GÅHJEMMØDE: Udfordringer og løsninger for elever med kronisk sygdom

GÅHJEMMØDE: Udfordringer og løsninger for elever med kronisk sygdom

Folkeskolen skal være for alle, men børn med kronisk sygdom oplever ofte, at de ikke kan deltage på lige fod. Kom og hør om børnenes udfordringer, og få indblik i løsninger og redskaber til skoler. Hvert sjette barn i folkeskolen har en kronisk eller langvarig sygdom. For nogle børn er sygdommen ikke et problem, men for andre kan det give både fysiske, faglige og sociale udfordringer. Det stiller krav til skoler, ledere og lærere, som til dagligt har ansvaret for at sikre, at også elever med kronisk sygdom får en god skolegang med et godt fagligt udbytte. Hvilke udfordringer kronisk sygdom giver for børnene – og hvilke løsninger der er til skolerne – kan du blive klogere på til dette gå-hjem-møde, som Danske Patienter og Egmont Fonden står bag. Gennem de seneste fire år har Danske Patienter undersøgt, hvilke udfordringer kronisk sygdom giver for skoleelever, og udviklet redskaber til skolerne i samarbejde med børn, der selv er ramt af sygdom. På mødet vil du få viden om de største udfordringer for børn med sygdom – fortalt af børnenes selv. Du vil også blive klogere på Egmont Fondens arbejde for at sikre, at alle unge i 2030 skal være i stand til at tage en ungdomsuddannelse, ligesom Danske Patienters redskaber til skolerne bliver præsenteret. Du bliver også klogere på fravær, som er en af de største udfordringer for kronisk syge skolebørn, fordi det har negative konsekvenser for deres senere muligheder i livet. Blandt andet får du viden om, hvordan skolerne håndterer fravær i dag. Bliver børn med sygdom overset i fraværsstatistikkerne? Og hvad med systematisk opfølgning på langtidsfravær – hvordan hænger det sammen med børnenes ret til sygeundervisning? TILMELDING NØDVENDIGT - tilmeld dig via linket.

Start dato: 25. oktober 2018
Hjemmeside: http://danskepatienter.dk/arrangementer/gaa-hjem-moede-udfordringer-og-loesninger-for-skoleboern-med-kronisk-sygdom
Pris: Gratis

Oprettet: 26. september 2018