Hvordan kan æstetiske læreprocesser åbne for nye måder at lære på?

Hvordan kan æstetiske læreprocesser åbne for nye måder at lære på?

Arbejder du med pædagogik eller undervisning – og er du interesseret i innovative og kreative læreprocesser, der inddrager kunsten, legen og sanserne? Så har Aalborg Universitet København et nyt og fagligt interessant tilbud med et åbent fyraftensmøde, hvor kreativitetsforsker Julie Borup Jensen præsenterer potentialet i æstetiske læreprocesser og kunstintegrerende pædagogik. Forskning viser, at kunst i læreprocesser ’vækker sanserne’ og skaber plads til mange forskellige måder at deltage og lære på. Når æstetik anvendes pædagogisk, handler det ikke primært om skønhed og form, men snarere om en opmærksomhed på menneskets sanser som adgang for ny erkendelse, refleksion og nytænkning, og på vores evne til at række ud over os selv og finde sammen i inkluderende fællesskaber.

Start dato: 28. februar 2018
Hjemmeside: http://www.learning.aau.dk/kurser/Kreativitet+Sydhavnen/
Pris: Gratis

Oprettet: 15. december 2017