Generalforsamling Allerød - Hørsholm Lærerforening, Kreds 29

Der indkaldes til ordinær generalforsamling onsdag den 11. marts 2020, kl. 16 på Kirkehavegaard, Kirkehaven 16-18, 3450 Allerød. Foreløbig dagsorden: 1.Valg af dirigent, 2.Forretningsorden, 3.Beretning, 4.Regnskaber, 5.Indkomne forslag, 6.Fastlæggelse af ydelser til styrelsesmedlemmer m.v., 7.Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent, 8.Valg jvf. § 8, 9.Eventuelt. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være kredskontoret i hænde senest onsdag den 26. februar 2020. Kredsens kontor: Kærvej 8, 3450 Allerød, 029@dlf.org. Tilmelding til spisning til TR eller kredskontoret senest d. 25. februar 2020.

Start dato: 11. marts 2020
Hjemmeside: http://www.dlfkreds29.dk
Pris:

Oprettet: 23. januar 2020