Generalforsamling i Glostrup Lærerforening – kreds 10

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling torsdag den 17. marts 2022 kl. 16.00 på Nordvangskolen, lærerværelset. Dagsorden i henhold til kredsens vedtægter inkl. valg af formand, næstformand og kasserer. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftlig være kredskontoret i hænde senest tirsdag den 1. marts 2022. Beretning og bilag udsendes via mail.

Start dato: 17. marts 2022
Hjemmeside: http://www.dlfkreds10.dk
Pris:

Oprettet: 7. januar 2022