Skolen, moskeen og synagogen – udfordringerne i det mangfoldige klasserum

I klasseværelser landet over står elever og lærere overfor samme udfordring: skoler og klasser bliver mere mangfoldige – religiøst, etnisk, sprogligt. Det stiller krav til både elever og os som lærere, når vi skal anerkende og håndtere hinandens forskellighed. Dette lærerkursus henvender sig til alle lærere og lærerstuderende der, sammen med deres kolleger, vil søge viden om udfordringer, flerkulturelle ståsteder og mangfoldighed i klasselokalet. Hvilke krav stiller det mangfoldige klasserum til dig som underviser? Hvilke udfordringer kan opstå, og er der bestemte dilemmaer, du som lærer kan befinde dig i? Er der fx bestemte emner, der kan være konfliktfyldte? Hvad med dit eget ståsted som lærer? Hvilke for-forståelser bringer du selv ind i klasselokalet, og hvilken betydning har det for din undervisning? Kender vi vores eget ståsted i mødet med eleverne? Er den enkelte elev en del af en mangfoldig gruppe eller en minoritet – og er der forskel? Og hvad med det sprog, vi møder eleverne med i undervisningen? Hvilken betydning har det, når vi opfatter – eller omtaler – elever som ’to-sprogede’ eller ’tørklædepiger’? Vurderer vi dem anderledes, og hvad har det af konsekvens i forhold til kerneopgaven som lærer? Og når eleverne taler om ’de andre’, hvem mener de så? Hvad gør ’de andre’ anderledes? På kurset besøger vi en synagoge og en moske og bliver introduceret til vilkårene for minoritetsbørn med ståsted både i skolen og en religiøs minoritet. Dernæst diskuterer vi cases fra elev- og lærerperspektiv, vi videndeler, møder oplægsholdere og undervisere, hører om konkrete erfaringer og får inspiration og undervisningsmateriale til den daglige undervisning.

Start dato: 25. november 2020
Hjemmeside: http://www.humanityinaction.org/denmark-activities/teacher-seminar-about/denmark-laererkursus/?fbclid=IwAR23B_k-78_ZVzboUAJVE7_3j694EO2QrrEObGThG9DTg7dJef9xZ_sfn7I
Pris: 300

Oprettet: 2. september 2020