Konference: Veje til inkluderende læringsmiljøer

Læringskonsulenterne i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet samarbejder med kommuner og skoler om at gå nye veje i forhold til at styrke børn og unges læring, trivsel og deltagelsesmuligheder i inkluderende læringsmiljøer, så der skabes chancelighed for alle børn og unge. På konferencen formidles viden, metoder og redskaber i forhold til, hvordan man kan styrke inkluderende læringsmiljøer gennem inddragelse af børn og forældres perspektiver, samarbejde mellem almen- og specialområdet, systematisk feedback i specialtilbud, det tværprofessionelle samarbejde, dialogisk visitation samt ved at arbejde med relationer og konfliktløsning. Konferencen består af plenumoplæg om ny forskning og nytænkende tilgange samt af en række forskellige praksisoplæg, hvor repræsentanter fra skoler og kommuner deler deres erfaringer og refleksioner fra igangværende udviklingsprojekter, der gennemføres i samarbejde med læringskonsulenterne. Konferencen holdes i København. Målgruppen er skoledere, pædagoger, lærere samt medarbejdere fra børne- og ungeforvaltninger, herunder PPR.

Start dato: 7. november 2019
Hjemmeside: http://www.conferencemanager.dk/laeringskonference2019
Pris: 400

Oprettet: 3. oktober 2019