Mulighed for legat!

Mulighed for legat!

Understøttelsesfonden for enker og børn af folkeskolelærere kan søge dette legat. Der kan søges under to kategorier: Litra A: Enker efter folkeskolelærere, som ved sygdom eller på anden måde er vanskeligt stillede. Litra B: Ugifte børn, hvis fader er død og børnene uden skyld er kommet i trang. Det betyder, at alle børn og unge (op til ca. 30 år), hvis fader er død kan søge. Døtre af folkeskolelærere har dog fortrinsret.

Start dato: 4. maj 2018
Slut dato: 31. maj 2018
Hjemmeside: http://www.kirkenikbh.dk/legater
Pris: Legater på til 15.000 kr.

Oprettet: 4. maj 2018