Generalforsamling DLF Fredensborg Lærerkreds

Generalforsamling DLF, Fredensborg Lærerkreds Tirsdag d. 18.maj 2021 kl. 16 på Nivå Skole Nord, samlingssalen eller i idrætshallen ved Nivå Skole Nord, Mariehøj 501, 2990 Nivå Drøftelse med Borgmester Thomas Lykke Der vil blive serveret sodavand og indpakket snacks I henhold til §5 i vedtægterne indkaldes hermed til ordinær generalforsamling med start ca. kl. 17.30 Dagsorden (foreløbig) 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af ydelser 6. Budget og fastsættelse af kontingent 7. Eventuelt Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal udformes skriftligt og være Kredsformanden i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen. Endelig dagsorden med endelig geografisk placering (under hensyn til de gældende coronaregler) udsendes senest 5 skoledage før generalforsamlingen. Husk at melde dig til hos tillidsrepræsentanten eller direkte til Kredskontoret på mail 036@dlf.org senest d. 10.maj 2021 Fredensborg marts 2021, Annette Hansen-Jacobsen, Kredsstyrelsen

Start dato: 18. maj 2021
Hjemmeside: http://www.kreds36.dk
Pris: 0

Oprettet: 25. marts 2021