Generalforsamling i Egedal Lærerkreds

Generalforsamling i Egedal Lærerkreds, Kreds 33. Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Egedal Lærerkreds torsdag den 18. juni 2020 klokken 17.00 i Smørum Idrætscenter, Flodvej 62 1. sal, 2765 Smørum Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Forretningsorden 3. Valg af referent 4. Valg af stemmetællere 5. Beretning 6. Vedtægtsændringer 7. Regnskaber a. Driftsregnskab b. Regnskab for Udlagt Særlig Fond c. Regnskab for Aktivitetsfonden 8. Indkomne forslag 9. Budget og fastlæggelse af kontingent 10. Valg ifølge vedtægterne 11. Eventuelt Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være modtaget på kredskontoret, Rørsangervej 13, 3650 Ølstykke eller mail: 033@dlf.org senest den 4. juni 2020. Tilmelding til spisning i forbindelse med generalforsamlingen skal ske til 033@dlf.org senest torsdag 11. juni Steen Herløv Madsen Formand, Egedal Lærerkreds (33).

Start dato: 18. juni 2020
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 22. maj 2020