Generalforsamling i Brøndby Lærerforening - kreds 15

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling tirsdag d. 11. maj kl. 16:00. Generalforsamlingen afvikles virtuelt over Teams - Vejledning følger. Forslag der ønskes på dagsorden, skal foreligge skriftligt hos kredsformanden senest ti dage før generalforsamlingens afholdelse. Skriftlig årsrapport og bilag udsendes via mail.

Start dato: 11. maj 2021
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 23. marts 2021