Hvidovre Lærerforenings Generalforsamling

Hvidovre Lærerforenings indkaldelse til ordinær generalforsamling tirsdag den 16. juni 2020 kl. 16.30 På grund af Corona-situationen er det ikke fastlagt, om generalforsamlingen afvikles virtuelt eller fysisk. Nærmere besked om dette kommer senere. Foreløbig dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning 3) Regnskab 4) Indkomne forslag 5) Budget og fastsættelse af kredskontingent 6) Valg i henhold til vedtægterne 7) Eventuelt Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal foreligge skriftligt på kredskontoret, Gungevej 8a, 1., 2650 Hvidovre, senest torsdag den 4. juni 2020. Vi vil i starten af juni udsende besked om tilmelding til generalforsamlingen. Dette er nødvendigt på grund af Corona-situationen. Kredsstyrelsen

Start dato: 16. juni 2020
Hjemmeside: http://dlfkreds14.dk
Pris:

Oprettet: 19. maj 2020