Motivation for sprog

Motivation for sprog

Sproglærerforeningens sprogkonference 2022. Torsdag den 24. marts 2022 kl. 10–16.00 i Vejle Musikteater, Vedelsgade 25, 7100 Vejle. Konferencen er en god blanding af teori og praksis. Du får ny viden og mulighed for at deltage i faglige diskussioner. Du får tips og ideer til din undervisning. Målgruppe: sproglærere i grundskolen og andre med interesse for fremmedsprogsundervisning. Kursusafgift: medlemmer: 1.495 kr.; ikke-medlemmer: 1.795 kr., lærerstuderende: 700 kr. Tilmelding: senest 15. januar 2022 på https://forms.gle/2eeqTnGT4pknKP8J9.

Start dato: 24. marts 2022
Hjemmeside: http://sproglaererforeningen.dk
Pris: medlemmer 1.495 kr., ikke-medlemmer 1.795 kr., lærerstuderende 700 kr.

Oprettet: 21. september 2021