Generalforsamling i Egedal Lærerkreds (033)

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Egedal Lærerkreds torsdag den 17. juni 2021 kl. 17.15 i Smørum Idrætscenter, Flodvej 62, 2765 Smørum. Generalforsamlingen afholdes fysisk. Ved fortsat forsamlingsforbud, så vi ikke kan afholde denne, udskydes generalforsamlingen endnu en gang. Dette vil selvfølgeligt blive meddelt hurtigst muligt. Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Fastlæggelse af forretningsorden 3. Valg af referent 4. Valg af stemmetællere 5. Beretning 6. Vedtægtsændringer 7. Regnskaber a. Driftsregnskab b. Regnskab for Aktivitetsfonden c. Regnskab for Udlagt Særlig Fond 8. Indkomne forslag. 9. Budget og fastsættelse af kredskontingent 10. Eventuelt Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være modtaget på kredskontoret, Rørsangervej 13 3650 Ølstykke eller mail: 033@dlf.org senest 3. juni 2021. Steen Herløv Madsen Kredsformand, Egedal Lærerkreds (033) Du bedes tilmelde dig til din TR eller kredskontoret, 033@dlf.org senest torsdag 10. juni, hvis du deltager i spisningen efter generalforsamlingen.

Start dato: 17. juni 2021
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 29. april 2021