Generalforsamling i Furesø Lærerkreds onsdag d. 14/3-2018 kl. 16:30

Generalforsamling i Furesø Lærerkreds onsdag d. 14/3-2018 kl. 16:30

Foreløbig dagsorden: 1. valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af honorarer m.v. til styrelsesmedlemmer 6. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kredskontingent for det følgende år 7. Valg i henhold til vedtægter §8 8. Evt. Forslag, der ønskes sat på dagsordenen, må være formanden skriftlig i hænde seneste d. 2.3.2018 kl. 10.00 på mail 028@dlf.org Efter generalforsamlingen er der spisning og hyggeligt samvær. Af hensyn til traktementet skal der ske tilmelding til tillidsrepræsentanterne eller kredskontoret senest onsdag d. 7.3.2018 klokken 10.00 på mail 028@dlf.org

Start dato: 14. marts 2018
Hjemmeside: http://furesoelaererkreds.dk/furesoe-laererkreds/generalforsamlinger/2018
Pris:

Oprettet: 5. februar 2018