Generalforsamling Allerød – Hørsholm Lærerforening, Kreds 29

Der indkaldes til ordinær generalforsamling onsdag den 10. marts 2021, kl. 16. Generalforsamlingen afholdes virtuelt, link følger endelig dagsorden. Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent, 2. Forretningsorden, 3. Beretning, 4. Regnskaber, 5. Indkomne forslag, 6. Fastlæggelse af ydelser til styrelsesmedlemmer m.v., 7. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent, 8. Eventuelt. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være kredskontoret i hænde senest onsdag den 24. februar 2021. Kredsens kontor: Kærvej 8, 3450 Allerød, 029@dlf.org.

Start dato: 10. marts 2021
Hjemmeside: http://www.dlfkreds29.dk
Pris:

Oprettet: 26. januar 2021