Generalforsamling

Gentofte Kommunelærerforening, kreds 019, afholder ordinær generalforsamling torsdag den 12. november kl. 16.30. Generalforsamlingen afvikles digitalt og man deltager fra egen arbejdsplads. Er man ikke i arbejde (fx pensionist eller ledig) deltager man fra GKL, Hellerupvej 44, og vi vil gerne have forudgående tilmelding på 019@dlf.org Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen , skal være formanden i hænde senest den 5. november. Sendes til Gentofte Kommunelærerforening på mail: jede@dlf.org eller 019@dlf.org

Start dato: 12. november 2020
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 8. oktober 2020