Generalforsamling i Hillerød Lærerkreds kreds 30

Ordinær generalforsamling i Hillerød Lærerkreds onsdag den 14. marts 2018 kl. 17 Frederiksborg Byskole, Carlsbergvej 13 3400 Hillerød Dagsorden i overensstemmelse med vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Beretning 4. Regnskab 2017 5. Indkomne forslag a. Reduktion i frikøb til forretningsudvalget 6. Budget 2018 og fastsættelse af kontingent for 2018 7. Valg jf. Kredsens vedtægter § 8: Forretningsudvalget indstiller til at valget gennemføres ved brug af en stiller med max 3 minutters taletid pr. opstillet kandidat. a) Kredsformand (og dermed kongresdelegeret) b) Næstformand c) Kasserer d) 2 styrelsesmedlemmer e) 1. og 2. suppleant for styrelsesmedlemmer f) 2 kongresdelegerede g) 1. og 2. suppleant for kongresdelegerede h) 2 revisorer i) 1. og 2. suppleant for revisorer 8. Eventuelt Det er muligt at deltage i generalforsamlingen uden at deltage i den efterfølgende spisning.

Start dato: 14. marts 2018
Hjemmeside: http://www.dlf-hillerod.dk/
Pris:

Oprettet: 2. februar 2018