde kommuner.

Start dato: 24. september 2018
Hjemmeside: http://www.læsekonsulenternes-landsforening.dk/nyhedsbreve-2-2/
Pris: 975 kr.

Oprettet: 1. maj 2018

TrygFondens Børneforskningscenters skolekonference

Formålet med konferencen er at bidrage til, at den nyeste forskning kommer danske skoleelever til gavn. Vi lægger derfor vægt på at præsentere viden og resultater, som er praktisk anvendelige i undervisningen i folkeskolen. Deltagerne kan vælge mellem oplæg inden for to forskellige spor, nemlig dels indsatser, der kan styrke elevernes sprog- og læsekompetencer, og dels indsatser, der gavner udsatte elevers trivsel, faglighed og reducerer deres fravær.

Start dato: 27. september 2018
Hjemmeside: http://childresearch.au.dk/arrangementer/vis/artikel/trygfondens-boerneforskningscenters-skolekonference/
Pris: 400 kroner (350 kroner ved tilmelding senest den 27. august)

Oprettet: 2. juli 2018

Konferencer: Paragraffer og overgange - Aarhus

Hvad skal der til for at styrke indsatsen på uddannelsesområdet for unge med særlige behov? Hvordan skaber vi gode og effektive forløb fra skole gennem uddannelse til beskæftigelse? Hvad kræver det af aktørerne indenfor det uddannelses- og socialfaglige område? Kom og mød en fagfolk, forskere og ildsjæle, der deler af deres viden og giver bud på, hvordan vi skaber sammenhæng og gode overgange for unge med særlige behov. Emnerne på konferencerne er blandt andet: Paragraffer & overgange handler om en styrket indsats for unge med særlige behov og emnerne er bl.a. • Er målsætningen med STU opfyldt? • Sagsbehandlingsreglerne er de med- eller modspiller? • Lises (Local Innovation in Social and Employment Services) projekt – legitimitet og borgerinddragelse • STARs projekt – ViVirk´R – om ressourceforløb • VIA giver svarene på, hvad virksomhederne siger omkring ansættelse af borgere på kanten • Normalitet og handicapforståelse – hvad betyder vores handicapbegreber?

Start dato: 3. oktober 2018
Hjemmeside: http://www.ligevaerd.dk/arrangementer/paragraffer-overgange-aarhus/
Pris: 995,00

Oprettet: 10. august 2018

Generalforsamling TLFG TYSKlærerforeningen for Grundskolen

23. november 2018 kl. 17:00 Flensborghus, Norderstraße 76, 24939 Flensburg, Tyskland. Tilmelding info@tysklaerer.dk Dagsorden iflg. vedtægterne § 4. Læs nærmere på hjemmesiden.

Start dato: 23. november 2018
Hjemmeside: http://www. tysklaerer.dk
Pris: Fri adgang for medlemmer

Oprettet: 3. juli 2018

TYSKLÆRERDAG 2018

TYSKærerforeningen for Grundskolens Tysklærerdag 2018. TLFG – Tysklærerforeningen for grundskolen er stolt af igen i år at kunne invitere til en spændende og indholdsrig dag, hvor tysklærere bliver opdaterede, finder ny inspiration, netværker, udveksler erfaringer og fester sammen. Mulighed for tilkøb af overnatning. Kontakt foreningen, hvis du vil dele et dobbeltværelse på tysklærerdagen: info@tysklaerer.dk Priser: 950 kr. (medlemmer) / 1.150 kr. (ikke-medlemmer) / 750 kr. (studerende) Prisen inkluderer ikke overnatning og morgenmad lørdag morgen. Man kan gennem TLFG tilkøbe overnatning. WORKSHOPS: der tilbydes 2 runder à 45 minutter, hvor deltagerne vælger sig ind på 2 af de 4 workshop-tilbud · Workshop 1 Henry Bohm – Dansk Skoleforening for Sydslesvig: Digitale undervisningsplatforme til tyskundervisningen · Workshop 2 Adeline Raahauge Muntenjon - Grenzgenial: Kommunikativ sprogundervisning ud fra et funktionelt sprogsyn. · Workshop 3 Birthe Sidsel TLFG: Fra lærer til lærer – Best Practice · Workshop 4 Jeppe Pers – Grænseforeningen: Elevudveksling.

Start dato: 23. november 2018
Slut dato: 24. november 2018
Hjemmeside: http://www.tysklaerer.dk
Pris: 750 kr. - 1.150 kr.

Oprettet: 12. august 2018