TEMA: Hvordan kan pædagogiske ledere facilitere udvikling af skole og pædagogisk praksis? Workshop med Helen Timperley

TEMA: Hvordan kan pædagogiske ledere facilitere udvikling af skole og pædagogisk praksis? Workshop med Helen Timperley

Aalborg Universitet inviterer til en dag med workshop ledet af den newzealandske skoleforsker Helen Timperley. Professor Helen Timperley er en internationalt anerkendt forsker inden for inden for udvikling af skole og pædagogisk praksis. Det er lykkedes AAU at få hende til Danmark for at inspirere undervisere, skoleledere, pædagogiske ledere m.fl. fra hele uddannelsessystemet. Dagen er tilrettelagt som en workshop med aktiv deltagelse. TEMA: Hvordan kan pædagogiske ledere facilitere udvikling af skole og pædagogisk praksis? I denne workshop for skoleledere og pædagogiske ledere fra hele uddannelsessystemet præsenterer Helen Timperley international forskning om læreres professionelle læring. Udgangspunktet er den centrale model i Timperleys tænkning: ”The Inquiry Cycle”, som er en undersøgende og vidensopbyggende tilgang til undervisningsudvikling med fokus på elevernes læring. I workshoppen skal vi arbejde med, hvad der ligger af udfordringer for ledere i faserne i ”The Inquiry Cycle”.

Start dato: 7. juni 2019
Hjemmeside: http://kortlink.dk/xv7g
Pris: 250kr.

Oprettet: 6. maj 2019