Ordinær generalforsamling i Ballerup Lærerforening

Ordinær generalforsamling i Ballerup Lærerforening

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Ballerup Lærerforening. Dagsorden ifølge vedtægterne. Pga. coronasituationen vil mødet blive gennemført virtuelt. Se mere på www.kreds21.dk.

Start dato: 3. juni 2020
Hjemmeside: http://kreds21.dk/politik/generalforsamlingen/generalforsamlingen-2020
Pris:

Oprettet: 12. maj 2020