Litterære holdepladser - studiekreds

Litterære holdepladser - studiekreds

I en tid, der siges at være kendetegnet af de store fortællingers fald, hvor muligheder er mange, og hvor det er op til individet selv at konstruere mening i et hav af information, kan litteraturen tilbyde holdepladser fulde af grundfortællinger, der peger ind i livet og ind i det fælles. I denne studiekreds retter vi fokus mod litteraturen og sætter den i spænd med den digitale tidsalders flimmer. Nærmere information om læsestof følger efter tilmelding. Instruktør: Katja Gottlieb og Marie Elmegaard, hhv. næstformand og formand i Dansklærerforeningens Folkeskolesektion Der er studiekreds på følgende datoer: 19. MARTS 2020 KL. 19.00-21.00 (v. Katja Gottlieb og Marie Elmegaard) 23. APRIL 2020 KL. 19.00-21.00 (v. Katja Gottlieb) 14. MAJ 2020 KL. 19.00-21.00 (v. Marie Elmegaard) 4. JUNI 2020 KL. 19.00-21.00 (v. Katja Gottlieb og Marie Elmegaard)

Start dato: 19. marts 2020
Hjemmeside: http://grundtvig.dk/event/litteraere-holdepladser-studiekreds/
Pris: 400 kr. for fire arrangementer

Oprettet: 4. februar 2020