Ekstraordinær generalforsamling i Frederiksberg Lærerforening (Kreds 12)

ONSDAG DEN 31. MAJ KL. 16:00, Tre Falke Skolen, Sønderjyllands Alle 4, 2000 Frederiksberg. Dagsorden: 1. Valg af dirigent, 2. Fastlæggelse af generalforsamlingens forretningsorden, 3. Valg i henhold til vedtægternes § 10, a) Valg af formand, b) Supplering til bestyrelsen, c) Supplering til kongresdelegation, 4. Eventuelt. FLF byder på sandwich og drikkevarer efter generalforsamlingen. Tilmelding senest den 24. maj til din TR. Med venlig hilsen Bestyrelsen, FLF

Start dato: 31. maj 2017
Hjemmeside:
Pris: Gratis

Oprettet: 27. april 2017