Generalforsamling for Brøndby Lærelforening -kreds 15

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling tirsdag den 19. marts 2019 klokken 17:00 på Brøndby Strand Skole, indskolingsafdelingen. Dagsorden i henhold til kredsens vedtægter. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftlig være kredskontoret i hænde senest den 8. marts 2019. Beretning og bilag udsendes elektronisk.

Start dato: 19. marts 2019
Hjemmeside: http://www.kreds15.org
Pris:

Oprettet: 8. januar 2019