Generalforsamling i Herlev Lærerforening, kreds 23

Generalforsamling i Herlev Lærerforening, kreds 23

Generalforsamling i Herlev Lærerforening Onsdag d. 14. marts kl. 16.30 i Medborgerhuset Foreløbig Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af evt. ydelser til styrelsesmedlemmer 6. Budget og fastsættelse af kontingent 7. Vedtægtsændringer 8. Valg 9. Evt. Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen på 023@dlf.org Styrelsen Tilmelding til spisningen efter generalforsamlingen skal ske senest onsdag d. 28/2 således: • Medlemmer på skolerne og PPR – til TR • Øvrige medlemmer/pensionister til kredskontoret på mail 023@dlf.org eller på tlf. 4494 9750

Start dato: 14. marts 2018
Hjemmeside: http://herlevlaererforening.dk/
Pris:

Oprettet: 18. januar 2018