Ligeløn gennem 100 år - seminar i anledning af jubilæet for den første danske ligelønslov

Københavns Universitetsbibliotek, Karen Blixens Plads 7. kl. 16-18 Vi fejrer, at det i år er 100 år siden, at der blev indført ligeløn for offentligt ansatte. Det vedrørte bl.a. lærere og akademikere, herunder gymnasielærere og læger Lov om Statens Tjenestemænd blev vedtaget 12. september 1919 og trådte i kraft 1. oktober 1919. 1. del af loven vedrørte bl.a. barselsorlov. 2. del handlede om lønningsregler. Lærerinden Thora Pedersen var en central drivkraft i arbejdet med lønningskommissionen. Loven om Lønninger m.m. for Folkeskolens Lærere blev vedtaget et par dage efter den 4. oktober 1919. ”Lige Løn for lige Arbejde” blev rejst som krav af Dansk kvindesamfund og lærerinderne og trods modstand vedtaget af politikerne ved lov i 1919. Grundlovsændringen i 1915, som indførte lige og almindelig valgret, var anledning til en følgelovgivning: en række nye love, som vedrørte ligestilling. Lov om lige adgang for kvinder og mænd til offentligt erhverv kom i 1921. Året efter kom der en ny ægteskabslov, som vedrørte indgåelse og opløsning af ægteskab samt en lov om forældremyndighed til både faren og moren. Endelig kom i 1925 lov om ægteskabets retsvirkninger, som ligestillede parterne i ægteskabet. Hvordan gik det så med ligelønnen efter 1919? Ligelønnen har reelt været vanskelig at realisere og er det fortsat. Vi ser på situationen i dag. Tjenestemandsreformen af 1969 lagde et lønhierarki, som indirekte var årsag til demonstrationer og strejker i 2007-2008.

Start dato: 1. oktober 2019
Hjemmeside: http://www.facebook.com/events/425567408069193/
Pris: gratis

Oprettet: 9. september 2019