Generalforsamling i Herlev Lærerforening Kreds 23

Generalforsamling 2020 Herlev Lærerforening Torsdag d. 18. juni 2020 kl. 16.00 – 18.00 i Herlev Medborgerhus Foreløbig Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af evt. ydelser til styrelsesmedlemmer 6. Budget og fastsættelse af kontingent 7. Vedtægtsændringer 8. Valg 9. Evt. Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen på 023@dlf.org Styrelsen i Herlev Lærerforening For at vurdere om generalforsamlingen kan afholdes i henhold til gældende retningslinjer for forsamlingsstørrelse, har vi brug for at kende et omtrentligt deltagerantal. Vi vil derfor bede jer om at tilmelde jer. Man kan deltage i generalforsamlingen uden at have tilmeldt sig. Tilmelding senest tirsdag d. 9/6 således: • Medlemmer på skolerne og PPR – til TR • Øvrige medlemmer/pensionister til kredskontoret på mail 023@dlf.org eller på tlf. 44949750

Start dato: 18. juni 2020
Hjemmeside: http://www.herlevlaererforening.dk/
Pris:

Oprettet: 28. maj 2020