Hvidovre Lærerforenings generalforsamling 15. april 2021

Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling torsdag den 15. april 2021 kl. 16.30 Generalforsamlingen afholdes virtuelt i Google Meet. Du skal tilmelde dig generalforsamlingen ved at sende en mail til 014@dlf.org senest torsdag den 15. april kl. 15.00. Du vil herefter få tilsendt et link på den mailadresse, du tilmelder dig fra. Endelig dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning 3) Regnskab 4) Indkomne forslag Kredsstyrelsen stiller forslag om vedtægtsændringer. 5) Valg af kredsformand for perioden 1. maj 2021 – 31. marts 2022. Kredsstyrelsens forslag er Morten Bo Larsen. 6) Budget og fastsættelse af kredskontingent Kredskontingentet foreslås fastholdt på det nuværende niveau 7) Eventuelt

Start dato: 15. april 2021
Hjemmeside: http://www.dlfkreds14.dk/media/14106184/fdagsorden-til-skolerne-2021.pdf
Pris:

Oprettet: 12. februar 2021