Generalforsamling - DLF Fredensborg lærerkreds

Generalforsamling Fredensborg Lærerkreds Onsdag d.5.august 2020 kl. 16 på Nivå Skole Nord, samlingssalen eller i idrætshallen ved Nivå Skole Nord, Mariehøj 501, 2990 Nivå Der vil blive serveret sodavand og indpakket snacks I henhold til §5 i vedtægterne indkaldes hermed til ordinær generalforsamling. Dagsorden (foreløbig) 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af ydelser 6. Budget og fastsættelse af kontingent 7. Valg af kredsstyrelse i henhold til vedtægterne 8. Eventuelt Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal udformes skriftligt og være Kredsformanden i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen. Det er som altid muligt at stille op til valget på selve generalforsamlingsdagen. Endelig dagsorden med endelig geografisk placering (under hensyn til de gældende coronaregler) udsendes senest 5 skoledage før generalforsamlingen. Fredensborg d. 24. juni 2020, Annette Hansen-Jacobsen, Kredsstyrelsen Husk at melde dig til hos tillidsrepræsentanten eller direkte til Kredskontoret på mail 036@dlf.org senest d. 5. august

Start dato: 5. august 2020
Hjemmeside: http://www.kreds36.dk
Pris: 0

Oprettet: 29. juni 2020