Generalforsamling i Hillerød Lærerkreds

Hillerød Lærerkreds indkalder til ordinær generalforsamling onsdag d 28/4 2021 kl 17. Vi håber på en fysisk generalforsamling. Nærmere oplysninger om afholdelsen sendes ud i april måned. Dagsorden ifølge vedtægterne. 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Budget og fastlæggelse af kontingent. 6. Eventuelt. Indkomne forslag skal være forretningsudvalget i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Start dato: 28. april 2021
Hjemmeside: http://www.dlf-hillerod.dk/
Pris:

Oprettet: 5. marts 2021