Konference om psykisk vold i nære relationer

Lev Uden Vold holder den 28. august en konference om psykisk vold i nære relationer. Desværre, bliver rigtig mange udsat for psykisk vold i en nær relation – det gælder både børn, unge og voksne. Den psykiske vold kommer til udtryk ved en systematisk nedbrydning og længerevarende kontrol og rammer den udsatte mindst lige så hårdt som fysisk vold. Psykisk vold kan dog være sværere at opdage, fordi den ikke kan ses på samme måde som den fysiske vold. For at bekæmpe den psykiske vold skal vi bl.a. nedbryde tabuet om volden og sikre, at vi alle bliver bedre til at spotte volden. Det kræver mere viden om volden. I forbindelse med konferencen vil vi meget gerne have nogle flere fagprofessionelle med blandt tilhørerne, da de er en vigtigt del i bekæmpelsen af psykisk vold – både i forhold til at spotte volden og forebygge, at den eskalerer. Til konferencen vil der blive præsenteret ny viden og forskningsresultater angående psykisk vold i nære relationer. Vi vil få besøg af en dansk forsker samt af en udenlandsk forsker, som kan fortælle, hvilke tiltag man har gjort i udlandet i forbindelse med psykisk vold. Til konferencen vil der desuden være to paneler, hvor det ene består af en række relevante aktører på området, der vil give deres syn på, hvad der skal til for at bekæmpe psykisk vold. Det andet panel består af en række politiske ordførere, der vil forholde sig til aktørernes syn på psykisk vold og den viden, der er blevet præsenteret.

Start dato: 28. august 2018
Hjemmeside: http://levudenvold.dk/aktuelt/arrangementer/konference-om-psykisk-vold/
Pris: Gratis

Oprettet: 5. juli 2018