Generalforsamling i Glostrup Lærerforening – kreds 10

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling torsdag den 21. marts 2019 kl. 16 på Nordvangskolen - derefter spisning for tilmeldte. Dagsorden i henhold til kredsens vedtægter. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftlig være kredskontoret i hænde senest tirsdag den 12. marts 2019. Beretning og bilag udsendes elektronisk.

Start dato: 21. marts 2019
Hjemmeside: http://www.dlfkreds10.dk
Pris:

Oprettet: 10. januar 2019