Ordinær generalforsamling i Albertslund Lærerkreds

Ordinær generalforsamling Fredag den 15. marts 2019, klokken 16 til cirka 19 på Herstedlund Skole, på lærerværelset. Der vil være kaffe, te og brød fra kl. 15.30. Efter generalforsamlingen vil der være middag. Pris: 50 kr. Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden og valg af stemmetællere 3. Beretning 4. Regnskab 2018 5. Indkomne forslag 6. Budget 2020 og fastsættelse af kontingent – herunder fastsættelse af eventuelle ydelser til kredsstyrelsesmedlemmer 7. Eventuelt Forslag, der skal på dagsordenen, skal være fremsendt skriftligt til kredskontoret senest den 4. marts, klokken 12.00. Endelig dagsorden med bilag kan afhentes på kredskontoret fra den 5. marts kl. 12. Kredsstyrelsen 5. februar 2019

Start dato: 15. marts 2019
Hjemmeside: http://www.kreds25.dk
Pris:

Oprettet: 5. februar 2019