Generalforsamling i Glostrup Lærerforening – kreds 10

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling torsdag den 18. marts 2021 kl. 16 på Nordvangskolen - derefter spisning for tilmeldte. Alternativt virtuelt via Google Meet, hvis det grundet Sundhedsstyrelsens retningslinjer ikke er muligt at gennemføre generalforsamlingen fysisk. Dagsorden i henhold til kredsens vedtægter. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftlig være kredskontoret i hænde senest tirsdag den 2. marts 2021. Beretning og bilag udsendes via mail.

Start dato: 18. marts 2021
Hjemmeside: http://www.dlfkreds10.dk
Pris:

Oprettet: 7. januar 2021