Generalforsamling Frederikssund Lærerkreds kreds 37

Frederikssund Lærerkreds afholder ordinær generalforsamling onsdag den 26. maj kl. 15.30. Foreløbig dagsorden ifølge vedtægterne. 1. Valg af dirigent 2.Beretning. 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af ydelse til styrelsen 6. Budget og fastsættelse af kontingent. 7. Evt. Sidste frist for forslag til generealforsamlingen inden den 17. maj kl. 12. Hvorvidt generalforsamlingen afholdes fysisk eller virtuelt, vil der blive sendt yderligere information om senere. På kredsstyrelsens vegne Torben Stensvig, næstformand.

Start dato: 26. maj 2021
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 9. april 2021