Generalforsamling i Amagerkredsen, Kreds 13, Tårnby og Dragør

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2021 kl. 16.00. Vi forventer, at vi skal afholde en virtuel generalforsamling. Dagsorden i henhold til vedtægterne. Forslag der ønskes optaget på dagsordenen, skal foreligge skriftligt hos formanden senest den 23. februar sendes til 013@dlf.org

Start dato: 11. marts 2021
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 29. januar 2021