Generalforsamling i Ishøj Lærerkreds – kreds 18

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling onsdag den 16. marts 2022 kl. 16.15 på Vejlebroskolen. Dagsorden i henhold til kredsens vedtægter inkl. valg af formand, næstformand og kasserer. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftlig være kredskontoret i hænde senest den 3. marts 2022. Beretning og bilag udsendes via mail.

Start dato: 16. marts 2022
Hjemmeside: http://www.kreds18.dk
Pris:

Oprettet: 7. januar 2022