Gratis online konference: Sådan bruger du filmproduktion i undervisningen

Gratis online konference: Sådan bruger du filmproduktion i undervisningen

Hvordan kan produktionen af film bidrage til større motivation og mere læring i undervisningen? Det sætter en international online konference fokus på i forbindelse med Viborg Animations Festival. Konferencen løber over to dage af to timers varighed den 17. og 22. september. Større kompetenceudvikling, mere samarbejde og højere engagement i undervisningen. Ifølge et treårigt forskningsprojekt, hvor man har fulgt over 10.000 folkeskoleelever i Viborg Kommune, er det blot nogle af gevinsterne ved at bruge filmproduktion i undervisningen. Og det er netop baggrunden for en gratis online konference. Læringskonferencen FAME – Film and Media for Education – er en del af Viborg Animations Festival, og her er fokus netop på at udbrede den produktionsorienterede undervisning i folkeskolen. ”Vi har rigtig gode erfaringer med at inddrage filmproduktion i undervisningen. Det kan være ved at lave en film om et emne i geografi, frem for at skrive en rapport, eller formidle en Ole Lund Kirkegård-historie gennem film frem for at skrive en boganmeldelse. Vi ved fra forskning, at det motiverer eleverne at arbejde med filmproduktion, og at det giver større læringsudbytte, når man skal transformere sin viden fra én udtryksform til en anden. De erfaringer vil vi dele ud af til FAME-konferencen,” fortæller Sia Søndergaard, der er projektlederhos The Animations Workshop, VIA. Konferencen er et samarbejde mellem The Animation Workshop, VIA, og flere universiteter og filminstitutioner i de baltiske lande, heriblandt The Estonian Film Institute. FAME-konferencen er primært henvendt til lærere, undervisere og læringskonsulenter og løber over to datoer – den 17. og den 22. september, to timer hver gang. Der vil være oplægsholdere fra flere lande, og deltagerne har mellem de to dage mulighed for at løse forskellige små produktionsopgaver udarbejdet af film- og mediepædagogiske konsulenter fra flere lande. Det er gratis at deltage.

Start dato: 17. september 2020
Hjemmeside: http://www.animationsfestival.dk/en/professions/#/event/fame-film-and-media-for-education
Pris: Gratis

Oprettet: 14. september 2020