Generalforsamling 2021 - Rødovre Lærerforening

Generalforsamling 2021 - Rødovre Lærerforening

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling den 23. september 2021 kl. 16.30 på Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Der vil være en hilsen fra Borgmester Britt Jensen kl. 16.30 samt kaffe, the og kage. Foreløbig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kredsens regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af ydelser, jf. § 11 6. Budget og fastsættelse af kredskontingent, jf. § 4 7. Evt. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftligt være formanden i hænde 14 dage før generalforsamlingen. Endelig dagsorden med bilag samt den skriftlige beretning udsendes til skolerne senest 7 dage før generalforsamlingen. Tilmelding senest den 17. september til tillidsrepræsentanten eller kredskontoret. Der serveres middag kl. 18.30.

Start dato: 23. september 2021
Hjemmeside: http://www.kreds17.dk
Pris:

Oprettet: 2. september 2021