Temaaften om inklusion i folkeskolen - erfaringer med skoleforløb blandt børn og unge med en autismespektrums diagnose

Temaaften om inklusion i folkeskolen - erfaringer med skoleforløb blandt børn og unge med en autismespektrums diagnose Center for Autisme har gennemført et forskningsprojekt til belysning af, hvordan skolegangen for elever med ASF har været i henholdsvis specialundervisningsmiljøer og i den almene skole. På denne tema-aften vil vi fortælle om projektets resultater og i lyset af disse diskutere, hvordan ”inklusion” skal eller kan forstås, når det drejer sig om elever med ASF. Nogle af de centrale temaer vi vil gennemgå: Sammenhæng mellem skoletilbud (special versus almen) og fremtidige livssituation som voksen Hvornår føler en elev med ASF sig som ”inkluderet” henholdsvis ”marginaliseret”? Hvad siger de unge med ASF selv? Udfordringer i inklusionen af elever med ASF i det almene skolemiljø Veje frem til en bedre inklusionspolitik for elever med ASF Nyeste internationale forskning vedrørende temaet Inklusion af børn med ASF i den almene grundskole vil også blive inddraget i oplægget. MÅLGRUPPE Alle med interesse for emnet TIDSPUNKT Torsdag den 17. maj 2018 kl. 17.30-20.00 STED Center for Autisme Herlev Hovedgade 199 2730 Herlev (Multisalen – indgang bag på bygningen) PRIS PR. DELTAGER Kr. 510,- pr. person. Prisen dækker en sandwich i pausen. KURSUSANSVARLIG
 Lennart Pedersen, Chefpsykolog og leder af forsknings- og udviklingsafdelingen ved Center for Autisme. ANTAL DELTAGERE
 Max. 60 deltagere

Start dato: 17. maj 2018
Hjemmeside: http://www.centerforautisme.dk/raadgivning-behandling-undersoegelser-kurser/kurser/kursertilmelding/2018-temaaften-om-inklusion-i-folkeskolen/
Pris: Kr. 510,-

Oprettet: 1. februar 2018