Skolekonference "Empirisk skoleforskning i samarbejde med praksis"

Skolekonference "Empirisk skoleforskning i samarbejde med praksis"

08.30-09.00: KAFFE/TE MED MORGENBRØD 09.00-09.15: VELKOMST Viceinstitutleder, professor mso Rikke Ørngreen 09.15-10.15: DIGITALISERING OG PRAKSISBASERET SKOLEUDVIKLING Lektor Bente Meyer 10.15-10.30: KAFFE/TE- PAUSE MED FRUGT 10.30-11.30: SKOLELEDELSE I PRAKSIS – INDTRYK OG KONKLUSIONER FRA EMPIRISK SKOLEFORSKNING OM MODERNE SKOLELEDELSE Professor Annette Lorentsen, lektor Søren Frimann og lektor Lone Hersted 11.30-12.30: BÆREDYGTIG SKOLEFORSKNING I SAMARBEJDE MED PRAKSIS Lektor Lars Bang Jensen 12.30-13.30: FROKOST 13.30-14.00: INPUT FRA TILHØRERNE EFTER EN FROKOST MED DISKUSSIONER Lektor Lars Bang Jensen 14.00-14.15: PRÆSENTATION AF DEN NYE PLATFORM ”KIDS 0-18 KVALITET I DAGTILBUD OG SKOLE“ Udviklingskonsulent Helle Gjerløv Møller 14.15-14.30: KAFFE/TE-PAUSE MED KAGE 14.30-14.50: TEKNOLOGIER I SKOLENS DANSKUNDERVISNING - OM DIGITALISERING OG FORBUNDETHED Ph.d.- studerende Michael Peter Jensen 14.50-15.15: FÆLLES FORSTÅELSE FOR TEKNOLOGIANVENDELSE I SKOLENS MATEMATIKUNDERVISNING GENNEM (BIG) DATA Ph.d.- studerende Jonas Dreyøe 15.15 -15.30: AFRUNDING OG TAK FOR I DAG Professor Annette Lorentsen STED: AALBORG UNIVERSITET, A. C. MEYERS VÆNGE 15, 2450 KØBENHAVN SV LOKALE: KONFERENCESALEN

Start dato: 19. november 2019
Hjemmeside: http://kortlink.dk/22uqq
Pris: 656 kr. (inkl. moms) ved tilmelding inden 14. oktober. Herefter er 870 (inkl. moms))

Oprettet: 24. september 2019