Generalforsamling i Furesø Lærerkreds

Der afholdes ordinær generalforsamling i Furesø Lærerkreds onsdag d.9.3.2022 kl.16.00. Dagsorden ifølge vedtægter. Forslag som ønskes på dagsordenen skal sendes til 028@dlf.org og være kredsen i hænde senest d.22.2.2022. Beretning og bilag og endelig dagsorden udsendes på mail og lægges på hjemmesiden.

Start dato: 9. marts 2022
Hjemmeside: http://www.furesoelaererkreds.dk
Pris:

Oprettet: 13. januar 2022