Generalforsamling i Sproglærerforeningen

Generalforsamling i Sproglærerforeningen

Sproglærerforeningens generalforsamling 2021 afholdes torsdag den 18. marts 2021 kl. 17–19 online på zoom. Tilmelding til formanden på formand@sproglaererforeningen.dk senest d. 11. marts 2021. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag skal være formanden i hænde senest 26. februar 2021. Deltagelse i generalforsamlingen er kun for personlige medlemmer, som har betalt kontingent for 2021.

Start dato: 18. marts 2021
Hjemmeside: http://sproglaererforeningen.dk
Pris: gratis

Oprettet: 19. januar 2021