Generalforsamling i Furesø Lærerkreds

Generalforsamling i Furesø Lærerkreds. Afholdes onsdag d.4.3.2020 kl.16.00 på Lyngholmskolen. Dagsorden ifølge vedtægter. Forslag til dagsordenen skal være kredskontoret i hænde senest d.23.2.2020 på mail 028@dlf.org

Start dato: 4. marts 2020
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 13. januar 2020