Generalforsamling i Herlev Lærerforening Kreds 23

Generalforsamling i Herlev Lærerforening Kreds 23

Generalforsamling i Herlev Lærerforening Onsdag d. 20.marts 2019 kl. 15.30-19 i Medborgerhuset, Herlevgårdsvej 18-20, 2730 Herlev Inden generalforsamlingen har vi inviteret Maria Muñiz Auken fra Fagbevægelsens Hovedorganisation til at give et oplæg om ytringsfrihed under overskriften "ytringstryghed". 17.00 - Generalforsamling Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af evt. ydelser til styrelsesmedlemmer 6. Budget og fastsættelse af kontingent 7. Evt. Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen på 023@dlf.org Styrelsen 18.45 – Dagens ret Efter generalforsamlingen byder foreningen på dagens ret og derefter slutter arrangementet. Tilmelding til spisning for ansatte på skolerne spisning til TR senest fredag d. 8. marts 2019. Tilmelding til spisning for andre til kredskontoret på 023@dlf.org eller 4494 9750 senest fredag d. 8. marts 2019.

Start dato: 20. marts 2019
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 21. februar 2019