Generalforsamling Amagerkredsen, Kreds 13, Tårnby og Dragør

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling onsdag den 17. juni 2020 kl. 15.30 på Skelgårdsskolen, festsalen, Ugandavej 138 - 140, 2770 Kastrup. Generalforsamlingen bliver afholdt under forudsætning af, at den varslede ændring af forsamlingsforbuddet bliver ændret inden generalforsamlingen. Der vil være plads til det tilladte antal personer i skolens festsal, øvrige deltagere vil blive placeret i andre lokaler på skolen med storskærm. Dagsorden i henhold til vedtægterne. Forslag der ønskes optaget på dagsordenen skal foreligge skriftligt hos formanden senest den 9. juni, sendes til 013@dlf.org

Start dato: 17. juni 2020
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 25. maj 2020