Generalforsamling i Hillerød Lærerkreds

Dagsorden i overensstemmelse med vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Beretning 4. Regnskab 2019 5. Indkomne forslag 6. Budget 2020 og fastsættelse af kontingent for 2020 7. Valg jf. Kredsens vedtægter § 8 8. Eventuelt Generalforsamlingen afholdes på Grønnevang Skole afd. Ø fra klokken 17-19 på adressen Østervang 124, 3400 Hillerød.

Start dato: 11. marts 2020
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 20. januar 2020