Generalforsamling Furesø Lærerkreds

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling onsdag d.10.3.2021 kl.16.30. Vi melder sted ud senere. Dagsorden i henhold til kredsens vedtægter. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være kredsen i hænde senest 10.3.2021. Beretning og bilag udsendes på mail.

Start dato: 10. marts 2021
Hjemmeside: http://www.furesoelaererkreds.dk
Pris:

Oprettet: 11. januar 2021